Icon info
NL
Verhaert
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/roel-verhaert-eremaster-publiek-management
Roel Verhaert ontvangt Eremaster in Publiek…

juli 05, 2017

Roel Verhaert ontvangt Eremaster in Publiek Management

Bij Antwerp Management School (AMS) gaan traditie en ervaring hand in hand met vernieuwing en performantie. Zo richt AMS zich al decennia lang met een specifiek en telkens weer actueel aanbod naar de publieke sector. De hoeksteen van dit aanbod is de Master in Publiek Management.
Vanuit dit oogpunt honoreerde AMS tijdens haar jaarlijkse proclamatieceremonie op 23 juni jl. Roel Verhaert, een uitzonderlijke persoon die echt een verschil wist te maken in het publieke domein, met een Eremaster in Publiek Management.

Met het einde van zijn mandaat als stadssecretaris in zicht, is het een hele eer voor AMS om zijn verdiensten op vlak van publiek management te mogen honoreren met een ere-master.
Het is een erkenning voor zijn uitzonderlijke verwezenlijkingen, maar evenzeer ook een aanmoediging opdat hij zijn inzichten, ervaring en wijsheid ten dienste zou blijven stellen van de overheidscommunity. We hopen dan ook in de toekomst nog vaak met hem te mogen samenwerken.

Roel Verhaert kwam op 1 mei 1976 in dienst bij stad Antwerpen. Vanuit zijn functie als bedrijfsdirecteur Informatie en Districtswerking, trok hij meteen de kaart van innovatie en was hij betrokken bij de introductie van computers in de stad. In 2004 werd hij benoemd tot stadssecretaris en kwam zo aan het hoofd van een organisatie van 7000 medewerkers die elke dag voor een stad van meer dan 500.000 inwoners het beste van zichzelf geven.

Visie en sterk leiderschap typeren Roel Verhaert, waarbij hij streeft naar voortdurende vernieuwing. Hij is hierdoor het boegbeeld van professioneel en innovatief publiek management. Zonder zijn visie en leiderschap zou Antwerpen vandaag niet staan waar het nu staat en een ware voortrekkersrol spelen binnen de publieke sector.

Via een indrukwekkende publicatielijst deelt Verhaert zijn inzichten ook met de maatschappij. Hij snijdt onderwerpen aan gaande van audit en integriteit over dienstverlening tot procesoptimalisatie en leiderschap en recent zelfs blockchain waarmee hij binnen de Belgische overheidscontext werkelijk baanbrekend werk verricht. Als een visionaire leider voelt hij aan waar de overheid op moet gaan inzetten om relevant te blijven en haar maatschappelijke taak zo goed mogelijk te vervullen.

Internationale erkenning bleef ook niet uit. Dit jaar wonnen de Stad en OCMW Antwerpen de Europese HR-Excellence award van de Berlijnse businessschool Quadriga voor ‘Jij bent het Management’, een innovatief management en leiderschapstraject uit de koker Van Roel Verhaert.

Bij Antwerp Management School zien wij Roel Verhaert als de verpersoonlijking van het levenslang leren en vernieuwen en daarom is deze eremaster een gepaste waardering voor zijn prestaties en inzet.


Bekijk hier de hommage aan Roel Verhaert naar aanleiding van zijn Eremaster in Publiek Management.

