Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/faculty
Faculty
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/faculty/ans-de-vos
Ans De Vos, PhD
Ans devos

Ans De Vos, PhD

Function Houder van de SD Worx Leerstoel Next Generation Work: Creating Sustainable Careers, associate dean of education, academische directeur Global Leadership Skills full-time masterprogramma's

Expertise

  • Loopbaancompetenties
  • Toekomst van werk
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Psychologische contracten

Referenties

  • Sd worx
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • PSA

Ans De Vos is licentiaat in de psychologie (KULeuven) en behaalde een bijkomend diploma Human Resource Management (Universiteit Antwerpen, nu Antwerp Management School). Zij startte haar loopbaan bij Vlerick Business School in 1996 en behaalde haar doctoraat in 2002 aan de Faculteit Economie en Bedrijfsadministratie aan de Universiteit van Gent. Haar doctoraatsonderzoek focuste op het psychologisch contract bij nieuwe medewerkers, i.e. de verwachtingen die nieuwkomers hebben over de voorwaarden van hun arbeidsrelatie en hoe deze evolueren tijdens de socialisatieperiode.

Vanaf de start van haar academische loopbaan is Ans De Vos gefascineerd door loopbanen. Meer bepaald is het haar missie om mensen competenter te maken in het sturen van hun eigen loopbaan zodat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun professionele leven. Zij onderzoekt hoe een win-win tot stand kan komen tussen organisaties en hun medewerkers en dit binnen de bredere maatschappelijke vraagstukken die spelen rond loopbanen en werk in het algemeen, om zo tot een duurzaam loopbaanbeleid te komen.

Ze onderzoekt met name evoluties zoals digitalisering en flexibel werk en hun impact op loopbanen, zowel vanuit individueel als organisatorisch perspectief. Ze adviseert organisaties over uitdagingen op het gebied van loopbaanmanagement en is een bekend spreker over dit onderwerp.

Momenteel is Ans hoogleraar aan Antwerp Management School, waar zij houder is van de SD Worx leerstoel ‘Next generation work: Creating Sustainable Careers’. Daarnaast coördineert zij het expertisecentrum Next Generation Work, is ze associate dean Onderwijs aan AMS.

Ans doceert in full-time masterprogramma’s (o.a. Master in Strategic HRM en Master in het Management), diverse executive masters en ‘company-specific’ programma’s. Daarnaast is zij academisch verantwoordelijke voor de Global Leadership Skills, het persoonlijk ontwikkelingstraject in de full-time masterprogramma’s waarbij de studenten begeleid worden in het ontwikkelen van zelfkennis, persoonlijke groei en zelf-leiderschap met het oog op hun toekomstige loopbaan.

Ans De Vos geniet een internationale reputatie als expert op vlak van duurzame loopbanen. Zo was zij inhoudelijk expert voor het Europees Lerend Netwerk ‘Career & AGE (Age, Generations, Experience)’ van het ESF en maakt zij deel uit van het internationale onderzoeksnetwerk ICAR (International Careers Research). Zowel nationaal als internationaal heeft ze heel wat publicaties op haar naam staan en leverde ze een bijdrage aan meer dan 60 conferenties. In de voorbije jaren zetelde zij in de doctoraatscommissie van meer dan 15 doctoraatsstudenten.

Recente publicaties