Icon info
NL
Banner website sustainability
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/management-education-for-sustainability-1
Leerstoel Managementonderwijs voor duurzaamheid

Leerstoel Managementonderwijs voor duurzaamheid

De Leerstoel Managementonderwijs voor Duurzaamheid wil nieuwe kennis en ideeën ontwikkelen over de stand van zaken, strategieën en visies rond managementonderwijs voor duurzaamheid. De leerstoel deelt de verworven inzichten met zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. De leerstoel draagt bij aan het proces van duurzame transformatie door een nieuwe generatie leiders te helpen vormen die dit proces richting, vorm en inhoud willen en kunnen geven.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) dienen hierbij als richtinggevend kader. Centraal in de leerstoel staan het verkennen van nieuwe benaderingen rond duurzaamheid, het experimenteren met niet-traditionele ideeën over onderwijs en bedrijfsleven, en het opzetten van onderzoeks- en onderwijsinitiatieven in de geest van engaged scholarship waarbij praktische toepasbaarheid en maatschappelijke waarde voorop staan. De leerstoel is veeleer een katalysator dan een criticus, met een activistische inslag. Einddoel is het stimuleren van duurzaamheid.

De leerstoel wil een thought leader zijn en zo meteen een kracht voor verandering op het kruispunt van duurzaamheid, onderwijs en bedrijfsleven. De impact van de leerspiegel vertaalt zich in het internationaal promoten van managementonderwijs voor duurzaamheid en het vormen van een nieuwe generatie duurzaamheidsleiders. De leerstoel zet daartoe in op het ontwikkelen en ontsluiten van curricula en leiderschapsprogramma’s, het onderzoeken en delen van ideeën over nieuwe onderwijsmethoden, en het in kaart brengen en beïnvloeden van de institutionele infrastructuur van managementonderwijs voor duurzaamheid.

Chair Mgt Education2

Wat?

Onderzoek

De leerstoel initieert, verricht en begeleidt toegepast en academisch onderzoek. Dit omvat onder meer het uitvoeren van kwantitatief onderzoek naar de stand van zaken in managementonderwijs voor duurzaamheid, duurzaamheidsattitudes en -kennis van studenten en jonge professionals, kwalitatief onderzoek om best practices in businessscholen te identificeren en te analyseren, en experimenteel onderzoek voor het testen van innovatieve didactieken. De leerstoel is ook betrokken bij de SDG-barometer en begeleidt doctoraatsonderzoek rond het implementeren van de SDG’s binnen organisaties.

Cocreatie

De leerstoel is een van de hoofdpartners in het project rond SDG-competenties in Nederland. De leerstoel trekt ook mee het project van de SDG-barometer en coördineert samen met Franse en Nederlandse partners de introductie van de SDG-barometer in Frankrijk en Nederland.

Daarnaast initieert en realiseert de leerstoel samen met academici en docenten in binnen- en buitenland publicaties rond managementonderwijs voor duurzaamheid, zoals speciale uitgaven in wetenschappelijke tijdschriften.

Ontwikkeling

De leerstoel zet ook onderwijsactiviteiten op en draagt bij aan leiderschapsontwikkeling. De leerstoel richt zich daarbij op zowel jonge managementstudenten als deelnemers aan executive opleidingen, en het gaat zowel om activiteiten binnen als buiten het curriculum.

Daarnaast initieert de leerstoel de ontwikkeling van experimentele en innovatieve onderwijsprogramma’s. De blueprints hiervoor worden open gedeeld met andere instellingen en organisaties. Activiteiten omvatten gastlezingen bij businessscholen en bedrijven, leiderschapscursussen voor jonge professionals en businessleiders, en train-the-trainer modules om de capaciteit op het vlak van managementonderwijs voor duurzaamheid te verhogen.

Inaugurele rede

Op 15 december 2020 hielden Prof. Dr. Lars Moratis en Prof. Dr. Ir. Frans Melissen hun oratie over de leerstoel 'Management Education for Sustainability'. Omwille van corona werd het een online evenement waarbij we 's werelds eerste inaugurele video lanceerden. In deze video schetsten de leerstoelhouders hun visie op duurzaam ondernemen en op verantwoord managementonderwijs in het bijzonder. De speeches kan je hier herbeluisteren.

Over dr. Lars Moratis


Dr. Lars Moratis is expert in duurzaam ondernemen met een brede ervaring in zowel de academische als de bedrijfswereld. Hij is leerstoelhouder van Managementonderwijs voor Duurzaamheid, samen met dr.ir. Frans Melissen. Daarnaast is hij lector Duurzaam Ondernemen en Managementonderwijs voor Duurzaamheid aan Breda University of Applied Sciences. Hij geeft al jaren les aan diverse universiteiten en hogescholen in België en Nederland en verkent daarbij steeds nieuwe manieren van leren.

Als fervent voorstander van toegepast onderzoek en academisch ondernemerschap is hij medeoprichter van het SDG Ambassadors Program aan Antwerp Management School. Samen met dr.ir. Frans Melissen creëerde hij het concept ‘duurzaamheidsintelligentie’. Hij schreef en redigeerde meerdere boeken en publiceerde wetenschappelijke en praktijkgerichte artikels rond duurzaam ondernemen, managementonderwijs en duurzame businessmodellen. Hij publiceert ook over aanverwante thema’s zoals de SDG’s, de geloofwaardigheid van duurzaamheidsclaims van bedrijven en de psychologie en filosofie van duurzaamheid. Daarnaast verschijnen van hem regelmatig opiniestukken in nationale en regionale dag- en vakbladen.

Over dr. ir Frans Melissen


Dr.ir. Frans Melissen is expert in het ontwerpen van duurzame belevingen (sustainable experience design) met een brede academische ervaring in diverse rollen, waaronder curriculumontwikkeling en management. Hij is samen met dr. Lars Moratis leerstoelhouder van Managementonderwijs voor Duurzaamheid. Hij is lector Sustainability Experience Design en Managementonderwijs voor Duurzaamheid aan Breda University of Applied Sciences. Hij doceerde en ontwikkelde cursussen rond duurzaamheid aan diverse universiteiten en hogescholen. Hij is initiatiefnemer en coördinator van de succesvolle minor Sustainability, Social Responsibility and Professional Identity – een minor die openstaat voor alle studenten van Breda University of Applied Sciences en andere hogescholen.

Samen met dr. Lars Moratis ontwikkelde hij het concept ‘duurzaamheidsintelligentie’. Hij is auteur van diverse academische en praktijkgerichte artikels rond duurzaamheid, en van diverse (tekst)boeken, waaronder het door Routledge gepubliceerde ‘Sustainable Customer Experience Design’ (samen met Bert Smit). Hij publiceert ook regelmatig opiniestukken in nationale en regionale dagbladen en geeft keynotes op academische en praktijkgerichte conferenties en expertenvergaderingen.

Boogkeers
Function Adjunct-professor corporate social responsibility
Sluiten