Icon info
NL
AMS Sustainable Transformation Thriving 7346 copy
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/duurzame-transformatie/research-1
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/duurzame-transformatie/research-1/csr-barometer-2015
CSR barometer 2015

Duurzame transformatie

CSR barometer 2015

De CSR Barometer 2015 is de tweede meting van de status van MVO in België, na de eerste meting die werd uitgevoerd in 2011

Type project Onderzoeksproject
Projectpartners Het CSR Barometer onderzoeksproject bracht vier academische instellingen en organisaties zoals The Shift, de Belgische Kamers van Koophandel en de VBO/FEB bij elkaar.
Duur maart 01, 2018 - oktober 31, 2018
Contactpersoon Jan Beyne, PhD

Omschrijving probleem

Dit onderzoeksproject beantwoordde aan verschillende doelstellingen: een flagship onderzoeksproject uitvoeren, bredere academische samenwerking zoeken en samenwerking zoeken met andere stemmen in het duurzaamheidslandschap.

Omschrijving oplossing

Impact: grotere MVO-samenwerking in de academische wereld en de creatie van nuttige kennis voor bedrijven, de maatschappij en de regering. Dit rapport werd vermeld in Belgiës Nationale Actieplan voor de Mensenrechten als een initiatief om ondersteuning te verlenen bij de verdere integratie van het thema mensenrechten in de bedrijfssector.

Projectverloop

Zoals de enquête in 2011 werd ook deze enquête opgezet naar de geest van ISO26000, het referentie-instrument voor bedrijfsverantwoordelijkheid. Ondanks het feit dat ISO26000 niet-certificeerbaar is, en dat slechts een beperkt aantal bedrijven de standaard daadwerkelijk gebruiken, blijft het een waardevol referentiepunt dat opduikt in internationale referentieteksten en certificeerbare managementinstrumenten (bv. SR10). Het is een zeer robuuste standaard die voortkomt uit een langdurig onderhandelingsproces met meerdere belanghebbenden, wat de legitimiteit en het overkoepelende karakter ervan ondersteunt.

ISO26000 definieert bedrijfsverantwoordelijkheid als de verantwoordelijkheid van een organisatie (openbaar, privé, NGO’s) voor de impact van zijn beslissingen en activiteiten op de maatschappij, door een transparant en ethisch gedrag dat bijdraagt tot duurzame ontwikkeling. Dit omvat de gezondheid en het welzijn van de maatschappij, de verwachtingen van belanghebbenden en de naleving van de toepasselijke wetten en internationale gedragsnormen. Men is van mening dat al deze aangelegenheden moeten worden geïntegreerd doorheen de hele organisatie en toegepast in alle relaties.

Gezien dit uitgangspunt wordt de structuur van de enquête bepaald door de zeven kernthema’s van verantwoordelijkheid zoals die zijn geïdentificeerd in ISO26000:

 1. Milieu
 2. Arbeidsomstandigheden
 3. Consumentenaangelegenheden
 4. Eerlijk zakendoen
 5. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap
 6. Mensenrechten
 7. Bestuur van de organisatie

Naast deze zeven kernthema’s van verantwoordelijkheid bekijkt dit onderzoek ook wat bedrijven drijft om te investeren in bedrijfsverantwoordelijkheid, hoe bedrijven zich verhouden tot stakeholders, hoe bedrijven kijken naar uitdagingen m.b.t. duurzaamheid in de toekomst, waar bedrijven de bedrijfsverantwoordelijkheid onderbrengen in de organisatie, welke bedrijfsverantwoordelijkheidsnormen bedrijven hanteren en hoe lidmaatschap van een bedrijfsverantwoordelijkheidsorganisatie de implementatie van bedrijfsverantwoordelijkheid beïnvloedt.

Belangrijkste resultaten van de CR barometer

De resultaten van deze enquête kwamen erg overeen met die van de enquête uit 2011, maar de volgende zes punten willen we graag vermelden:

 • In alle thema’s, behalve ‘Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap’ hebben bedrijven in de voorbije vier jaar grote vooruitgang geboekt.
 • De opvallendste verandering is te vinden bij mensenrechten, wat nu door bijna 60% van onze respondenten wordt aangepakt met uitgebreide managementsystemen.
 • De CR manager is meestal te vinden in een strategische afdeling, niet in een aparte afdeling voor bedrijfsverantwoordelijkheid. We beschouwen dit als een positieve evolutie die aangeeft dat bedrijfsverantwoordelijkheid steeds vaker wordt gezien als een strategisch issue, waardoor het meer naar de kern van het bedrijf verhuist.
 • Bedrijven beginnen te begrijpen dat duurzaamheid gaat over zakelijke opportuniteiten, en niet enkel beperkingen, en over waardecreatie en niet enkel waardebescherming.
 • Bedrijfsverantwoordelijkheid is nog steeds een zeer lokale aangelegenheid. Weinig bedrijven zetten bedrijfsverantwoordelijkheid door in hun toevoerketen, laat staan dat ze hun leveranciers steunen bij het implementeren van bedrijfsverantwoordelijkheid. Dat is betreurenswaardig, omdat een groot deel van de bedrijfsverantwoordelijkheid via de toevoerketen loopt. Dit geldt zowel voor milieuvraagstukken als voor sociale en mensenrechtenzaken.
 • Steun aan de gemeenschap blijft lokaal. Steun voor humanitaire projecten in ontwikkelingslanden blijft beperkt.

DOWNLOAD PDF

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Jan beyne

Een vraag over dit project?

Function Assistant Professor Sustainability Management
Jan beyne
Sluiten

Een vraag over dit project?