Icon info
EN
Verhaert
https://www.antwerpmanagementschool.be/en
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/en/news
News
https://www.antwerpmanagementschool.be/en/news/roel-verhaert-honorary-master-public-management
Roel Verhaert receives Honorary Master in Public…

July 05, 2017

Roel Verhaert receives Honorary Master in Public Management

At Antwerp Management School (AMS), tradition and experience go hand in hand with innovation and performance. For this reason, AMS has been focusing for decades on a specific offering to the public sector. The cornerstone of this offering is the Master’s Degree in Public Management.

To this end, Roel Verhaert, a truly exceptional person who has truly made a difference in the public domain, was awarded an Honorary Master in Public Management at AMS’ annual proclamation ceremony on June 23rd, 2017.

As his time as Antwerp’s City Secretary comes to a close, it is a great privilege for AMS to honor Mr. Verhaert with this Master.

It is a recognition of his exceptional achievements, but also acts as an encouragement for Mr. Verhaert’s insight, experience and wisdom to remain in the service of the governmental community. We hope to be able to work with him in the future.

Roel Verhaert joined the government of the city of Antwerp on May 1, 1976. From his position as Corporate Director of Information and District Work, he immediately focused on innovation, and was involved in the introduction of computers in the city government. In 2004, he was appointed Antwerp’s City Secretary, heading an organization of 7000 employees who strive to give the best of themselves each day for a city of over 500,000 residents.

Vision and strong leadership characterize Roel Verhaert, who is always aiming for continuous renewal, standing at the intersection of professional and innovative public management. Without his vision and leadership, Antwerp would not be where it is today, playing its true role in the public sector.

Through an impressive publication list, Mr. Verhaert has shared his insights with the rest of society. He has written on subjects ranging from auditing, integrity, service optimization and leadership, as well as the somewhat more recent phenomenon of “blockchains”, a concept that he approaches within the context of groundbreaking work within the Belgian government. As a visionary leader, he has a strong intuition about what the government needs to do to stay relevant and to fulfill its social responsibility as successfully as possible.

International recognition is also not absent. This year, the city government of Antwerp and OCMW Antwerp won the European HR Excellence Award from the Berlin-based Quadriga Business School for ‘You are Management’, an innovative management and leadership from Mr. Verhaert.

At Antwerp Management School, we see Roel Verhaert as the personification of lifelong learning and renewal, and therefore, this Honorary Master is an appropriate recognition of his achievements and efforts.


