Icon info
NL
Research Ecosystems
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/networks-ecosystems
Slimme ecosystemen creëren
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/networks-ecosystems/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/networks-ecosystems/research/smart-shipping-ecosystem-audit-port-of-antwerp
Smart Shipping Ecosystem Audit (Port of Antwerp)

Slimme ecosystemen creëren

Smart Shipping Ecosystem Audit (Port of Antwerp)

Onderzoek naar de ecosysteemvoorwaarden voor de groei van de markt voor smart shipping toepassingen.

Type project Research
Projectpartners Port of Antwerp, The Beacon
Duur december 01, 2019 - juni 30, 2020
Contactpersoon Wouter Van Bockhaven, PhD

Blauwdruk voor het smart shipping ecosysteem in de haven van Antwerpen

Hoe creëer je een snelgroeiende markt met mondiaal potentieel rond een beloftevolle technologie? Niet minder dan dat is de ambitie van een nieuwe studie die AMS uitvoert in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen.

Smart shipping – autonoom of semiautonoom varende schepen dankzij slimme combinaties van technologieën als AI en IoT – is zo’n technologie waarvan verwacht wordt dat ze binnen vijf jaar de binnenvaart vooruit zal katapulteren naar een multimodale toekomst. Daarmee zal de binnenvaart haar volle potentieel kunnen bereiken door met nog eens zo’n 20% te groeien en zo de druk op de overvolle wegen rondom de haven verlichten.

Het Havenbedrijf Antwerpen speelt daarin een pioniersrol door zijn havenplatform open te stellen voor start-ups en havenactoren die de technologie verder willen ontwikkelen via pilots, experimenten en concrete gebruikstoepassingen. Dit heeft al tractie gecreëerd voor enkele beloftevolle start-ups zoals SeaFar en Blue Line Logistics.

I Stock 1030504586

Communitybuilder

Maar wat is er, naast de technologische ontwikkeling, nog nodig om dit te doen uitgroeien in een schaalbare en bloeiende markt? Ook daar neemt het Havenbedrijf Antwerpen, samen met The Beacon, een proactieve rol op als communitybuilder om het pad te effenen voor de doorgroei van deze innovatie. AMS begeleidt hen met wetenschappelijke en praktische inzichten.

Hiervoor onderzoeken Prof. dr. Wouter Van Bockhaven en senior onderzoeker Yassin Boullauazan onder andere de maturiteit van het ecosysteem qua technologie en markttoepassing, en van het institutioneel systeem om de innovatie en haar toepassingen te ondersteunen. Ze bekijken ook de toepassingen met het hoogste potentieel voor groei en de rol die de Haven van Antwerpen kan spelen in het versnellen van de ontwikkeling van smart shipping.

Enkele concrete uitkomsten van het project zijn:

  • Een inschatting van het marktpotentieel in verschillende niches van semiautonome binnenvaart, met een uitwerking naar die applicaties waarrond de markt zich het snelst kan ontwikkelen.
  • Een overzicht van de ontwikkelingsprioriteiten voor het ecosysteem met betrekking tot de actoren, bewegingen en platformen met een doorslaggevende impact op de groei en competitiviteit van de Antwerpse smart shipping cluster.
  • Een roadmap met gerichte voorstellen voor verdere investeringen en acties om het smart shipping ecosysteem te doen groeien, op basis van de gap-analyse in de interne en externe ecosysteemaudit.
  • Een indicatie van de tijd en middelen nodig om verschillende elementen van de smart shipping cluster tot maturiteit te doen komen, als basis voor een effectieve middelenallocatie.

Uit het onderzoek zullen aanbevelingen volgen voor het Havenbedrijf Antwerpen om zijn rol als communitybuilder op te nemen, ook voorbij de technologische innovatiefase. De studie moet inzicht bieden in de levensvatbaarheid en het groeipotentieel van verschillende delen van het smart shipping ecosysteem. De studie toont ook de strategische opties voor het havenbedrijf om het technologieplatform en zijn rol als communitybuilder verder te ontwikkelen en detecteert ten slotte ook de noden voor de verdere ontwikkeling van het ecosysteem. De methodologie die we in deze studie ontwikkelen moet ook een basis bieden voor gelijkaardige ecosysteemaudits voor de andere technologieplatformen rond drones, luchtkwaliteit en de digitale twin APICA.

Download hier het Smart Shipping rapport.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Wouter

Een vraag over dit project?

Function Professor strategy & innovation ecosystems, onderzoeker Smart Ecosystems & Networks
Wouter
Sluiten

Een vraag over dit project?