Icon info
NL
AMS Research business design thinking innovation 2
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research/simon
SIMON: Simultane ontwikkeling van product en…

Business Design & innovatie

SIMON: Simultane ontwikkeling van product en businessmodel

Het project “SIMON” heeft tot doel om de bedrijven van de Vlaamse textiel-, hout- en meubelindustrie die aan productdiversificatie doen, aan te zetten tot een simultane ontwikkeling van product en business model.
Een sequentiële aanpak waarbij eerst een product wordt ontwikkeld en nadien nog een aangepast businessmodel moet worden ontwikkeld, levert namelijk geen goede resultaten op en verlengt de time-to-market aanzienlijk.

Type project VIS-project
Projectpartners Optimo vzw, Vlerick Business School en Flanders Inshape
Duur februari 01, 2014 - april 30, 2016

Probleemstelling

Onder druk van wijzigende omstandigheden voeren de bedrijven van de textiel-, hout- en meubelindustrie hun diversificatie-inspanningen op. Zij verlaten de platgetreden paden en de gekende product/marktcombinaties en gaan op zoek naar nieuwe producten voor nieuwe markten en toepassingsdomeinen. Een probleem hierbij is dat de succesratio van dergelijke productdiversificaties laag ligt.
Het succes van een dergelijke productdiversificatie is immers niet alleen afhankelijk is van een goed onderbouwde productontwikkeling zelf, maar ook van tal van andere factoren die deel uitmaken van het ruimere businessmodel van een onderneming. Het probleem is dat bedrijven zich niet of te laat realiseren dat hun bestaande businessmodel niet (meer) geschikt is voor deze productdiversificatie. Een sequentiële aanpak waarbij eerst een product wordt ontwikkeld en nadien nog een aangepast business model moet worden ontwikkeld, levert geen goede resultaten op en verlengt de time-to-market aanzienlijk.
De uitdaging is om te komen tot een simultane ontwikkeling van product en businessmodel.

Economische meerwaarde

De economische meerwaarde voor de doelgroepbedrijven zal vooral concreet tot uiting komen via volgende 3 effecten:

  1. Een verkorting van de time-to-market met 33%
  2. Een vermindering van de ontwikkelkosten met 10%
  3. Een verhoging van de slaagkans bij productdiversificaties van 25% naar 50%

Projectdoelstelling en resultaten

Het project “SIMON” had tot doel om de bedrijven van de doelgroep, nl. de bedrijven van de Vlaamse textiel-, hout- en meubelindustrie die aan productdiversificatie doen, aan te zetten tot een simultane ontwikkeling van product en businessmodel.
Dit leidde tot volgende projectresultaten:

  • Literatuurstudie: een overzicht van de state-of-the art principes in productontwikkeling en businessmodelinnovatie, zowel via vakliteratuur als best practices;
  • Case based onderzoek: we pasten deze state-of-the-art principes toe en valideerden het geheel aan de hand van case based onderzoek bij 10 representatieve bedrijven uit de doelgroep;
  • Ontwikkeling van een generieke methodiek en tool: de resultaten van het case based onderzoek werden vertaald naar een generieke methodiek (stappenplan) en een gebruiksvriendelijke tool om de interactie tussen product en business model te visualiseren en te stroomlijnen.
  • Sensibilisering en kennisverspreiding: we sensibiliseerden 140 doelgroepbedrijven voor het belang van een simultane ontwikkeling van product en business model. De resultaten van het case based onderzoek en de ontwikkelde methodiek en tool worden verspreid binnen een ruime doelgroep.

Doelgroep

De ruime doelgroep (ca. 600 bedrijven) van dit project was de Vlaamse textiel-, hout- en meubelindustrie, met een focus op de bedrijven die interieurproducten vervaardigen. Meer specifiek richtte het project zich binnen deze ruime doelgroep tot bedrijven die:

  • zich reeds op ten minste de tweede trede van de ontwerpladder bevinden (ca. 92%);
  • een strategie van productdiversificatie volgen (ca. 25%).

Het project had bijgevolg een directe doelgroep van ca. 140 bedrijven. Aangezien diversificatiestrategieën op dit moment vooral voorkomen in de meubelindustrie, schatten we in dat ca. 60% van de directe doelgroep zal komen uit de meubelindustrie, tegenover telkens ca. 20% uit de houtindustrie en de textielindustrie.