Icon info
NL
Trucks
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/gemeenschappelijke-trailerparking-haalt-vrachtwagens-uit-de-file
Gemeenschappelijke trailerparking haalt…

maart 24, 2017

Gemeenschappelijke trailerparking haalt vrachtwagens uit de file

Jaarlijks verliest een Belgisch transportbedrijf gemiddeld 335 uren per trekker doordat vrachtwagens vast staan in de file. Deze files bevinden zich vaak op de gekende punten op het wegennet maar ook in wachtrijen bij verladers, ontvangers of terminals. Met een economische waarde van 50 euro per uur, betekent dit een verlies van 16.750 euro per trekker per jaar. De sector is dan ook naarstig op zoek naar oplossingen. Uit een onderzoek van het expertisecentrum Smart Mobility blijkt dat een Gemeenschappelijke Trailerparking een groot deel van de verloren uren kan opvangen.

Een gemeenschappelijke trailerparking is een bewaakte parking, gelegen langs een filegevoelig traject. Transporteurs kunnen er geladen of lege trailers of chassis tijdelijk achterlaten waardoor ze meer flexibel kunnen omspringen met laad- en lostijden, congestie, wachtrijen en openingsuren van klanten. Dit stelt hen in staat om het aantal ‘verloren uren’ te verminderen en lege ritten uit te sparen.

Samen met de sector voerde het expertisecentrum Smart Mobility (voorheen Vlaams Instituut voor Mobiliteit) gedurende 12 maanden een proefproject uit. Hierbij maakten verschillende transportbedrijven gebruik van een gemeenschappelijk, beveiligd terrein in de Antwerpse haven waar zij hun trailers al dan niet geladen konden achterlaten.

26 transportbedrijven

Johan Boonen, projectmanager Antwep Management School: “Heel a-typisch voor dit project is de horizontale samenwerking binnen de zeer competitieve transportsector. Maar liefst 26 transportbedrijven namen deel. Samen realiseerden zij 9.264 trailerwissels aan een gemiddelde wisseltijd van slechts 11 minuten. Er is een zekere mate van wederzijds vertrouwen nodig – immers gaat het hier over commerciële lading. Dit project toont aan dat ook de transportsector innovatie en samenwerking nastreeft.

Verderzetting en uitbreiding naar 100 plaatsen

Kurt Joossen, Transport Joossen: “Bij aanvang bood de trailerparking plaats aan 38 trailers. Dit werd inmiddels uitgebreid naar 100 plaatsen. Uit het project bleek namelijk dat de voordelen die de transportbedrijven uit het gebruik van de gemeenschappelijke trailerparking halen, de kosten overtreffen. Zo goed als alle deelnemers aan het proefproject hebben besloten mee te stappen in het vervolgtraject dat perfect verdergezet kan worden zonder subsidies.”

Grenzeloze logistiek

Het proefproject “gemeenschappelijke trailerparkings” bouwt verder op de resultaten van een onderzoek dat uitgevoerd werd in opdracht van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg in het kader van het Europese project “Grenzeloze Logistiek”. Dit onderzoek resulteerde in een Masterplan dat beschrijft hoe een gemeenschappelijke trailerparking er kan uitzien en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden.

Het project ‘Gemeenschappelijke Trailerparking’ kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van http://www.vlaio.be/

Meer informatie op http://www.vim.be/projecten/gemeenschappelijke-trailerparkings

Projectpartners

Alders Internationaal Transport nv, Alders Bulk Logistics bvba, Transport Gheys nv, Handico Trucking nv, Kiko Trans bvba, Ldh-Trans bvba, Multimodal Transport & Logistics bvba, Schrauwen nv, Smeetrans nv, Speltincx nv, Transport Goosssens bvba, Vintra bvba, Group Joosen, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, POM Limburg, SAVA, VVL Febetra, VUB-MOBI

Meer informatie op https://www.antwerpmanagementschool.be/project-gemeenschappelijke-trailerparkings/
Rechtenvrij fotomateriaal is downloadbaar via deze link.

Perscontacten

Johan Boonen, Projectmanager Smart Mobility, Antwerp Management School

T +32 11 24 60 05 – M +32 475 45 99 51 – E johan.boonen@ams.ac.be

Kurt Joosen, Gedelegeerd bestuurder Transport Joosen

T +32 3 313 85 58 – M +32 495 29 04 90 – E kurt@transportjoosen.be

Sandra Vanderniepen, Marketing & Communicatie, Antwerp Management School

T +32 11 24 60 05 – M +32 494 41 32 90 – E sandra.vanderniepen@ams.ac.be

Expertisecentrum Smart Mobility

Smart Mobility (voorheen Vlaams Instituut voor Mobiliteit) is een expertisecentrum van Antwerp Management School. Onze werking richt zich onder andere op duurzame alternatieven voor woon-werkverkeer, innovatieve toepassingen van mobiliteitsdata en nieuwe transportconcepten. Hierbij focussen we op het verwerven en opbouwen van kennis waarmee nieuwe of verbeterde tools, methodes of diensten ontwikkeld worden. Deze kennis wordt verspreid via publicaties, opleidingen, seminaries, technologieoverdracht en adviesverlening.

www.smart-mobility.be

Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More