Icon info
NL
Research Ecosystems
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/networks-ecosystems
Slimme ecosystemen creëren
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/networks-ecosystems/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/networks-ecosystems/research/speed-1
SPEED

Slimme ecosystemen creëren

SPEED

Het bouwen van een ecosysteem voor de ontwikkeling van slimme havenapps in België, Frankrijk, Nederland en het V.K., om de kloof te dichten tussen de Europese havenwereld en de opkomende markt van gegevenswetenschap – IoT.

Type project Interreg 2 Seas
Projectpartners Antwerp Management School (lead partner), Universiteit Antwerpen, Université de Lille, JADS/ Tilburg University, University of Bournemouth, Portsmouth City Council, CITC-EuraRFID, Haven van Moerdijk, WSX Enterprise, Startups.be, Poole Harbour Commissioners, Portland Port Limited, Bournemouth, Christchurch and Poole Council, Port+, PortXL, Port of Antwerp, Nxtport, IT and Business Analytics Ltd.
Duur januari 01, 2019 - juni 30, 2022
Contactpersoon Wouter Van Bockhaven, PhD

Dit onderzoeksproject kwam tot stand met de steun van Interreg 2 Seas.Met de steun van Provincie Antwerpen2 Zeeën havens moeten efficiënter en innovatiever worden

Recente schattingen (AMS OBOR studie, januari 2017) gaven aan dat 20% van de noordwestelijke Europese maritieme handelsstromen het risico lopen te worden vervangen door een landroute in noordelijke richting die start vanaf een nieuwe Europese hub in Piraeus en nabijgelegen havens aan de Middellandse Zee, na aanzienlijke investeringen in infrastructuur door Chinese expediteurs en handelsinvesteerders (Cosco, China Merchants Bank, Sinotrans, AIIB, …). Nu er verbeteringen zijn doorgevoerd in kleinere havens en de wegeninfrastructuur in de Balkan, verschuiven de rentabiliteitsratio’s en neemt de druk toe op havens in de 2 Zeeën regio om efficiënter en innovatiever te worden.

Nieuwe mogelijkheden voor realtime informatiestromen

Het antwoord moet deels worden gezocht in nieuwe mogelijkheden om de logistieke en informatiestromen tussen havens en belanghebbenden in realtime te voorspellen en optimaliseren. In die zin worden 2 benaderingen uitgewerkt:

 1. Grote havens starten met op maat gemaakte gedeelde dataplatforms (vb. Antwerpen, Rotterdam, Calais), die werken volgens verschillende criteria en bestuursvormen.
 2. De havens willen de ontwikkeling van slimme havenapplicaties stimuleren, gebaseerd op nieuwe data science en IoT-mogelijkheden door incubatie- en accelaratieprogramma’s.

Niettemin, als de capaciteit van de Data Science in lijn kan gebracht worden met de eisen van de havens en de complexe uitdagingen van verschillende belanghebbenden, dan zou dat een grote strategische behoefte van de havens aanpakken en de marktontwikkeling versnellen voor de nog prille industrie van de data science.

3-assenaanpak

Om de hogergenoemde uitdagingen aan te pakken, werkt het project op 3 assen:

 1. Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk van experts in data science en IoT, kenniscentra en belanghebbenden van de haven om grensoverschrijdende logistieke prioriteiten vast te stellen. Dit netwerk overtreft de huidige initiatieven in netwerken en dataplatforms door havens en hun hinterlandverbindingen expliciet met elkaar te verbinden.
 2. Data science en havenlogistiek bij elkaar brengen
  1. door datawetenschappers in staat te stellen de marktvereisten van havenlogistiek te verwerken,
  2. door de ontwikkeling van slimme havenoplossingen te leiden met een gemeenschappelijk strategisch stappenplan en
  3. door de randvoorwaarden te scheppen voor een toonaangevend slim havenecosysteem in de vorm van een ontwikkeltraject.
 3. Faciliteren van de professionalisering van slimme havenondernemers en het invoeren van slimme havenoplossingen met een toolkit voor het meten van ondernemerssucces en waardelevering, waardoor ondernemers begrijpen hoe ze verder kunnen professionaliseren en groeien en waardoor aan beide kanten van de markt – ondernemers en eindgebruikers – waarde wordt toegevoegd.

Fusie van geavanceerde technologieën

Door het samenbrengen van geavanceerde technologieën en het AMS thought leadership in ontwikkeling van Innovatieve Ecosystemen zal dit project:

 • De 2 Zeeën slimme havencluster in staat stellen om een toonaangevende innovatiehub te worden voor de ontwikkeling van slimme havenapps.
 • De operationele uitmuntendheid en technologische perfectie van de 2 Zeeën havengebruikers stimuleren door de verbeterde en toonaangevende functionaliteit van hun platforms voor data science en IoT.
 • Productontwikkeling en –toepassing, geavanceerde wetenschappelijke kennis en een instroom van ondernemersfinanciering stimuleren in de innovatiecluster van slimme havens om economische ontwikkeling in de deelnemende regio’s te verhogen.

Innovatie-ecosysteem van slimme havens

SPEED (Smart Ports Entrepreneurial Ecosystem Development) is a project that aims to develop the conditions for a leading smart ports innovation ecosystem that bridges the port logistics networks and (mostly SME) data science networks in the European 2 Seas region. With this project, we aim at developing an open innovation ecosystem containing a smart port app development funnel and an ecosystem network administrative organization to set an agenda and galvanize investments in aligned smart port innovation.

SPEED (Smart Ports Entrepreneurial Ecosystem Development – Ontwikkeling van het Ondernemersecosysteem van Slimme Havens) is een project dat de voorwaarden wil ontwikkelen voor een toonaangevend innovatief ecosysteem voor slimme havens dat de verbinding vormt tussen de logistieke havennetwerken en (vooral voor KMO’s) data science netwerken in de Europese 2 Zeeën regio. Met dit project willen we een open innovatief ecosysteem ontwikkelen met ontwikkeltraject voor een slimme havenapp en een administratieve organisatie voor het ecosysteemnetwerk om een agenda te bepalen en investeringen in slimme haveninnovatie aan te trekken.

Ga naar de projectwebsite

* Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen).

TomorrowPorts

SPEED organiseerde de TomorrowPorts conferentie, waar we de havengemeenschap en bedrijfs-, technologie- en beleidsvernieuwers uit heel Europa uitnodigden voor een fysieke bijeenkomst rond slimme havens. De TomorrowPorts conferentie vond plaats in Antwerpen, België, van 23 tot 24 september 2021.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Wouter

Een vraag over dit project?

Function Professor strategy & innovation ecosystems, onderzoeker Smart Ecosystems & Networks
Wouter
Sluiten

Een vraag over dit project?