Icon info
NL
AMS Sustainable Transformation Thriving 7346 copy
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/duurzame-transformatie
Duurzame transformatie

Duurzame transformatie

Duurzame transformatie zoals wij het zien, is een traject van fundamentele verandering naar een sterk synergetische maatschappij, een geïntegreerde economie en een dynamisch ecosysteem. Dit traject steunt op de principes van economische continuïteit, technologische netwerken, sociale gelijkheid, ecologisch herstel en persoonlijke ontwikkeling.

Ons onderzoek rond duurzame transformatie is gebaseerd op vier pijlers:

Chair hipo banner

Positieve toekomst (het waarom van de duurzame transformatie-agenda): het creëren van een betere toekomst (veiliger, smart, gedeeld, duurzaam en bevredigend) door het aanpakken van systemische globale uitdagingen (inclusief disruptie, disconnectie, ongelijkheid, degradatie, en ontevredenheid).

Geïntegreerde waarde (het wat van de duurzame transformatie-agenda): het uitrollen in diverse grootsteden van concepten en maatregelen voor waardecreatie (op menselijk, economisch, technologisch, sociaal en milieuvlak) en het integreren ervan binnen organisaties en in heel de maatschappij.

Betekenisvolle innovatie (het hoe van de duurzame transformatie-agenda): het vinden van creatieve, schaalbare oplossingen voor de meest dringende maatschappelijke en milieuproblemen. We maken daarbij gebruik van innovatieve strategieën, businessmodellen, producten en diensten.

Doelgericht leiderschap (het wie van de duurzame transformatie-agenda): het vormen van inspirerende, transformationele leiders die een afdoend antwoord op maatschappelijke uitdagingen kunnen bieden dankzij een systemische, disruptieve, inclusieve, duurzame en ethische aanpak.

De inzichten uit deze vier focusgebieden passen we toe op de vijf elementen van de Nexus Economy, meer bepaald de economische trends en nieuwe businessmodellen rond een weerbare, exponentiële, toegankelijke, circulaire en welzijnseconomie.

AMS engageert zich al decennialang om de leiders van de toekomst klaar te stomen zodat ze mondiale uitdagingen aankunnen en via business een positieve kracht voor verandering kunnen zijn. De Leerstoel Duurzame Transformatie ondersteunt dit engagement via onderzoek, cocreatie en ontwikkeling.

Wat?

Onderzoek

Binnen deze leerstoel voeren we samenwerking met bedrijven fundamentele toegepaste onderzoeksprojecten uit rond het creëren van geïntegreerde waarde, duurzame transformatie, leiderschap en duurzame denkrichtingen. We faciliteren onze partners en klanten om deze te implementeren.

Cocreatie

  • Via de Corporate Leadership Groups ondersteunen we de oprichting van actiegroepen van bedrijfsleiders om duurzame transformatie te stimuleren in een weerbare, exponentiële, toegankelijke, circulaire en welzijnseconomie.
  • We integreren duurzame transformatie in opleidingsprogramma’s, zoals de SDG Exchange day
  • We werken samen met UAntwerpen aan onderzoek en lesgeven in duurzaamheid via het Antwerp Partnership for Sustainability.
  • Om de samenwerking met UAntwerpen en Antwerp Partnership for Sustainability nog te stimuleren, hebben we ons netwerk in het Benelux-Frankrijk PRME Chapter (Principles for Responsible Management Education, onderdeel van het UN Global Compact) ingeschakeld. De belangrijkste focus van het PRME Chapter is het bevorderen van duurzame mindsets via interuniversitaire samenwerking in onderwijs- en onderzoeksprojecten.

Ontwikkeling

We ontwikkelen duurzaamheidsprogramma's en -tools die je laten kennismaken met de nieuwste trends en toepassingen in duurzame transformatie en die je helpen om de duurzaamheidsambities van je eigen organisatie te vertalen in innovatieprogramma's.

In februari 2021 ging de nieuwe masterclass 'Mastering Sustainable Transformation' van start.

Onze medewerkers zijn niet alleen academische experten in hun vakgebied, ze weten die kennis ook perfect over te brengen aan een breed professioneel publiek via inspirerende presentaties.

We bieden ook leertrajecten op maat voor bedrijven en organisaties aan.

Blijf je graag op de hoogte over de ontwikkelingen van duurzaamheidsprogramma's en tools? Laat het ons weten via dit formulier.

Masterclass Duurzame Transformatie

Werken aan duurzame transformatie is een nieuwe manier om je bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering te organiseren. Deze opleiding is ontwikkeld voor professionals die hun organisatie een niveau hoger willen tillen door het ‘hoe’ van duurzame transformatie uit te werken. Ontdek de vijf modules over:

  • duurzame transformatie
  • duurzame innovatie
  • duurzaam leiderschap & HR
  • duurzame supply chain & circulaire economie
  • duurzame marketing, communicatie en rapportage
AMS Sustainable transformation banners2

Powered by BASF, Port of Antwerp and Randstad

Basf partner logo

Jan Remeysen, CEO BASF: “Iedereen een leefbare toekomst en een hogere levenskwaliteit bieden, dat is de grote uitdaging waar we als maatschappij voor staan. Ook de chemische industrie heeft op dat vlak een grote verantwoordelijkheid en een bijdrage te leveren. Daarom zet BASF al jaren in op het verduurzamen van producten en productieketens via innovatie. Maar we kunnen dit niet alleen, we hebben hiervoor interactie nodig over sectoren en sociale organisaties heen. Als stichtend lid van de Leerstoel Duurzame Transformatie van AMS, willen we samenwerken met Prof. Dr. Wayne Visser om transformatie testimuleren via leadership groups en de integratie van duurzaamheid in alle curricula van AMS en UAntwerpen.”

