Icon info
NL
AMS Sustainable Transformation Thriving 7346 copy
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/duurzame-transformatie/research-1
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/duurzame-transformatie/research-1/individueel-leiderschap-in-duurzaamheid
Individueel leiderschap in duurzaamheid (EPCA)

Duurzame transformatie

Individueel leiderschap in duurzaamheid (EPCA)

Onderzoek naar de aard en de voordelen van individueel leiderschap in duurzaamheid, op basis van deskundige adviezen, best practices en bestaande literatuur.

Type project Duurzaam leiderschap
Projectpartners European Petrochemical Association (EPCA)
Duur april 01, 2019 - december 01, 2019

Wereldwijde uitdagingen voor bedrijven

Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in het aanpakken van de huidige globale economische, culturele, sociale en ecologische uitdagingen en in het halen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze doelstellingen geven bedrijven de tools om de wereldwijde uitdagingen aan te gaan waarmee we vandaag worden geconfronteerd. Dit houdt ook uitdagingen in op het vlak armoede, ongelijkheid, klimaat, milieudegradatie, welvaart en vrede en rechtvaardigheid. De SDG’s voorzien bedrijven van de nodige informatie om deze wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Bovendien beschouwen veel CEO’s duurzaamheid al als een topprioriteit; ze nemen een duurzaamheidsadviseur in dienst en besteden managementtijd aan duurzaamheid. Toch hebben veel bedrijven moeite om echte vooruitgang te boeken.

Logo EPCA

Bain & Company stelde vast dat slechts 2% van 318 onderzochte bedrijven wereldwijd hun duurzaamheidsdoelen haalt of overtreft, terwijl 81% genoegen neemt met 'een afzwakking van de waarde en middelmatige prestaties' van hun duurzaamheidsprogramma’s. Vaak wordt voorbijgegaan aan de moeilijkheden die de medewerkers op het terrein ondervinden bij het implementeren van nieuwe duurzaamheidsstrategieën. Bovendien voelen medewerkers zich regelmatig gedwongen om te kiezen tussen duurzaamheidsdoelstellingen en bedrijfsdoelstellingen. Dit geeft aan dat uitvoering - gedreven door sterk leiderschap in duurzaamheid – vandaag een cruciale vereiste is.

Illustratie voordelen individueel leiderschap in duurzaamheid

Sinds 2015 zet EPCA actief in op het bevorderen van talent, diversiteit en inclusie in haar sector als een bron van concurrentievoordeel en een sleutelfactor voor duurzame groei. Dit onderzoek wil de aard en de voordelen voor de medewerkers van individueel leiderschap in duurzaamheid illustreren en meer bewijzen verzamelen over hoe dit kan helpen om nieuwe talenten aan te trekken en hen te laten doorgroeien tot toekomstige leiders.
Via vijftien interviews met duurzaamheidsleiders verkennen we de interessegebieden aan de hand van vooraf gedefinieerde kernvragen met de mogelijkheid om hiervan af te wijken om een idee of antwoord te kunnen uitdiepen.
De resultaten van dit onderzoek dienen als input voor de sessie 'Talents of Today, Leaders of Tomorrow' tijdens de 53ste jaarlijkse bijeenkomst van EPCA in 2019 die in het teken staat van leiderschap in duurzaamheid.

Ondersteunig bedrijven duurzaam leiderschap

Het onderzoeksproject voorziet in de volgende resultaten:

  • definiëren van kenmerken van individueel leiderschap in duurzaamheid;
  • het tonen van best practices van individueel leiderschap in duurzaamheid binnen en buiten de chemie-industrie;
  • verzamelen van bewijzen van de voordelen voor zowel medewerkers als organisatie van individueel leiderschap in duurzaamheid.

Het gezamenlijke onderzoek toonde vier factoren aan waarmee je rekening moet houden bij het inzetten op leiderschap voor duurzaamheid: een formele of informele duurzaamheidsrol, en de aard (rationeel of emotioneel) van de informatie waarop het leiderschap steunt, resulterend in leiderschap gebaseerd op feiten of emoties.

Een organisatie werkt in een complexe realiteit; er is geen uniforme aanpak voor individueel leiderschap in duurzaamheid. Toch zien we dat organisaties de beste resultaten halen wanneer de individuele rol en de aard van de informatie afgestemd zijn op de vijf individuele kenmerken en de vijf individuele competenties die uit ons onderzoek naar boven kwamen. Daarnaast hebben we aan EPCA de vijf belangrijkste voordelen voor de medewerkers, drempels en hefbomen van individueel leiderschap in duurzaamheid meegegeven.

Doelstellingen

  • EPCA voorzien van de nodige kennis om nieuwe talenten aan te trekken en hen te ontwikkelen tot toekomstige leiders voor duurzaamheid.
  • Verschuiven van de focus van organisatorisch naar individueel leiderschap in duurzaamheid.
  • Vastleggen van de belangrijkste kenmerken en competenties van de individuele leider in duurzaamheid.
  • Identificeren van de juiste hefbomen en de bestaande drempels voor individueel leiderschap in duurzaamheid.
  • Demonstreren van de belangrijkste voordelen voor zowel organisatie als medewerkers van individueel leiderschap in duurzaamheid.

Toekomstige leiders in duurzaamheid

Het gezamenlijke onderzoek is erop gericht om EPCA in staat te stellen nieuwe talenten aan te trekken en hen te voorzien van de nodige kennis om hun talent te ontwikkelen tot de toekomstige leiders in duurzaamheid.

Download hier het volledige eindrapport van het onderzoek

Klik hier voor de samenvatting van het eindrapport

Bekijk hier de infographic

Meer informatie?