Icon info
NL
Kick off SDG Student ambassadors 2 2018 2019
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/belgische-organisaties-scoren-prima-adoptie-sdgs
Belgische organisaties scoren prima in adoptie…

oktober 18, 2018

Belgische organisaties scoren prima in adoptie SDG’s

Interne stakeholders = grootste barrière om SDG’s niet te implementeren

  • 63% van de Belgische organisaties implementeert de SDG’s.
  • Ruimte voor verbetering: 24% weet wat de SDG’s zijn, maar ontbreekt concrete kennis of actieplannen.
  • 35% van de Belgische organisaties die de SDG’s nu niet hanteren, willen enkel voor de quick wins (vb. herbruikbare batterijen) gaan in de toekomst.
  • 80% focust op enkele SDG’s en niet op alle 17. ‘Geen Honger’ en ‘Leven in het Water’ = minst gekozen SDG’s.

Antwerp Management School, Louvain School of Management en Universiteit Antwerpen brengen het allereerste nationale onderzoek uit naar hoe Belgische organisaties, zowel publiek als privé, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of ‘SDG’s’) in hun organisatie al dan niet toepassen. De SDG Barometer brengt hiermee voor de eerste keer op nationaal niveau het duurzaamheidslandschap in kaart. Dit onderzoek werd ondersteund door FIDO en ING België.

“In 2015 werden 17 SDG’s gedefinieerd om de globale uitdagingen op vlak van duurzaamheid aan te pakken. Wij vinden het cruciaal dat dit geen vaag begrip of framework is voor onze Belgische organisaties. Daarom hebben we, samen met onze partners, ons geëngageerd om dit rapport tot stand te brengen. Hoe springen onze organisaties nu om met de SDG’s en hoe kunnen ze dit in de toekomst (nog) meer doen? We streven ernaar om de impact op de lange termijn aan te tonen. De waarde van een bedrijf of het product verhogen, innovatie, reputatie en kostenefficiëntie zijn maar enkele van de voordelen op de lange termijn, indien de SDG’s op een efficiënte manier onderdeel uitmaken van de bedrijfsstrategie,” licht Prof. Lars Moratis van Antwerp Management School toe.

Belgische organisaties scoren prima

63% van de respondenten weet wat de Sustainable Development Goals zijn en implementeert die ook in hun eigen beleid of duurzaamheidsstrategie. En hiermee scoort België goed op internationaal niveau: uit studies (Globescan 2016) blijkt dat op het internationale plan 66% van de organisaties de SDG’s momenteel nog niet gebruikt. Niettemin is er ruimte voor verbetering: 24% van de respondenten heeft het begrip ‘Sustainable Development Goals’ al gehoord, maar weet niet concreet wat dit inhoudt of heeft momenteel geen concrete actieplannen om dit in hun beleid te integreren. 90% geeft wel aan om hier in de toekomst (nog) meer op in te zetten. Dat 83% van de respondenten die de SDG’s nu gebruiken iemand heeft aangesteld binnen hun organisatie die hiervoor verantwoordelijk is, toont de langetermijnvisie aan van de Belgische organisaties.

“Een belangrijke voetnoot is dat 35% van de organisaties die de SDG’s nu nog niet toepassen, dit enkel in de toekomst willen doen als ze kunnen gaan voor de quick wins, zoals recyclage, herbruikbare batterijen, etc. Op zich lovenswaardige maatregelen, maar uit onze ervaring blijkt dat het veel effectiever is om de SDG’s in de algemene bedrijfsstrategie of de bestaande duurzaamheidsstrategie op te nemen. Dit is nu al het geval voor 67% van de respondenten,” kadert Prof. Valérie Swaen van Louvain School of Management.

Interne stakeholders vormen de grootste barrière

De globale uitdagingen (vb. klimaat, armoede, etc.) vormt dé belangrijkste motivator (85%) voor Belgische organisaties om in te zetten op de SDG’s, gevolgd door de natuurlijke bronnen die uitgeput dreigen te geraken (81%). Andere belangrijke factoren zijn reputatie, marktopportuniteiten en een exploitatievergunning. Opmerkelijk is dat Belgische organisaties de interne stakeholders (medewerkers, directeurs, investeerders, etc.) dé belangrijkste barrière vinden om de SDG’s te adopteren, voor andere barrières zoals het gebrek aan financiële middelen en de perceptie dat de SDG’s geen voordelen voor de organisatie met zich meebrengen.

‘Geen Honger’ minst gekozen Sustainable Development Goal

“Uit ons onderzoek blijkt dat maar liefst 80% van de respondenten focust op enkele SDG’s en niet op alle 17 SDG’s die werden bepaald door de Verenigde Naties. Onze Belgische organisaties opteren ervoor om in te zetten op die SDG’s die realiseerbaar zijn en een meerwaarde opleveren op de lange termijn voor de eigen organisatie. De minst gekozen SDG’s zijn ‘Geen Honger’, ‘Leven in het Water’ en ‘Vrede, Veiligheid en Sterke Publieke Diensten’. Dit is ergens logisch: het valt moeilijker te vertalen in concrete objectieven of organisaties beschouwen deze doelstellingen meer de taak van de overheid. Niettemin willen wij benadrukken dat het belangrijk is om met alle SDG’s rekening te houden: volgens de richtlijnen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties is de SDG ‘Geen Honger’ cruciaal om alle andere SDG’s te realiseren,” zegt Prof. Luc Van Liedekerke van Universiteit Antwerpen.

Download de SDG Barometer op: www.antwerpmanagementschool.be/sdgbarometer

Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More