Icon info
NL
210324 Signing CEC GWG
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/belgische-bedrijven-nemen-actie-in-de-transitie-naar-de-circulaire-en-welzijnseconomie
Belgische bedrijven nemen actie in de transitie…

maart 26, 2021

Belgische bedrijven nemen actie in de transitie naar de circulaire en welzijnseconomie

In deze disruptieve en onzekere tijden hebben we bedrijven nodig die het voortouw nemen op weg naar een betere post-COVID-19 wereld. Daarom lanceerden de AMS Sustainable Transformation Groups (ST Groups) twee charters om bedrijven samen te brengen in de transitie naar een circulaire economie en welzijnseconomie. Op 24 maart ondertekenden de oprichtende bedrijven de charters Circular Economy Commitment en/of de Good Work Goals tijdens een online event en spoorden ze andere bedrijven aan om hun voorbeeld te volgen.

Terug naar business as usual is geen optie

Als we een nieuwe grote crisis willen vermijden, moeten we de lessen die we uit de coronacrisis hebben getrokken in de praktijk brengen en zo een betere wereld opbouwen. Daarom heeft de Leerstoel Duurzame Transformatie, een initiatief van Antwerp Management School en Universiteit Antwerpen in samenwerking met BASF, Port of Antwerp en Randstad België, twee Sustainable Transformation Groups (ST Groups) gelanceerd, één gericht op de circulaire economie en één op de welzijnseconomie.

Het doel is om een leidende coalitie te vormen van bedrijven en organisaties in België die zich inzetten voor duurzame transformatie. Duurzame transformatie gebeurt immers niet van de ene dag op de andere; het is een proces dat visionair leiderschap, moed, empathie en expertise vereist. Ter ondersteuning en inspiratie van alle bedrijven, groot of klein, die bereid zijn de transitie naar duurzame transformatie te leiden, hebben beide ST-groepen een charter ontwikkeld, de Circular Economy Commitment en de Good Work Goals. Bedrijven en organisaties die deze charters ondertekenen, laten de wereld zien dat zij niet alleen bereid zijn om na te denken hoe een betere wereld na COVID-19 er zou moeten uitzien, maar ook om er daadwerkelijk aan te bouwen.

Beide charters werden op 24 maart 2021 gelanceerd tijdens een inspirerend online-evenement. In totaal namen een 200-tal bedrijven deel en kregen zij een introductie in beide thema’s via panels en best practices met de CEO’s van de oprichtende bedrijven. Hoogtepunt van het evenement was de officiële ondertekening van de charters.

Circular Economy Commitment

Het Circular Economy Commitment heeft tot doel het verbruik van hulpbronnen en de gevolgen voor ecosystemen radicaal te wijzigen, door over te schakelen op hernieuwbare energie en hulpbronnen, de productiekringloop te sluiten en te streven naar een koolstofarme samenleving. Het Circular Economy Commitment werd opgesteld door BASF, Port of Antwerp, Dox Projectinrichters en Brussels Airport binnen de ST Group Circular Economy.

“Vandaag, meer dan ooit, moeten we actie ondernemen om onze manier van werken te verduurzamen. Onderzoek en innovatie, maar ook kennisdeling en co-creatie met alle partners in het ecosysteem zullen van cruciaal belang zijn om een groenere, duurzame luchtvaart te ontwikkelen. Dit is al vele jaren de ambitie van Brussels Airport en deze crisis is een gouden kans om samen met al onze luchthavenpartners de noodzakelijke veranderingen te versnellen. Vandaag zetten we samen al een eerste concrete stap, met de ondertekening van deze Circular Economy Commitment, om zo het circulaire economie-principe te verankeren in onze werk- en denkwijze”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. Ook voor Jan Remeysen, CEO van BASF Antwerpen, is de doelstelling duidelijk: "We zijn vastbesloten om onze lineaire processen om te zetten in circulaire processen." Niet enkel grote bedrijven sluiten zich aan, er is ook een rol weggelegd voor KMO’s, zegt Inge Nuyens, CEO van Dox Projectinrichters: “We vinden het belangrijk om als KMO en als familiebedrijf deel te nemen naast hele grote spelers zoals Port of Antwerp, BASF en Brussels Airport. We benadrukken op die manier dat een KMO zeker ook betekenis heeft in de circulaire economie en dat we vanuit ons duurzaam DNA een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor andere ondernemers.” “Samen met lokale en internationale partners neemt Port of Antwerp, als grootst geïntegreerde chemische cluster van Europa, het voortouw in de transitie naar een schonere, klimaatvriendelijke wereld die steunt op meer hernieuwbare en circulaire grondstoffen. Wij zijn ervan overtuigd dat het Circular Economy Commitment partners uit verschillende sectoren samen brengt om deze ambitie waar te maken”, vult Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp aan.

