Icon info
NL
20170426 092718 768x432
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/overeenkomst-tussen-antwerp-management-school-en-vlaamse-overheid-vormt-belangrijke-stimulans-voor-toegepast-academisch-onderzoek
Overeenkomst tussen Antwerp Management School en…

april 26, 2017

Overeenkomst tussen Antwerp Management School en Vlaamse overheid vormt belangrijke stimulans voor toegepast academisch onderzoek

Woensdag 26 april ondertekenden Antwerp Management School (AMS) en Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters een nieuwe overeenkomst. Deze loopt over een termijn van zes jaar met start in 2017 en einde in 2022. Tijdens deze periode kan Antwerp Management School jaarlijks rekenen op steun van de Vlaamse overheid voor het uitvoeren van academisch onderzoek.

Via deze ondersteuning levert de Vlaamse overheid een belangrijke bijdrage tot de verdere uitbouw van Antwerp Management School als academische onderzoeksinstelling. Het onderzoek dat gebeurt binnen de school past in het innovatiebeleid van minister Muyters.

Zo hecht AMS specifiek belang aan onderzoek rond onder meer leiderschap, HR & organisatieontwikkeling, digitale business & IT, business design & innovatie en slimme mobiliteit.

Enkele voorbeelden van onderzoeksprojecten

Interne hefbomen voor product-servicesystemen: Door toenemende internationale druk kunnen Vlaamse maakbedrijven zich niet louter focussen op hun product. Willen ze zich onderscheiden van de concurrentie, dan moeten ze toegevoegde waarde creëren voor hun gebruikers door ook servicecomponenten aan hun aanbod toe te voegen. In dit onderzoek zoeken we een methodiek om bedrijven hierbij te helpen.

Leiderschapsontwikkeling in de zorgsector: Het zorgsysteem is in structurele verandering door o.a. budgettaire beperkingen en andere vragen. Deze veranderingen vragen leiderschap. Niet het klassieke top down leiderschap maar meer het gedeelde, op missie en waarden gebaseerde leiderschap. Dit onderzoek kan de sector helpen om inspanningen op vlak van leiderschapsontwikkeling te prioriteren en bundelen.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “De nieuwe overeenkomst met AMS moet hen toelaten om een verdere stap in hun ontwikkeling te zetten. Het is een soort topsportcontract voor onderzoeksinstellingen. We geven vertrouwen en middelen, maar verwachten in de plaats meer focus en concrete resultaten. Beide zaken zitten ingebed in het nieuwe convenant. Ik ben er dan ook van overtuigd dat AMS mooie jaren tegemoet gaat.

Professor Bart Cambré, Decaan Onderzoek aan AMS:

“Met dit convenant wil AMS werken aan doelstellingen die relevant zijn voor maatschappij en bedrijfswereld:

We willen vooral impact genereren bij ondernemingen en hun managers. We doen dit via de ontwikkeling van tools en de verspreiding van onderzoeksoutput via evenementen, workshops, keynotes, publicaties en onze onlinekanalen.

Het nieuwe convenant laat AMS ook toe de onderzoekscapaciteit gevoelig uit te breiden. Naast de aanwerving van eigen onderzoekers, kunnen we via het voor België unieke executive PhD programma beschikken over 54 senior executives die relevante kennis en onderzoeksvaardigheden toepassen op actuele businessproblemen.

Tot slot zet AMS verder in op strategische samenwerkingsverbanden met enerzijds (inter)nationale onderzoeksnetwerken, EU-kaderprogramma’s, enz. en anderzijds bedrijven uit verschillende sectoren.”

Het voorbije jaar integreerde AMS met succes twee Vlaamse competenciecentra, met name Flanders Inshape en VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit). “Deze inkanteling biedt AMS een aanzienlijke versterking van ons onderzoeksteam, zodat we wetenschappelijk onderbouwd toegepast onderzoek naar deze twee maatschappelijke relevante thema’s – business innovatie en mobiliteit – helemaal tot onze prioriteit kunnen maken,” voegt decaan Paul Matthyssens toe.

Perscontact

Anja Tys, Corporate Marketing Communication Manager, anja.tys@ams.ac.be
T+32 3 265 47 33 of M+32 486 494 387

Over Antwerp Management School

Al ruim vijftig jaar geeft Antwerp Management School met kwalitatief hoogstaande managementopleidingen en research een krachtige impuls aan economische en sociaal-maatschappelijke activiteiten in België en ver daarbuiten. Als bewijs voor haar permanente aandacht voor de kwaliteit van de opleiding en heeft AMS de AACSB- en NVAO- accreditatie ontvangen en is de school opgenomen in de Financial Times Rankings.

Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More