Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/hoe-raden-van-bestuur-de-ceo-kunnen-helpen-bij-digitale-transformatie
Hoe raden van bestuur hun CEO kunnen ondersteunen…
Terug naar overzicht
Blog rvb CEO ondersteunen digitale transformatie
Digitaal & IT

Hoe raden van bestuur hun CEO kunnen ondersteunen in digitale transformatie

In onze steeds meer gedigitaliseerde economie is informatietechnologie (IT) van fundamenteel belang geworden om organisaties te ondersteunen, in stand te houden en te laten groeien. Succesvolle organisaties maken gebruik van het digitale innovatiepotentieel, maar begrijpen en beheren ook de risico's en beperkingen van technologie. Voorheen konden raden van bestuur IT-beslissingen delegeren, negeren of vermijden, maar de ontwrichtende nieuwe technologieën worden steeds meer gevoeld op bestuursniveau. Opkomend nderzoek roept op tot meer betrokkenheid van de raad van bestuur bij enterprise governance van IT en identificeert ernstige gevolgen voor gedigitaliseerde organisaties als de raad van bestuur niet betrokken is. Deze blog deelt bevindingen en tips uit onderzoek van KPMG België, Samsung België, CEGEKA België, de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School.
Steven de haes phd
door Steven De Haes, PhD | 16 november 2017
Share on
Blog rvb CEO ondersteunen digitale transformatie

Het onderzoeksprogramma bevatte het wat, waarom en hoe niet-uitvoerende raden hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in het besturen van digitale activa.

In een recent artikel in Harvard Business Review ("Boards Can't Wait for CEOs to Prioritize Digital Change", HBR, september 2017) vult Ram Charan de bevindingen van ons onderzoek aan met enkele interessante voorgestelde acties die raden van bestuur kunnen ondernemen om de CEO te helpen bij de digitale transformatie-uitdaging. We delen deze tips graag met je.

1. Maak de andere bestuursleden bewust van de gevolgen van digitalisering

De raad van bestuur moet tijd vrijmaken op de agenda van de raad van bestuur om samen met de CEO de potentiële voordelen en risico's van digitale transformatie voor hun organisatie of sector te bespreken. Zo'n gezamenlijke sessie kan een gevoel van urgentie creëren. Indien nodig kunnen externe experts worden ingeschakeld om de punten toe te lichten.

2. Zorg dat je de juiste CEO hebt

Uit het vorige punt wordt de noodzaak van de juiste CEO heel duidelijk. Zorg ervoor dat je CEO digitale transformatie ziet als een uitdaging die kansen biedt en niet alleen problemen.

3. Moedig de CEO aan om de expertise in te roepen die hij of zij nodig heeft

Het kan zijn dat de CEO moeite heeft om zich de exponentiële groei voor te stellen die een digitaal platform kan creëren. Hij of zij moet zich opnieuw voorstellen hoe het bedrijf kan worden opgebouwd rond een digitaal platform. Die verbeeldingskracht kan worden aangewakkerd door wat nieuwe mensen aan de mix toe te voegen.

4. Bereid je voor om de CEO te beschermen tegen tegenwerking

Digitale expertise is duur. Bedrijven kunnen een stijging van de bedrijfskosten verwachten. Daarom is het belangrijk voor de CEO om belanghebbenden ervan te overtuigen dat de verandering op de lange termijn winstgevend zal zijn. Raden van bestuur moeten hun CEO's helpen om dit duidelijk te maken en stimulansen bedenken om de vereiste KPI's te bereiken.

5. Pas op voor angstige werknemers

Sommige medewerkers en directieleden zullen een bepaald plan steunen totdat de eigenlijke vervaldatum nadert. Op dat moment beginnen ze te twijfelen om de sprong te wagen. Het bestuur moet deze twijfels oppakken en regelmatig evalueren.

De CEO kan een succesvolle digitalisering maken of breken. Maar een CEO die er alleen voor staat, kan niets doen. Hij of zij moet worden ondersteund door zijn raad van bestuur en experts op het gebied van digitalisering.

Deel artikel

Over deze auteur

Related content

Boogkeers campus AMS management school