Icon info
NL
AMS SDG Fair RAW
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/action-learning-projecten
Action Learning Projecten

Action Learning Projecten

Action Learning Projecten

Als onderdeel van de cursus Global Leadership Skills neem je actief deel aan een Action Learning-project dat je samen met een crossfunctioneel team van studenten uitvoert. Het doel van dit project is om je de kans te geven om dieper inzicht te krijgen in de duurzaamheidsuitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd en om je interculturele en interdisciplinaire leiderschaps- en teamwerkvaardigheden te oefenen om bij te dragen aan de realisatie van een van de Sustainable Development Goals (SDG's). ).


In lijn met de drie pijlers van de missie van Antwerp Management School, wil het Action Learning Project je zelfbewustzijn, globaal perspectief en maatschappelijk bewustzijn ontwikkelen.

Je werkt in opleidingsoverstijgende teams, bestaande uit vijf of zes studenten die in veel opzichten divers zijn, waaronder studie- en culturele achtergrond. Dit ALP-project start tijdens de Onboarding week (september) en eindigt met een ALP Fair (februari).

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Er zijn 17 SDG's, vastgesteld door de VN en aanvaard door bijna alle landen ter wereld in 2015. De bedoeling is de doelstellingen te bereiken in 2030. De ‘vijf P's’ -people, planet, prosperity, peace, and partnership - vatten de brede reikwijdte van de agenda samen. Overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de SDG's, maar dit kan niet worden bereikt zonder dat alle sectoren en groepen in de samenleving participeren, van burgers tot bedrijven en van de media tot maatschappelijke organisaties, studenten en onderwijsinstellingen.

Door samen te werken met studenten met verschillende achtergronden en een zakelijke stakeholder, draag je bij aan een van deze SDG’s. Door diepgaande kennis op te doen over de vraagstukken die spelen, kansen te identificeren, te brainstormen over acties en samen te werken, creëer je samen met je team maatschappelijke impact.

ALP Fair

In februari presenteren alle ALP groepen hun werk tijdens een feestelijke "ALP Fair", die wordt bezocht door duurzaamheidsexperts, journalisten, beleidsmakers, AMS-bedrijfspartners en -personeel en natuurlijk hun zakelijke projectpartners, vrienden en familie. Sommige groepen halen zelfs de nationale pers!

Naast een beoordeling door een jury van duurzaamheidsexperts (zowel business- als academische experts), bekronen jury en publiek ook verschillende ALP's als de beste in hun categorie.

ALP Fair 2022
ALP Fair 2022_2

De meest inspirerende ALP projecten 2022-2023

💡 Het meest innovatieve project
🤝 Beste stakeholder engagement
🎯 Grootste impact
⭐️Meest inspirerende project


Hieronder vind je de winnaars en info over hun projecten.

Meest inpirerend: All eyes on bins!

Doel: In dit ALP project, hebben onze studenten een oplossing bedacht om het voor mensten met een visuele beperking makkelijker te maken om hun afval te sorteren.

ALP - all eyes on bins


Aanpak
: Emile de Strycker, Julius Beel, Elena Prozorova, Coline Schrauwen en Melada Chatvisuta wilden bijdragen aan een betere afvalscheiding en dus recyclage in Antwerpen, door educatieve QR-codestickers op openbare afvalbakken te plaatsen. Bij het scannen vertelt de QR-code de gebruiker automatisch om welk type afval het gaat, zodat hij of zij weet of het gebruik ervan gepast is. De oplossing richt zich hierbij vooral op oude en slechtziende mensen, die moeite hebben met het onderscheiden van afvalbakken op openbare plaatsen.

Naaast de bijdrage aan het milieu, is er ook een groot pluspunt aan dat het de doelgroep helpt om zelfstandiger te kunnen zijn in de samenleving. De studenten werkten samen met relevante belangenorganisaties, maar spraken ook met de doelgroep over hun behoeften en wat hen zou helpen. In korte tijd slaagden ze erin een relevant probleem te definiëren, een gemakkelijke maar krachtige oplossing te ontwerpen en te ontwikkelen, en deze te implementeren in drukbezochte openbare ruimtes waarvoor ze samenwerkten met andere belanghebbenden (bijvoorbeeld winkelcentrum Grand Bazar in Antwerpen en Wijnegem shopping center). Bij elke stap, van ontwerp tot uitvoering, hebben ze echt nagedacht over de doelgroep en hen actief erbij betrokken.

