Icon info
NL
Loopbaan
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/antwerp-management-school-en-sd-worx-versterken-partnerschap-om-loopbaanbeleid-verder-te-stimuleren
Antwerp Management School en SD Worx versterken…

augustus 11, 2016

Antwerp Management School en SD Worx versterken partnerschap om loopbaanbeleid verder te stimuleren

Antwerp Management School en HR-dienstenverlener SD Worx verlengen hun samenwerking. Vijf jaar geleden richtten ze samen de Leerstoel ‘Next Generation Work: Creating Sustainable Careers’ op. Het doel: het loopbaanbeleid bij organisaties in kaart brengen, aanbevelingen doen en organisaties en hun medewerkers zo klaarmaken voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Op 14 november 2016 stellen de Antwerp Management School en SD Worx de inzichten van vijf jaar onderzoek naar loopbaanbeleid voor en geven ze het startschot voor de verlengde samenwerking.

Nood aan een meer dynamisch loopbaanbeleid

Uit eerder onderzoek door de Antwerp Management School en SD Worx blijkt dat bedrijven nog te vaak de kans laten liggen om via loopbaanbeleid tot werkbaar en wendbaar werk te komen. Zo is het aantal bedrijven met een actief loopbaanbeleid in vier jaar tijd nauwelijks gestegen: 57% in 2016 ten opzichte van 52% in 2012.

Nochtans vindt 75% van de organisaties een hogere werkbaarheid van jobs en wendbaarheid van hun mensen zeer belangrijk. Dit staat in contrast met het actieve beleid hierrond: 46% biedt alle medewerkers flexibiliteit in hoeveelheid werkuren aan, 41% in het werkschema en 38% in hoe ze het werk invullen.

Loopbaanbeleid aangepast aan toekomstige arbeidsmarkt

Om medewerkers en organisaties klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van morgen, verstevigen de Antwerp Management School en SD Worx hun partnerschap. Op de agenda voor de komende jaren staan onderzoeken rond succesvolle maatregelen inzake loopbaanbeleid en een impactstudie ter zake. Ook de verlengde samenwerking draait dus om loopbaanbeleid.

Volgens prof. dr. Ans De Vos is de nood hieraan actueler dan ooit: “Organisaties moeten goed nadenken over hoe ze de loopbanen van hun medewerkers vormgeven. Door medewerkers groei en perspectief te bieden, kun je geschikte mensen aanwerven en behouden. De tijden veranderen ontzettend snel, waardoor de fit tussen werknemer en job kan verdwijnen. De digitalisering heeft een grote invloed op het voortbestaan van jobs, een voorbeeld hiervan is de huidige situatie in financiële sector. Er zijn uitdagingen in het kader van langer werken en inzake inzetbaarheid. Via een doordacht loopbaanbeleid bieden organisaties hierop antwoord.”

De Leerstoel breekt het klassieke denken open en zal onder meer inzetten op initiatieven zoals co-sourcing, waarbij organisaties hun medewerkers op korte of langere termijn uitwisselen, en flexibel talent management. Door de flexibilisering van de arbeidstijd krijgen organisaties en medewerkers meer vrijheid. Door talent optimaal in te zetten via verschillende soorten contracten en arbeidsformules, kunnen organisaties zich flexibel en wendbaar organiseren.

Tussen droom en daad

De regering neemt maatregelen om de toekomst van werk te faciliteren en te intensifiëren. Organisaties moeten werk maken van inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. Mobiliteit doorheen de loopbaan is een belangrijke hefboom voor werkbaarheid. Daar is nog veel werk, want 67% van de organisaties heeft een lage graad van interne mobiliteit. Waarom kiezen organisaties nog altijd te beperkt voor loopbaanontwikkeling, waarom veranderen medewerkers zo weinig van job? Er zal toch iets moeten veranderen: een loopbaanbeleid uitbouwen zoals we dat tot nog toe deden, werkt niet langer”, zegt Sige Mariën, Directeur Consulting bij SD Worx.

De inzichten van vijf jaar onderzoek in het kader van de leerstoel bundelde hoogleraar Ans De Vos in haar nieuwe boek ‘Loopbanen in beweging’ dat in oktober bij Acco is verschenen.

Antwerp Management School en HR-dienstenverlener SD Worx verlengen hun samenwerking. Vijf jaar geleden richtten ze samen de Leerstoel ‘Next Generation Work: Creating Sustainable Careers’ op. Het doel: het loopbaanbeleid bij organisaties in kaart brengen, aanbevelingen doen en organisaties en hun medewerkers zo klaarmaken voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Op 14 november 2016 stellen de Antwerp Management School en SD Worx de inzichten van vijf jaar onderzoek naar loopbaanbeleid voor en geven ze het startschot voor de verlengde samenwerking.

Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More