Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/why-boards-of-directors-dont-engage-with-it
Waarom de raad van bestuur zich niet bezighoudt…
Terug naar overzicht
Steven IT Governance
Digitaal & IT

Waarom de raad van bestuur zich niet bezighoudt met IT

Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van "digitaal" om waarde te creëren. Daarom kunnen bestuursraden het zich niet langer veroorloven om de controle over IT-gerelateerde strategische beslissingen uit handen te geven. Onderzoek heeft echter aangetoond dat maar weinig bestuursraden de verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van digitale middelen. Als gevolg daarvan slagen de meesten er niet alleen niet in om de verwachte waarde uit IT-investeringen te halen, maar laten ze hun bedrijf ook blootstaan aan grote risico's.
Steven de haes phd
door Steven De Haes, PhD | 9 mei 2017
Share on
Steven IT Governance

Corporate Governance Codes en IT

Waarom houden besturen zich dan niet bezig met digital asset management? Vooral wanneer dit, zoals verschillende studies hebben aangetoond, een positieve impact heeft op de prestaties van een organisatie?

Aangezien het gedrag van bestuursraden wordt bepaald door corporate-governancecodes (bijvoorbeeld de codes Buysse en Daems in België), hebben we onderzocht in hoeverre nationale corporate-governancecodes het belang van de betrokkenheid van bestuursleden bij het beheer van en de controle op digitale activa aan de orde stellen.

Uit ons onderzoek blijkt dat, met uitzondering van de Zuid-Afrikaanse King Code, de meeste nationale corporate governance codes weinig melding maken van IT-gerelateerde controles of richtlijnen. Een verklaring hiervoor is dat veel van deze codes zijn gebaseerd op de OESOprincipes voor corporate governance, en die bevatten geen specifieke richtlijnen voor IT-governance.

Corporate Governance Codes 2.0.

Veel onderzoek heeft aangetoond dat bestuursraden meer betrokken moeten worden bij strategisch beheer en controle van digitale activa. Een manier om de betrokkenheid van de raad van bestuur aan te moedigen is het wijzigen van de codes die hun verantwoordelijkheden regelen.

In de codes zouden paragrafen moeten worden opgenomen over de rol van de raad van bestuur bij strategisch beheer en controle van digitale activa. In deze studie roepen we de auteurs van deze codes op om niet alleen typische corporate governance-thema's op te nemen, zoals financiën en juridische zaken, maar ook digitale strategie en controle.


Deel artikel

Over deze auteur

Related content

Boogkeers campus AMS management school