Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/hoe-een-zinvolle-bijdrage-aan-de-sustainable-development-goals-leveren
Hoe een zinvolle bijdrage leveren aan de…
Terug naar overzicht
SDG
Duurzaamheid

Hoe een zinvolle bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals?

De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen voor velen het nieuwe kader rond duurzaamheid. Het lijkt eenvoudig om deze om te zetten in acties rond maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar dat is het niet als je het op een zinvolle manier wilt doen.
door Dirk Le Roy, partner Sustenuto | 4 juli 2017
Share on
SDG
SDGs.png

Een ambitieus kader

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn het nieuwste en misschien wel het belangrijkste akkoord van de Verenigde Naties. Het kernstuk van het akkoord is een set van 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) die gehaald moeten worden tegen 2030. Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend. De SDGs willen niet alleen de positieve trend op verschillende vlakken voortzetten, maar ook sterk verbeteren.

"De huidige generatie wordt niet alleen bestempeld als de eerste generatie die een einde kan stellen aan armoede, maar ook de laatste generatie die klimaatverandering een halt kan toeroepen."


Zo is extreme armoede, gedefinieerd als een inkomen lager dan 1,25 dollar per dag, sterk gedaald, met meer dan 50% over de laatste 15 jaar (1990-2015). De uitdagingen, ook op het vlak van armoede, blijven natuurlijk groot. Zo wordt de huidige generatie niet alleen bestempeld als de eerste generatie die een einde kan stellen aan armoede, maar ook de laatste generatie die klimaatverandering werkelijk een halt kan toeroepen. Er is dus een zekere urgentie gemoeid met het realiseren van de Agenda 2030.

De grote maatschappelijke uitdagingen

De 17 doelstellingen van de SDGs vormen een wereldwijd akkoord over wat men nu beschouwt als de grote maatschappelijke uitdagingen. Ze behandelen telkens 5 thema’s die met mensen (people), milieu (planet), of welvaart (prosperity) te maken. Hier zijn doelen als kwalitatief onderwijs, schoon water, eerlijk werk en economische groei voorbeelden van. Daarbij zijn vrede en gerechtigheid (doelstelling 16) een noodzakelijke voorwaarde en partnerschappen een belangrijk middel (doelstelling 17).

Hoe maak je je bijdrage zinvol?

Elk van de 17 doelstellingen is opgebouwd in specifieke doelen en middelen, in totaal 169. Een groot deel van deze doelstellingen zijn centraal gericht op mensenrechten. Deze zijn minder door de wet beschermd in ontwikkelingslanden waar de uitdaging van de SDGs aldus groter is.

"De eerste uitdaging bestaat er in om de bijdrage tot de SDGs niet puur filantropisch te maken."

De eerste stap: start met verantwoordelijkheid

De eerste uitdaging bestaat er in om de bijdrage tot de SDGs niet puur filantropisch te maken. Of zoals John G. Ruggie, de voormalige UN Secretary-General’s Special Representative on Business and Human Rights, het stelt “companies social development initiatives cannot substitute for measures to address the negative human rights impacts their operations and relationships may have”. Dit maakt dat een traditionele maatschappelijk verantwoorde aanpak als eerste voorwaarde wordt gezien.

De tweede stap: selecteer de juiste SDG doelen

Bedrijven hebben een belangrijke rol om de SDGs te realiseren, dit op basis van hun vermogen om te investeren en te innoveren. De grootste bijdrage zal daar zijn waar men via de activiteiten van het bedrijf niet alleen iets doet wat bijdraagt tot de globale doelstelling, maar tot een specifiek doel daarvan.

Neem doelstelling 3, goede gezondheid en welzijn. Veel bedrijven en organisaties nemen actie voor welzijn op het werk met flexibele uren, gezondere maaltijden en ondersteunende programma’s voor medewerkers. Natuurlijk is er niets mis met deze acties, integendeel! Evenwel is de ambitie van de SDGs groter en specifieker, zoals het halveren van het aantal doden door verkeersongevallen of het substantieel reduceren van overlijden en ziekte door lucht-, water- en bodemverontreiniging.

Ook in een westerse context is dit zeer relevant. De bijdrage van bedrijven en organisaties kan daar wel minder evident zijn. Om werkelijk bij te dragen dien je na te gaan hoe je als organisatie kan meewerken aan de onderliggende doelen van de SDGs en dit in eerste instantie via kernactiviteiten. Een juiste selectie van de doelen maakt de bijdrage zinvoller.

De derde stap: ga voor een geïntegreerde aanpak

SDGs vragen voor een geïntegreerde aanpak. Een dienstverlenende organisatie zal door de band genomen een kleinere milieuvoetafdruk hebben in vergelijking met productiebedrijven. Dit wil echter niet zeggen dat zij geen verantwoordelijkheid te dragen hebben of geen bijdrage kunnen doen via het opstellen van een klimaatplan bijvoorbeeld (SDG doel 13.2.). Een geïntegreerde aanpak realiseer je door zijdelingse, verwante, indirecte impacten te bekijken. Dit perspectief levert ook niet-evidente maar toch bestaande opportuniteiten op en is veelal een trigger voor innovatie.

"Bijdrage tot niet voor de hand liggende SDGs blijft zinvol en is de kers op de taart voor zij die maatschappelijk een grote ambitie koesteren."

De vierde stap: hou je niet in!

Er zullen zeker nog SDG-doelstellingen zijn die niet onmiddellijk op directe of indirecte wijze via de activiteiten van het bedrijf of de organisatie aan bod komen. Agenda 2030 is een oproep aan alle actoren om samen te werken aan een duurzame maatschappij: overheid, bedrijfsleven, NGO’s, middenveld, burgers, enzovoorts. Bijdrage tot niet voor de hand liggende SDGs blijft zinvol en is de kers op de taart voor zij die maatschappelijk een grote ambitie koesteren.

Deel artikel

Over deze auteur

Dirk Le Roy, partner Sustenuto

Related content

Boogkeers campus AMS management school