Icon info
NL
AMS Research business design thinking innovation 2
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research/corporate-sustainable-intrapreneurship-csi
Corporate Sustainable Intrapreneurship (CSI)

Business Design & innovatie

Corporate Sustainable Intrapreneurship (CSI)

In dit project werken we aan een opleiding om medewerkers te ondersteunen en op te leiden zodat ze binnen een duurzaamheids- en innovatiekader kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Type project ESF ‘Innovatie door adaptatie’
Projectpartners Tabor Groep, de Sociale InnovatieFabriek, AMS
Duur april 01, 2020 - april 30, 2022
Contactpersoon Andries Reymer

Dit onderzoeksproject kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

De zorgsector staat sinds een aantal jaar fel onder druk. ‘Zorg’ is een complexe set van diensten en producten geworden die de zorg- en hulpverleners moeten opnemen om aan alle noden en wensen te voldoen. De sector staat voor een belangrijke uitdaging: Hoe kunnen we, binnen een krappe arbeidsmarkt en budgettaire beperkingen, het nemen van initiatief bij basismedewerkers in zorg en welzijn versterken zodat ze opnieuw/hernieuwd/blijvend betekenis aan hun werk kunnen geven?

Onderzoekspagina CSI

De maatschappelijke uitdaging die we met dit project willen aanpakken is de re-integratie van werkenden na het ervaren van een burn-out. We spelen hiermee in op de toename van langdurig ziekteverzuim, en meer specifiek langdurig ziekteverzuim gerelateerd aan burn-out. Cijfers laten immers zien dat dit een groeiende problematiek is in onze maatschappij.

Met de dienstverlening die we in dit project ontwikkelen, willen we het innovatief werkgedrag en lerend vermogen van de organisatie verbeteren. We doen dit binnen een gezamenlijk onderbouwd duurzaamheidskader.

Door het combineren van verschillende expertises van AMS, kunnen we een complete service aanbieden. Deze start vanuit een geïntegreerd waardemodel en is gekoppeld aan een intrapreneurship-opleiding. Dit maakt dat medewerkers niet alleen beter opportuniteiten kunnen uitwerken, maar ook met meer vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Met deze dienstverlening krijgt de organisatie een duidelijke visie rond duurzaamheid en geïntegreerde waarde en kan ze deze ook vertalen naar expertise en vertrouwen rond innovatie bij de medewerkers.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More

Een vraag over dit project?

Function Business Innovation Coach
Sluiten

Een vraag over dit project?