Port of Antwerp partner logo

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: "Onze havengemeenschap heeft al enkele jaren geleden de koers uitgezet naar een toekomst gebaseerd op duurzame economische modellen. We zijn ervan overtuigd dat dit transitieproces alle elementen bevat om ons te helpen een antwoord bieden op de mondiale, maar ook lokale uitdagingen van vandaag, zoals klimaatproblemen, mobiliteit en digitalisering. Met de benoeming van Wayne Visser als houder van de Leerstoel Duurzame Transformatie, trekken we een indrukwekkende spreker en opinieleider naar Antwerpen aan, die voor de nodige inspiratie zal zorgen.”

Randstad bw partner logo

Eddy Annys, managing director van Randstad: “Al van bij de oprichting van Randstad in 1960 was stichter Frits Goldschmeding zich bewust van de impact van werk op het individu en op de samenleving. Je gaat niet zomaar lichtzinnig om met mensen en de samenleving. Daarom stond vanaf dag één waardegericht handelen met focus op een eerlijke en inclusieve samenleving voorop. Die visie vinden we terug in de Leerstoel Duurzame Transformatie en het ideeëngoed van Prof. Dr. Wayne Visser. We zullen in dit partnership samenwerken aan het ontwikkelen en delen van informatie en aan tools die bedrijven helpen om hun menselijk potentieel in te zetten ten voordele van zowel het individu, de onderneming als de samenleving.”

Maak kennis met Prof. Dr. Wayne Visser

Prof. Dr. Wayne Visser is hoogleraar Integrated Value en houder van de Leerstoel Duurzame Transformatie aan Antwerp Management School. Hij is ook fellow van University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership en buitengewoon hoogleraar Sustainable Business aan Gordon Institute for Business Science in Zuid-Afrika. Hij is auteur van 26 boeken en meer dan 300 hoofdstukken, papers en artikels. Door zijn werkzaamheden als ‘pracademic’ heeft hij in 25 jaar 74 landen bezocht en lezingen gegeven aan 50 universiteiten in 19 landen. Naast zijn rol als academicus is Prof. Dr. Visser directeur van Kaleidoscope Futures en oprichter van CSR International. Hij behaalde zijn doctoraat in Corporate Social Responsibility aan Nottingham University Business School. Eerder was hij Director of Sustainability Services voor KPMG en Strategy Analyst voor Capgemini in Zuid-Afrika.

Prof. Dr. Visser heeft ook verscheidene internationale onderscheidingen op zijn naam voor zijn werk in duurzame bedrijven, inclusief een plaats in de top 100 influencers op Twitter, de top 100 van Thought Leaders in Trustworthy Business Behavior en de top 100 van Global Sustainability Leaders. Hij kreeg ook de Global CSR Excellence & Leadership Award, de Emerald Literati Outstanding Author Contribution Award en de Outstanding Teacher Award van Warwick MBA. Tot zijn recente boeken behoren The World Guide to Sustainable Enterprise en Sustainable Frontiers: Unlocking Change Through Business, Leadership and Innovation.

Wayne visser speaking

Inaugurele rede Leerstoel Duurzame transformatie

Op 1 februari 2018 hield prof. Dr. Wayne Visser zijn oratie over de leerstoel Duurzame transformatie, getiteld: Creating Integrated Value: from Systems Thinking to Sustainable Transformation in Business and Society.

Publicaties

Duurzaamheid is als een sullige, puistige puber

Het duurzaamheidsdiscours heeft nog te vaak last van het opgeheven vingertje. In plaats van te focussen op wat we allemaal niet meer zullen mogen, vertelt Prof. Dr. Wayne Visser liever over hoe de ideale wereld eruitziet en hoe we hem kunnen realiseren.

Lees het interview

De geïntegreerde waardetest voor zinvolle innovatie

Alleen omdat iets innovatief is, is het niet per se goed. Een product- of dienstinnovatie kan de efficiëntie verbeteren of de winstgevendheid vergroten; het kan tegelijkertijd onze samenleving minder veilig maken, ons milieu meer vervuilen of de gezondheid aantasten.

Download briefing nr. 7

Waarom duurzame denkrichtingen belangrijk zijn

Tijdens de Weense EPCA-conferentie in oktober 2018 legde prof. Dr. Wayne Visser uit waarom duurzame denkwijzen ertoe doen: "Er zijn 3 crises waarmee bedrijven worden geconfronteerd: betrokkenheid, inclusie en vertrouwen."

Bekijk de video

Integrated Value: The Aspirational Goal of Purpose-Inspired Organizations

Het concept van geïntegreerde waarde is niet van nul ontwikkeld. Het erkent en bouwt verder op vele andere baanbrekende concepten, zoals de stakeholdertheorie van Ed Freeman (1984), blended value van Jed Emerson (2000), Stuart Harts sustainable value (2011) en shared value van Michael Porter en Mark Kramer (2011). Toch is geïntegreerde waarde in belangrijke mate ook anders.

De focus op waardecreatie is belangrijk, omdat dit een concept is dat het bedrijfsleven goed begrijpt. Het woord zelf geeft al aan dat het om een strategische actie gaat – niet zomaar een rand- of nevenactiviteit (zoals jammer genoeg te vaak nog het geval is met MVO en duurzaamheid), maar een actie die raakt aan de kern van de missie van een organisatie. Maar waarde voor wie? En hoe meet je die waarde? Dit is waar het belang van integratie duidelijk wordt.

Ontdek de vijf niveaus van geïntegreerde waarde

Integrated value web