Icon info
NL
Research Ecosystems
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/networks-ecosystems
Slimme ecosystemen creëren
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/networks-ecosystems/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/networks-ecosystems/research/paradigms-4-0
Paradigms 4.0

Slimme ecosystemen creëren

Paradigms 4.0

Bouwstenen voor een ‘high road’ digitale transformatie van de industrie

Type project FWO SBO (multidisciplinair onderzoek)
Projectpartners KU Leuven (CeSO, HIVA, Department of Mechanical Engineering), TNO (NL)
Duur november 05, 2018 - november 02, 2022
Contactpersoon Wouter Van Bockhaven, PhD

Industrie 4.0 technologieën bij industriële bedrijven

Industrie 4.0 verwijst naar de verandering in het industrieel beleid in alle EU-lidstaten door de implementering van digitalisering en cyber-fysieke systemen. Over de exacte impact van het gebruik van deze disruptieve technologie op de organisatie, de werkplek, werkrelaties en prestaties wordt veel gedebatteerd. De technologie lijkt de mogelijkheid te bieden om twee totaal verschillende routes te volgen: een ‘low road’ strategie, die zich louter richt op het gebruik van technologie om kosten te drukken en arbeid te vervangen, wat leidt tot minder tewerkstelling, slechtere arbeidsomstandigheden en moeilijker arbeidsrelaties; en een ‘high road’ strategie, die technologie niet gebruikt om werknemers te vervangen, maar om hen te ondersteunen bij hun fysieke en mentale arbeid, wat leidt tot betere arbeidskwaliteit, betere prestaties en duurzame arbeidsrelaties.

Zonder Paradigms 4.0 zou het industriële beleid zich kunnen richten op ‘low road’ strategieën en zo een gevaar betekenen voor tewerkstelling, arbeidskwaliteit en misschien zelfs prestaties op lange termijn.

Het dichten van de kenniskloof

Paradigms 4.0 zal de wetenschappelijke kenniskloof dichten en ervoor zorgen dat de technologische toepassingen van Industrie 4.0 maatschappelijke doelen bevorderen en tegelijk leiden tot hoogperformante organisaties. Antwerp Management School zal betrokken zijn bij het onderdeel ‘innovatiestrategie’ van dit project, met onderzoek naar de noodzakelijke voorwaarden voor een ‘high-road’ smart specialisatie. Dit onderzoek omhelst het identificeren van de strategische opties, de vereiste vaardigheden en de rol die het ecosysteem kan of moet spelen in de implementering van Industrie 4.0 technologieën bij industriële bedrijven in Vlaanderen.

Het programma loopt 4 jaar. In het eerste jaar werken we aan een volwassenheidsmodel voor goedkeuring en implementering van Industrie 4.0 technologieën. Daarna zal onze focus verschuiven naar het identificeren van de verschillende strategische opties en de vaardigheden, middelen en organisatorische capaciteiten die nodig zijn voor een succesvolle transformatie in elk niveau van het volwassenheidsmodel. Aan het eind van het vierde jaar zal een conceptueel kader rond “high road werkplekken” klaar zijn. Tijdens het programma zijn doorlopend valideringsactiviteiten gepland om ervoor te zorgen dat de resultaten gegrond en waardevol zijn voor de industrie.

Strategie & Innovatie

  • Verbeterd organisatieontwerp en HR-beleid in Industrie 4.0 bedrijven
  • Ontwikkeling van “vaardigheidsecosystemen” en “ondernemingsgerichte innovatie-ecosystemen”
  • Effectieve deelname aan innovatie
  • Regionale strategieën voor sterke innovatie en verbeterde economische prestaties
  • Verbeterde statistieken over de arbeidsmarkt

Impact

Paradigms 4.0 streeft naar het begrijpen van de relatie tussen technologische ontwikkeling, organisatorische concepten, arbeidsrelaties en industrieel innovatiebeleid. Hiervoor zal de onderzoeksgroep een wetenschappelijk kader ontwikkelen dat een antwoord biedt op kritische vragen rond de impact van Industrie 4.0 op organisaties, werkplekken, arbeidsrelaties, prestaties en werknemers. Dit kader kan in de toekomst worden gebruikt als een basis om bedrijven te leiden naar een succesvolle implementering van Industrie 4.0 technologieën die hoge prestaties garanderen en maatschappelijke doelen bevorderen.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Wouter

Een vraag over dit project?

Function Professor strategy & innovation ecosystems, onderzoeker Smart Ecosystems & Networks
Wouter
Sluiten

Een vraag over dit project?