Icon info
NL
AMS Sustainable Transformation Thriving 7346 copy
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/duurzame-transformatie/research-1
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/duurzame-transformatie/research-1/sdg-barometer-belgium-2018
SDG-barometer Belgium 2018

Duurzame transformatie

SDG-barometer Belgium 2018

Antwerp Management School, Louvain School of Management, Universiteit Antwerpen, The Shift, Cifal Flanders, FIDO en ING België lanceerden op 22 maart 2018 het allereerste nationale onderzoek naar de toepassing van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s) in Belgische organisaties.

Type project Onderzoeksproject
Projectpartners Antwerp Management School, Louvain School of Management, Universiteit Antwerpen, The Shift, Cifal Flanders, FIDO en ING België
Duur januari 01, 2018 - januari 01, 2019
Contactpersoon Jan Beyne, PhD

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van de leerstoel in duurzame transformatie.

Omschrijving probleem

Sinds de lancering in 2015 raken de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) meer en meer ingeburgerd. Maar hoe staat het met de toepassing ervan in Belgische bedrijven en organisaties?

Oplossing

Dit allereerste onderzoek in België is het startpunt van een wetenschappelijk verantwoorde analyse, die de basis vormt voor aanbevelingen, gericht naar zowel private als publieke organisaties. Tegelijkertijd kunnen organisaties een benchmark maken en bekijken hoe hun sector scoort ten opzichte van andere relevante sectoren.

SDG Barometer2018
In een notendop
  • 63% van de Belgische organisaties implementeert de SDG’s.
  • Ruimte voor verbetering: 24% weet wat de SDG’s zijn, maar mist concrete kennis of actieplannen.
  • 35% van de Belgische organisaties die de SDG’s nu niet hanteren, willen enkel voor de quick wins (vb. herbruikbare batterijen) gaan in de toekomst.
  • 80% focust op enkele SDG’s en niet op alle 17. ‘Geen Honger’ en ‘Leven in het Water’ = minst gekozen SDG’s.
  • Interne stakeholders = grootste barrière om SDG’s niet te implementeren.

Belgische organisaties scoren prima

63% van de respondenten weet wat de Sustainable Development Goals zijn en implementeert die ook in hun eigen beleid of duurzaamheidsstrategie. En hiermee scoort België goed op internationaal niveau: uit studies (Globescan 2016) blijkt dat op het internationale plan 66% van de organisaties de SDG’s momenteel nog niet gebruikt. Niettemin is er ruimte voor verbetering: 24% van de respondenten heeft het begrip ‘Sustainable Development Goals’ al gehoord, maar weet niet concreet wat dit inhoudt of heeft momenteel geen concrete actieplannen om dit in hun beleid te integreren. 90% geeft wel aan om hier in de toekomst (nog) meer op in te zetten. Dat 83% van de respondenten die de SDG’s nu gebruiken iemand heeft aangesteld binnen hun organisatie die hiervoor verantwoordelijk is, toont de langetermijnvisie aan van de Belgische organisaties.

Interne stakeholders vormen de grootste barrière

De globale uitdagingen (vb. klimaat, armoede, etc.) vormen dé belangrijkste motivator (85%) voor Belgische organisaties om in te zetten op de SDG’s, gevolgd door de natuurlijke bronnen die uitgeput dreigen te raken (81%). An7dere belangrijke factoren zijn reputatie, marktopportuniteiten en een exploitatievergunning. Opmerkelijk is dat Belgische organisaties de interne stakeholders (medewerkers, directeurs, investeerders, etc.) dé belangrijkste barrière vinden om de SDG’s te adopteren, voor andere barrières zoals het gebrek aan financiële middelen en de perceptie dat de SDG’s geen voordelen voor de organisatie met zich meebrengen.

‘Geen Honger’ minst gekozen Sustainable Development Goal

“Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 80% van de respondenten focust op enkele SDG’s en niet op alle 17 SDG’s die werden bepaald door de Verenigde Naties. Onze Belgische organisaties opteren ervoor om in te zetten op die SDG’s die realiseerbaar zijn en een meerwaarde opleveren op de lange termijn voor de eigen organisatie. De minst gekozen SDG’s zijn ‘Geen Honger’, ‘Leven in het Water’ en ‘Vrede, Veiligheid en Sterke Publieke Diensten’. Dit is ook logisch: het valt moeilijker te vertalen in concrete objectieven of organisaties beschouwen deze doelstellingen meer als de taak van de overheid. Niettemin benadrukt de studie dat het belangrijk is om met alle SDG’s rekening te houden: Volgens de richtlijnen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties is de SDG ‘Geen Honger’ cruciaal om alle andere SDG’s te realiseren,” zegt Prof. Luc Van Liedekerke van Universiteit Antwerpen.

Projectverloop

Een totaal van 641 organisaties uit vele sectoren reageerden op de vragenlijst van de SDG-Barometer. De SDG-Barometer vragenlijst bestond uit verschillende secties, waaronder een ‘exit-route’ aan het begin van de vragenlijst op basis van de aandacht van organisaties voor duurzaamheid. Dit leidde ertoe dat ongeveer een derde van alle respondenten de ‘exit-route’ namen, wat betekent dat het startpunt van de SDG-Barometer 409 respondenten was.

Van deze 409 respondenten was 13% niet op de hoogte van de SDG’s. De rest van de respondenten werd opgenomen in de eigenlijke SDG-Barometer.

Bij de interpretatie van de resultaten van de SDG-Barometer moet rekening worden gehouden met het feit dat de antwoorden op de verschillende vragen deelverzamelingen van de volledige reeks respondenten weergeven en dat de resultaten niet statistisch representatief worden geacht. Toch wordt aangenomen dat de resultaten van de SDG-Barometer zoals gepresenteerd in dit rapport de werkelijke patronen weerspiegelen die binnen organisaties te vinden zijn.

Download onze basisinzichten over de betrokkenheid van organisaties bij de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Jan beyne

Een vraag over dit project?

Function Assistant Professor Sustainability Management
Jan beyne
Sluiten

Een vraag over dit project?