Mr. Verhaert’s response to receiving his Honorary Master in Public Management

Publications

 • Stadsroute Peter Paul Rubens, Stap voor stap door de Gouden Eeuw, HBK-spaarbank, 1992
 • Wandelbrochure Zurenborg (A. Elaut, G. De Corte, R. Verhaert), HBK, 1994
 • CD-rom P.P.Rubens: initiatiefnemer, uittekenen concept ism Paul Huvenne en lid stuurgroep, 1996
 • Wandelbrochure St.-Mariaburg (R. De Smedt, R. Keuckelinck, A. Schrijvers, R. Verhaert), HBK1996.
 • Wandelbrochure ‘Polderwandelingen’ (S. Roelans, J. Wouters, R. Verhaert), HBK, 1996
 • ‘Pen & Pc’, in De Gemeente nr 6-7/1994 blz 345-348 (R. Verhaert en A. Breëns)
 • ‘KNS en KJT doorgelicht: op weg naar bestuurlijke autonomie’ (L. Wens en R. Verhaert) in Cultureel jaarboek 1995, stad Antwerpen
 • ‘Overheidsaudit als brug tussen beslissing en uitvoering’, Kluwer praktijkgids management lokale besturen, afl. 24 juni 1996, 54 blz van ORG 1212/1 tot 1212/54.
 • ‘Interne audit of een andere kijk op controle’, in nieuwsbrief personeels- en organisatie­management, blz.3-5, nummer 1, oktober 1997, Kluwer Editorial.
 • ‘De oprichting van een gemeentelijke interne auditdienst’, Kluwer praktijkgids management lokale besturen, afl. november 1997, ORG 1213 van blz 3 tot 24.
 • ‘Een kennissysteem als onderbouw voor een snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening’, in nieuwsbrief overheidsmanagement, blz.20-22, nummer 7, december 1997, KE Documenta.
 • ‘Afrit of oprit “overheid” op de informatiesnelweg?, in nieuwsbrief overheidsmanagement, blz.23-25, nummer 7, december 1997, KE Documenta.
 • ‘Van informatiechaos naar kennissysteem’, Kluwer praktijkgids management lokale besturen, afl. december 1997, COM in 1110/van blz. 3 tot 57.
 • ‘Denken, doen en griezelen in termen van kwaliteit’, in nieuwsbrief personeels- en organisatiemanagement, Kluwer Editorial, nummer. 2, februari 1998, blz.22-28.
 • ‘Zestien tips voor de inrichting van gemeentekantoren’, in nieuwsbrief overheidsmanagement, nr 10, juni 1998, blz 25-32
 • ‘Gemeentelijk loket: van formaliteit naar aanspreekpunt’, Kluwer praktijkgids management lokale besturen, januari 2000, COM Int 3330 van blz 1 – 34
 • ‘Klantenmanagement of geïntegreerde gemeentelijke dienstverlening’ referaat op Trefdag VVSG 9 mei 2001 en gelijknamig artikel in De Gemeente
 • ‘Gemeentelijk klantenmanagement: digitaal maar toch sociaal?’ Kluwer, praktijkgids management lokale besturen – september 2001 van blz 123 tot blz 143
 • ‘De stedeling als klant’ referaat als werkgroeplid task force communicatie van het stedenbeleid van de Vlaamse regering – Roeselare 18 okt 2001
 • ‘Lokettenwerking in de stad Antwerpen’, Excel Total Quality Management, nr 61, okt-nov 2002
 • ‘De binnengemeentelijke decentralisatie in Antwerpen: ambtelijk bekeken’ – Kluwer praktijkgids management lokale besturen – december 2002 – 249 ORG 1020/1
 • Opdrachthoudende vzw als instrument voor gemeentelijke verzelfstandiging. Een denkoefening binnen de stad Antwerpen (Marc Van Praet / Roel Verhaert), in Kluwer, Publiek Domein, praktijkinfo voor beslissingnemers in lokale besturen, mei-juni 2005, jaargang 2, nummer 3
 • Handboek dienstverlening (losbladig), over het kastje en de muur (Nancy Peeters, Lieven Janssens, Roel Verhaert) VVSG/Politeia, 2005 – heden
 • Handboek dienstverlening. Stadsvenstermanagement (losbladig) (Lieven Janssens, Roel Verhaert, Roeland Gielen) VVSG/Politeia, 2007 – heden, ISBN 978-2-509-01694-2
 • Wat zijn documenten anno 2009-2019? – tijdschrift Lokaal (nr. 7 – 16 april 2009)
 • ‘Neologismen en andere Bell-praktijken’ – Den Bell, een eeuw communicatie in Antwerpen – Linkeroever Uitgevers – 2009
 • Betrapt in het kartel, pikante kantjes aan het politieke spel, blijspel – Politeia – 2010
 • Weg met het keurslijf, integriteit bevrijdt! – Politeia – 2012 samen met: Annemie Breëns, Bart De Bie, Kristien Verbraeken, Kathleen Lambrechts, Gert Verhaert, ISBN 978-2-509-01455-9
 • Jij bent het Management. Het middenkader als stuwende kracht – Politeia – 2012, samen met Roeland Gielen, Karla Blomme, Els Bouwen, Geert Brandt, Sven Cauwelier, Peter Crombecq, Liesbeth De Meulder, Patricia De Somer, Jan De Winter, Goele Haest, Tom Meeuws, Hans Mulder, Ils Neuts, Kathleen Overmeer, Eddy Schevernels, Karl Van Borm, Katelijne Van der Veken, Bruno Verbergt, ISBN 978- 2-509-01416-0
 • Mandaten, opdrachthouderschap en hogere functies. Bouwstenen voor het resultaatsgericht werken bij het stadsbestuur Antwerpen, i.s.m. Kathleen Lambrechts. – in Lokaal Management Beleid – Vanden Broele – 2013, ISBN 978-9-049-60869-9
 • Verhuizen betekent reorganiseren – Kluwer – praktijkgids personeels- en organisatiemanagement – december 2013 van blz 97 tot blz 150
 • Zevenmijlslaarzen voor de overheidsmanager – Politeia – 2014, ISBN 978-2-509-02053-6
 • Instrumenten voor resultaatgericht werken, i.s.m. Kathleen Lambrechts,Vanden Broele, 2014, ISBN 978 90 4961 182 8
 • Jij bent het management. Leiding geven op het terrein- Politeia 2015, samen met Sven Cauwelier, Annik Bogaert, Els Bouwen, Peter Crombecq, Karin De Craecker, Liesbeth De Meulder, Patricia De Somer, Sabine Dierckx, Goele Haest, Ann Neels, Kathleen Overmeer, Trees Quagebeur, Steven Thielemans, Karl Van Borm, Tom Verbelen, Bart Velleman, ISBN: 978-2-509-0235-3
 • Blockchain: de overheid aan of in de ketting? – Vanden Broele, 2016, ISBN 978 90 4961 502 4
 • You are management. More than just the title of a book, i.s.m. Goele Haest, Politeia, 2017, ISBN: 978-2-509-02961-4
Boogkeers campus AMS management school

Register for our newsletter

Receive updates for the topic of your choice.

Learn More