Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/faculty
Faculty
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/faculty/ans-de-vos
Ans De Vos, PhD

Ans De Vos, PhD

Function SD Worx Leerstoel Next Generation Work: Creating Sustainable Careers

Functie

  • Academic Director, Expertisecentrum Next Generation Work
  • SD Worx Professor “Next Generation Work: Creating Sustainable Careers”
  • Academic Director “Leadership & Career Development Track”, FT Masters

Expertise

  • Career Management
  • Career competencies
  • Future of jobs
  • Personal Development
  • Psychological Contracts

Programma's

  • Full-time Master in Human Resource Management
  • Full-time Master in het Management

Ans De Vos is licentiaat in de psychologie (KULeuven) en behaalde een bijkomend diploma Human Resource Management (Universiteit Antwerpen, nu Antwerp Management School). Zij startte haar loopbaan bij Vlerick Business School in 1996 en behaalde haar doctoraat in 2002 aan de Faculteit Economie en Bedrijfsadministratie aan de Universiteit van Gent. Haar doctoraatsonderzoek focuste op het psychologisch contract bij nieuwe medewerkers, i.e. de verwachtingen die nieuwkomers hebben over de voorwaarden van hun arbeidsrelatie en hoe deze evolueren tijdens de socialisatieperiode.

Vanaf de start van haar academische loopbaan is Ans De Vos gefascineerd door loopbanen. Meer bepaald is het haar missie om mensen competenter te maken in het sturen van hun eigen loopbaan zodat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun professionele leven. Zij onderzoekt hoe een win-win tot stand kan komen tussen organisaties en hun medewerkers en dit binnen de bredere maatschappelijke vraagstukken die spelen rond loopbanen en werk in het algemeen.

In dit kader voert zij onderzoek naar veranderende arbeidsrelaties, de toekomst van jobs, loopbaancompetenties, en duurzaam loopbaanbeleid. Recent bracht zij haar ervaringen samen in het boek ‘Loopbanen in Beweging’.

Momenteel is Ans hoogleraar aan Antwerp Management School, waar zij houder is van de SD Worx leerstoel ‘Next generation work: Creating Sustainable Careers’. Daarnaast coördineert zij het expertisecentrum Next Generation Work. Zij doceert in de fulltime masterprogramma’s (o.a. Master in HRM en Master in het Management), diverse executive masters en ‘company-specific’ programma’s. Daarnaast is zij academisch verantwoordelijke voor het ‘Leadership & Career Development Track’, een speerpunt binnen fulltime masterprogramma’s waarbij de studenten begeleid worden in het ontwikkelen van zelfinzicht, persoonlijke groei en zelf-leiderschap met het oog op hun toekomstige loopbaan.

Ans De Vos geniet een internationale reputatie als expert op vlak van duurzame loopbanen. Zo was zij inhoudelijk expert voor het Europees Lerend Netwerk ‘Career & AGE (Age, Generations, Experience)’ van het ESF en maakt zij deel uit van het internationale onderzoeksnetwerk ICAR (International Careers Research). Zowel nationaal als internationaal heeft ze heel wat publicaties op haar naam staan en leverde ze een bijdrage aan meer dan 60 conferenties. In de voorbije jaren zetelde zij in de doctoraatscommissie van meer dan 15 doctoraatsstudenten.