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Meest innovatieve project: Trash monsters

Doel: Het nobele doel van dit team is om de nieuwe generatie op te leiden tot bekwame afvalscheiders.

ALP - Trash monsters

Aanpak: Het project voldoet met succes aan SDG 12 door kinderen aan te moedigen om te recyclen en zo te proberen de hoeveelheid gerecyclede materialen op scholen te vergroten. Om hun doel te realiseren ontwikkelden Sem, Megan, Alexander, Suriya, Keerthana en Thibaud een aantal spellen om kinderen op de basisschool bewust te maken van en enthousiast te maken voor recycling. Ze werkten hiervoor samen met vier scholen om de spellen te testen. Door een speelse presentatie en leuke activiteiten met de kinderen, communiceerden ze op een duidelijke en verstaanbare manier met hen.

Vuilnismonsters, kringloopbingo en een afvalestafette waren hun creatieve en speelse ideeën. Omdat kinderen een beperkte aandachtsspanne hebben en diverse prikkels nodig hebben, hebben ze zelfs een liedje "Onze school is groen" gemaakt. Een leuke manier om het belang van recyclen op jonge leeftijd aan te leren en de nieuwe generatie bewust te maken van hun impact op het milieu zodat zij kunnen bijdragen aan een betere wereld. Hun slogan vat het perfect samen: "Laten we een generatie bekwame afvalscheiders opleiden"

ALP - Trash monsters - example

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie - tegen 2030 de afvalproductie substantieel terugdringen door preventie, vermindering van afval, recycling en hergebruik.

Beste stakeholder engagement: Suspended meals

Doel: Om het duurzaamheidsvraagstuk rond honger in Antwerpen aan te pakken, hebben Laura Taveirne, Neda Pavlova, Tin Tran, Ulaş Tanlak en Alex Keyaerts het initiatief “solidariteitsmaaltijd” opgezet. Het is een goed voorbeeld van een aanpak waarbij belanghebbenden betrokken zijn vanaf de start. Dit om de typisch Turks/Ottomaanse rijkstraditie van maaltijden 'vooruit betalen' te vertalen, een concept waarbij je een maaltijd doneert aan een klant na jou.

ALP - suspended meals


Aanpak
: Om het project op gang te brengen, heeft de ALP-groep contact gezocht met lokale gemeenschappen (voornamelijk Turkse) die deze traditie van sociaal delen van maaltijden en eten al kennen, om hetzelfde concept te lanceren binnen hun lokale gemeenschap in het centrum van Antwerpen. Door dit project worden er tot wel 10 maaltijden per dag uitgedeeld door de winkels! En hoewel de impact nog steeds lokaal is, trok het project meteen de interesse van andere NGO's die het potentieel zien van dit soort gedecentraliseerde gemeenschapsondersteuning. Daarom staat een eventuele tweede lancering van het project in Brussel nu op de agenda!

ALP - suspended meals - poster

SDG 2: Geen honger

Grootste impact: Be Stu-Stainable

Doel: De ALP-groep die de award won van grootste impact, werkte rond het verduidelijken van het recyclageproces in Antwerpen voor internationale studenten.

ALP - Be StuStainable

Aanpak: Op dit moment krijgen internationale studenten niet de juiste info en zijn ze niet op de hoogte van de sorteerregels. Marie-Lien Van Cauteren, Bram Janssens, Filippo Magni, Supphatra Phisaisawat en Ousman Touray vonden hier een oplossing voor door het maken van informatieve flyers (verdeeld aan het begin van het academiejaar) en een duidelijk gestructureerde website (https://www.stu-stainable.be/) : een alles-in-één platform dat in minder dan 2 klikken info geeft over de recyclage manieren van verschillende spelers in België!

Een goede sensibiliseringscampagne resulteerde in afspraken met 7 universiteiten om studenten via deze gebruiksvriendelijke infofolder en link naar hun platform te informeren. En als je bedenkt hoeveel internationale studenten er jaarlijks naar Antwerpen komen, dan is dit project zeker de terechte winnaar van de grootste impact!

ALP - Be StuStainable - flyer

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Boogkeers campus AMS management school

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More