Publicaties van Roel Verhaert

 • Stadsroute Peter Paul Rubens, Stap voor stap door de Gouden Eeuw, HBK-spaarbank, 1992
 • Wandelbrochure Zurenborg (A. Elaut, G. De Corte, R. Verhaert), HBK, 1994
 • CD-rom P.P.Rubens: initiatiefnemer, uittekenen concept ism Paul Huvenne en lid stuurgroep, 1996
 • Wandelbrochure St.-Mariaburg (R. De Smedt, R. Keuckelinck, A. Schrijvers, R. Verhaert), HBK1996.
 • Wandelbrochure ‘Polderwandelingen’ (S. Roelans, J. Wouters, R. Verhaert), HBK, 1996
 • ‘Pen & Pc’, in De Gemeente nr 6-7/1994 blz 345-348 (R. Verhaert en A. Breëns)
 • ‘KNS en KJT doorgelicht: op weg naar bestuurlijke autonomie’ (L. Wens en R. Verhaert) in Cultureel jaarboek 1995, stad Antwerpen
 • ‘Overheidsaudit als brug tussen beslissing en uitvoering’, Kluwer praktijkgids management lokale besturen, afl. 24 juni 1996, 54 blz van ORG 1212/1 tot 1212/54.
 • ‘Interne audit of een andere kijk op controle’, in nieuwsbrief personeels- en organisatie­management, blz.3-5, nummer 1, oktober 1997, Kluwer Editorial.
 • ‘De oprichting van een gemeentelijke interne auditdienst’, Kluwer praktijkgids management lokale besturen, afl. november 1997, ORG 1213 van blz 3 tot 24.
 • ‘Een kennissysteem als onderbouw voor een snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening’, in nieuwsbrief overheidsmanagement, blz.20-22, nummer 7, december 1997, KE Documenta.
 • ‘Afrit of oprit “overheid” op de informatiesnelweg?, in nieuwsbrief overheidsmanagement, blz.23-25, nummer 7, december 1997, KE Documenta.
 • ‘Van informatiechaos naar kennissysteem’, Kluwer praktijkgids management lokale besturen, afl. december 1997, COM in 1110/van blz. 3 tot 57.
 • ‘Denken, doen en griezelen in termen van kwaliteit’, in nieuwsbrief personeels- en organisatiemanagement, Kluwer Editorial, nummer. 2, februari 1998, blz.22-28.
 • ‘Zestien tips voor de inrichting van gemeentekantoren’, in nieuwsbrief overheidsmanagement, nr 10, juni 1998, blz 25-32
 • ‘Gemeentelijk loket: van formaliteit naar aanspreekpunt’, Kluwer praktijkgids management lokale besturen, januari 2000, COM Int 3330 van blz 1 – 34
 • ‘Klantenmanagement of geïntegreerde gemeentelijke dienstverlening’ referaat op Trefdag VVSG 9 mei 2001 en gelijknamig artikel in De Gemeente
 • ‘Gemeentelijk klantenmanagement: digitaal maar toch sociaal?’ Kluwer, praktijkgids management lokale besturen – september 2001 van blz 123 tot blz 143
 • ‘De stedeling als klant’ referaat als werkgroeplid task force communicatie van het stedenbeleid van de Vlaamse regering – Roeselare 18 okt 2001
 • ‘Lokettenwerking in de stad Antwerpen’, Excel Total Quality Management, nr 61, okt-nov 2002
 • ‘De binnengemeentelijke decentralisatie in Antwerpen: ambtelijk bekeken’ – Kluwer praktijkgids management lokale besturen – december 2002 – 249 ORG 1020/1
 • Opdrachthoudende vzw als instrument voor gemeentelijke verzelfstandiging. Een denkoefening binnen de stad Antwerpen (Marc Van Praet / Roel Verhaert), in Kluwer, Publiek Domein, praktijkinfo voor beslissingnemers in lokale besturen, mei-juni 2005, jaargang 2, nummer 3
 • Handboek dienstverlening (losbladig), over het kastje en de muur (Nancy Peeters, Lieven Janssens, Roel Verhaert) VVSG/Politeia, 2005 – heden
 • Handboek dienstverlening. Stadsvenstermanagement (losbladig) (Lieven Janssens, Roel Verhaert, Roeland Gielen) VVSG/Politeia, 2007 – heden, ISBN 978-2-509-01694-2
 • Wat zijn documenten anno 2009-2019? – tijdschrift Lokaal (nr. 7 – 16 april 2009)
 • ‘Neologismen en andere Bell-praktijken’ – Den Bell, een eeuw communicatie in Antwerpen – Linkeroever Uitgevers – 2009
 • Betrapt in het kartel, pikante kantjes aan het politieke spel, blijspel – Politeia – 2010
 • Weg met het keurslijf, integriteit bevrijdt! – Politeia – 2012 samen met: Annemie Breëns, Bart De Bie, Kristien Verbraeken, Kathleen Lambrechts, Gert Verhaert, ISBN 978-2-509-01455-9
 • Jij bent het Management. Het middenkader als stuwende kracht – Politeia – 2012, samen met Roeland Gielen, Karla Blomme, Els Bouwen, Geert Brandt, Sven Cauwelier, Peter Crombecq, Liesbeth De Meulder, Patricia De Somer, Jan De Winter, Goele Haest, Tom Meeuws, Hans Mulder, Ils Neuts, Kathleen Overmeer, Eddy Schevernels, Karl Van Borm, Katelijne Van der Veken, Bruno Verbergt, ISBN 978- 2-509-01416-0
 • Mandaten, opdrachthouderschap en hogere functies. Bouwstenen voor het resultaatsgericht werken bij het stadsbestuur Antwerpen, i.s.m. Kathleen Lambrechts. – in Lokaal Management Beleid – Vanden Broele – 2013, ISBN 978-9-049-60869-9
 • Verhuizen betekent reorganiseren – Kluwer – praktijkgids personeels- en organisatiemanagement – december 2013 van blz 97 tot blz 150
 • Zevenmijlslaarzen voor de overheidsmanager – Politeia – 2014, ISBN 978-2-509-02053-6
 • Instrumenten voor resultaatgericht werken, i.s.m. Kathleen Lambrechts,Vanden Broele, 2014, ISBN 978 90 4961 182 8
 • Jij bent het management. Leiding geven op het terrein- Politeia 2015, samen met Sven Cauwelier, Annik Bogaert, Els Bouwen, Peter Crombecq, Karin De Craecker, Liesbeth De Meulder, Patricia De Somer, Sabine Dierckx, Goele Haest, Ann Neels, Kathleen Overmeer, Trees Quagebeur, Steven Thielemans, Karl Van Borm, Tom Verbelen, Bart Velleman, ISBN: 978-2-509-0235-3
 • Blockchain: de overheid aan of in de ketting? – Vanden Broele, 2016, ISBN 978 90 4961 502 4
 • You are management. More than just the title of a book, i.s.m. Goele Haest, Politeia, 2017, ISBN: 978-2-509-02961-4
Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More