Icon info
NL
AMS Sustainable Transformation Thriving 7346 copy
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/duurzame-transformatie/sustainable-transformation-groups
Sustainable Transformation Groups

Duurzame transformatie

Sustainable Transformation Groups

De Sustainable Transformation Groups (STG) van AMS zijn actiegerichte, peer-to-peer en intersectorale lerende netwerken. Ze bieden de aangesloten bedrijven een veilige omgeving voor het delen van uitdagingen, best practices en lessons learned. De STG’s zijn samengesteld uit C-level professionals die de problemen van vandaag in onze globale samenleving bekijken, bespreken hoe ze die kunnen aanpakken en actie ondernemen om een betere wereld te helpen creëren.

De STG-leden beslissen samen over de agenda en de te ondernemen acties. Houder van de leerstoel Duurzame transformatie, prof. dr. Wayne Visser, en onderzoeker Rozanne Henzen ondersteunen de groepen, geven inzichten en input, en detecteren trends via toegepast onderzoek.

Onze focusthema's

Circulaire economie

Deze STG ondersteunt de tegenkracht van duurzame innovatie door te focussen op nieuwe ontwikkelingen zoals uitgaven en investeringen die economische groei loskoppelen van milieueffecten via initiatieven als afvalrecyclage, biologisch afbreekbare materialen en hernieuwbare energie.

Engagementsverklaring Circulaire Economie

Wil jouw organisatie werken aan oplossingen om te leven binnen de grenzen van de planeet via het ‘wegdesignen’ van afval en vervuiling, het hergebruiken van producten en materialen, en de regeneratie van natuurlijke systemen? Wil je jouw stakeholders laten zien dat je werk maakt van een duurzamere productie en consumptie? Dan is de ondertekening van de Engagementsverklaring Circulaire Economie iets voor jou!

De Engagementsverklaring Circulaire Economie werd ontwikkeld door vooruitstrevende bedrijven van de STG Circulaire Economie van AMS en wordt officieel gelanceerd op 24 maart 2021.

Welzijnseconomie

Deze STG ondersteunt de tegenkracht van adequate innovatie door te focussen op nieuwe ontwikkelingen zoals uitgaven en investeringen die menselijke gezondheid en geluk in de maatschappij versterken, van ontspanningsoefeningen tegen stress en lifecoaching tot plantaardige voeding en antwoorden op sociale problemen als zelfmoord of huiselijk geweld. Naarmate we ons meer bewust worden van de gezondheidseffecten van levensstijl, consumptiegedrag, voeding en vervuiling, zal de welzijnseconomie snel groeien.

De Goed Werk-Doelstellingen

Wil jouw organisatie werken aan oplossingen voor het creëren van werkomgevingen die levenskwaliteit, geluk en andere welzijnsindicatoren vooropzetten? Wil je jouw medewerkers en andere stakeholders laten zien dat jouw mensen echt je meest gewaardeerde resources zijn? Dan is het ondertekenen van de Goed Werk-Doelstellingen iets voor jou!

De Goed Werk-Doelstellingen zijn ontwikkeld door vooruitstrevende bedrijven van de STG Welzijnseconomie van AMS. Ze worden officieel gelanceerd op 24 maart 2021.

Zet je in voor het creëren van een duurzamere post-corona wereld

Een crisis als COVID-19 heeft ernstige gevolgen voor het bedrijfsleven, vooral dan voor de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Hoe een bedrijf reageert op deze of gelijkaardige uitdagingen, zegt veel over de waarden van het bedrijf en over zijn inzet op maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid. Tegelijk heeft de economische shutdown het publiek en de consument bewuster gemaakt van de voordelen voor de natuur van een lagere impact van productie. Het waarborgen van de veiligheid van de nodige materialen en hulpbronnen is een van de belangrijkste voordelen van de overgang van een lineair naar een circulair businessmodel. Wij nodigen je uit om samen met ons de Engagementsverklaring Circulaire Economie en/of de Goed Werk-Doelstellingen te ondertekenen en je in te zetten voor het creëren van een duurzamere post-corona wereld.

Onze visie en unieke marktpositie

We willen het beste learning & action netwerk in België (en daarbuiten) zijn voor bedrijven die de circulaire of welzijnseconomie willen stimuleren. Anders dan andere initiatieven en groepen rond circulaire en welzijnseconomie, richten onze STG's zich op volgende domeinen van waardecreatie:

 1. Het uitbouwen van een leidende coalitie van organisaties in België die zich inzetten voor de circulaire economie, op basis van ons netwerk van ondertekenaars van de Engagementsverklaring Circulaire Economie; en voor de welzijnseconomie op basis van ons netwerk van de ondertekenaars van de Goed Werk-Doelstellingen.
 2. Het ondersteunen van deze organisaties (de ondertekenaars) om actie te ondernemen en voortdurend te verbeteren door hen toegang te geven tot ons lerend netwerk.
 3. Het verantwoordelijk stellen van de ondertekenaars door het hanteren van een jaarlijkse rapporteringsplicht en het creëren van mogelijkheden voor peer-to-peer uitwisseling.
 4. Het openstaan voor andere toekomstige gezamenlijke acties van de ondertekenaars zodat we onze impact kunnen vergroten op voorwaarde dat de groep (leden) deze goedkeurt en de nodige middelen ter beschikking zijn.

Lerend netwerk

De lerende netwerken van de STG’s staan open voor alle leden en ondertekenaars. De organisatie ziet er zo uit:

 • Elk jaar stellen de STG's een leerthema vast, met focus op een belangrijk aspect van de Engagementsverklaring Circulaire Economie of de Goed Werk-Doelstellingen.
 • AMS organiseert namens de STG's drie diepgaande sessies over onderwerpen in het kader van het jaarthema. Hierbij delen gastexperten hun kennis en delen de ondertekenaars eigen best practices.
 • AMS ondersteunt deze deep-dives met beknopte onderzoeksinzichten.
 • De vierde sessie is de jaarvergadering van beide groepen. De ondertekenaars brengen tijdens deze vergadering verslag uit van hun vooruitgang in de uitvoering van de Engagementsverklaring Circulaire Economie of de Goed Werk-Doelstellingen.

Wat moet je nog meer weten?

 • Het ondertekenen van de Engagementsverklaring Circulaire Economie en/of de Goed Werk-Doelstellingen is gratis.
 • Om lid te worden van een van de Sustainable Transformation Groups betaal je 5.000 euro per jaar voor een periode van drie jaar (om de continuïteit en impact van de groep te verzekeren).
 • We zijn ook op zoek naar bedrijven die de leiding willen nemen in de STG’s Exponentiële Economie en Toegangseconomie. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
 • Je kan als bedrijf deelnemen aan meer dan éénSustainable Transformation Group.

Interesse? Sluit je aan!

Neem contact met ons op voor meer informatie over de Sustainable Transformation Groups, de Engagementsverklaring Circulaire Economie of de Goed Werk-Doelstellingen.

Manager: Rozanne Henzen, rozanne.henzen@ams.ac.be

Voorzitter: Prof. Dr Wayne Visser, wayne.visser@ams.ac.be

Boogkeers

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More