Good Work Goals

Om doeltreffende en schaalbare oplossingen voor wereldwijde uitdagingen te vinden, moeten bedrijven prioriteit geven aan en zorgen voor de mensen die er werken om economische waarde te creëren. De 10 Good Work Goals zijn gericht op het bevorderen van een werkomgeving die veiliger, gezonder, veerkrachtiger, inclusiever, gelukkiger, evenwichtiger, duurzaam, ondersteunend, zinvoller en verantwoordelijker is. De Good Work Goals werden ontwikkeld door Randstad, Janssen Benelux, AXA en Golazo binnen de ST Group Well-Being Economy.

Henk Janssen, CEO van Baloise Insurance: “Met de Good Work Goals zetten we onze ambitie om bij Baloise Insurance te blijven focussen op het mentale en fysieke welzijn van al onze stakeholders nog meer kracht bij. Vandaag én in de toekomst”. “Werken zit in de kern van ons dagelijkse leven, daarom is het als ’s werelds grootste leverancier van HR-diensten onze morele plicht om er mee voor te zorgen dat we goed gebalanceerde werkplekken kunnen garanderen voor onze werknemers. Want veilige en goede werkomstandigheden zorgen ook voor gelukkige werknemers buiten het werk”, vult Eddy Annys, Managing Director van Randstad Belgium aan. Bob Verbeeck, CEO van Golazo benadrukt de onderlinge verbondenheid van de verschillende doelstellingen van de Good Work Goals : “De missie van Golazo is om mensen een gezonde en actievere levensstijl te laten leiden. Minstens 30 minuten per dag bewegen heeft een positieve invloed niet enkel op het fysieke welzijn, maar ook op het mentale en dit heeft ook een weerslag op het sociale, maatschappelijke en bedrijfswelzijn.” Sonja Willems, CEO van Janssen Benelux belicht een van de grote uitdagingen maar tegelijk ook grote opportuniteiten voor de toekomst: "We hebben het vaak over de 'War for Talent', maar we hebben nog zoveel te winnen in het performanter maken van de reeds aanwezige capaciteiten van de mensen die nu al bij ons werken, thuis of op locatie."

Inspireren, leren én doen

Door een of beide charters te ondertekenen, krijgen bedrijven toegang tot een leernetwerk, dat door AMS en de ST-Groups wordt gefaciliteerd. Dit leernetwerk geeft hen een forum om uitdagingen en best practices met elkaar te delen. De bedrijven krijgen ook de kans om deel te nemen aan drie deep-dive sessies per jaar, waarbij belangrijke domeinen van de circulaire economie en de welzijnseconomie worden verkend. Op de jaarlijkse bijeenkomst van beide ST-groepen rapporteren de ondertekenaars over de vooruitgang die zij hebben geboekt bij de uitvoering van het Circular Economy Commitment dan wel de Good Work Goals. Op deze manier worden de ondertekenaars gestimuleerd en ondersteund om actie te ondernemen en continu te groeien op hun weg naar duurzame transformatie. Bedrijven en organisaties die de charters willen ondertekenen, vinden alle informatie terug op www.sustainabletransformationgroups.com.


Officiële ondertekening van de Good Work Goals en het Circular Economy Commitment. Van Links boven naar rechts onder: Steven De Haes Decaan AMS, Jan Remeysen CEO BASF Antwerp, Arnaud Feist CEO Brussels Airport, Inge Nuyens CEO DOX Projectinrichting, Claudia Mariconda Head of Sustainable Transition Port of Antwerp, Eddy Annys Managing Director Randstad, Sonja Willems CEO Janssen Benelux, Bob Verbeeck CEO Golazo, Henk Janssen CEO Baloise Insurance

Perscontact: anja.tys@ams.ac.be


Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More