Project ‘Gemeenschappelijke trailerparkings’


Transportproblematiek

Filegevoelige gebieden in Vlaanderen zijn niet alleen een doorn in het oog van de automobilisten. Goederenvervoerders, die op sommige trajecten een derde van het verkeer vertegenwoordigen, lopen ook schade op door verkeersopstoppingen. Zij zijn vaak gebonden aan tijdsvensters voor het laden en lossen van hun vrachten. Ze moeten dan op de drukste uren over het verzadigde wegennet. Dit heeft veel tijdverlies als gevolg. Met een economische waarde van 50 euro per uur, betekent dit een verlies van maar liefst 16.750 euro per trekker per jaar.

Gemeenschappelijke trailerparkings

Een gemeenschappelijke, bewaakte trailerparking kan hier een oplossing betekenen. Deze parking fungeert als steunpunt voor de transportbedrijven. Niet alleen kunnen zij op deze manier meerdere ladingen naar de bestemming brengen tijdens de filevrije uren. Ze kunnen de parking ook gebruiken om flexibel om te springen met wijzigende verkeerssituaties, openingsuren van klanten en onverwachte aanpassingen aan de rittenplanning.

Daarnaast kunnen ze op deze manier lege ritten, die met de invoering van de kilometerheffing extra kosten met zich meebrengen, vermijden.

 

Doelstellingen

Binnen het project ‘gemeenschappelijke trailerparkings’ onderzochten we:

  • De meest geschikte locaties voor de inplanting van een trailerparking.
  • Benodigde maatregelen inzake veiligheid en aansprakelijkheid.
  • Welke kosten er zijn er verbonden aan het uitbaten van ontkoppelingspunten.
  • Grootste voordelen zijn er verbonden aan het gebruik van een gemeenschappelijke trailerparking.
  • Op welke manier zekerheid kan geboden worden omtrent de beschikbaarheid van plaats (reservatiesysteem) en hoe dit in praktijk werkt.

26 transportbedrijven deden de test

Vanaf februari 2016 maakten 26 transportbedrijven gebruik van een gemeenschappelijke trailerparking in de Antwerpse haven en dit gedurende een testperiode van twaalf maanden. Samen realiseerden zij 9.264 trailerwissels aan een gemiddelde wisseltijd van slechts 11 minuten.

De kritische operationele succesfactoren die daaruit bleken, werden in kaart gebracht. Net zoals de bijkomende voordelen. De trailerparking bood ruimte aan een veertigtal trailers.

Verderzetting en uitbreiding naar 100 plaatsen

Nog tijdens het proefproject werd de parking uitgebreid naar 100 plaatsen. Uit de resultaten bleek namelijk dat de voordelen die de transportbedrijven uit het gebruik van de gemeenschappelijke trailerparking halen, de kosten overtreffen. Zo goed als alle deelnemers aan het proefproject hebben besloten mee te stappen in het vervolgtraject dat perfect verdergezet kan worden zonder subsidies.”

Grenzeloze logistiek

Het proefproject “gemeenschappelijke trailerparkings” bouwt verder op de resultaten van een onderzoek dat uitgevoerd werd in opdracht van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg in het kader van het Europese project “Grenzeloze Logistiek”. Dit onderzoek, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel, studiebureau Phidan en het Expertisecentrum Smart Mobility, resulteerde in een Masterplan dat beschrijft hoe een gemeenschappelijke trailerparking er kan uitzien en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden.

‘Gemeenschappelijke trailerparkings’ ging van start in oktober 2015 en loopt tot maart 2017.

Partners:

Alders Internationaal Transport nv, Alders Bulk Logistics bvba, Transport Gheys nv, Handico Trucking nv, Kiko Trans bvba, Ldh-Trans bvba, Multimodal Transport & Logistics bvba, Schrauwen nv, Smeetrans nv, Speltincx nv, Transport Goosssens bvba, Vintra bvba, Group Joosen, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, POM Limburg, SAVA, VVL Febetra, VUB-MOBI

Voor meer informatie, contacteer:

Johan Boonen
projectmanager Watertruck+
johan.boonen@ams.ac.be

Hoe kan ik je helpen?

Anja Tys, Corporate Marketing Communication Manager