Icon info
NL
AMS Research business design thinking innovation 2
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research/credo-creatief-doorstarten
CREDO, Creatief (door)starten

Business Design & innovatie

CREDO, Creatief (door)starten

In dit project onderzoeken we de (nood aan) ondersteuning voor creatieve ondernemers. Met de financiële steun verleend door het Europees Sociaal Fonds

Type project ESF, innovatie door exploratie
Duur november 01, 2017 - juni 02, 2018
Contactpersoon Sofie Jacobs, PhD

Dit onderzoeksproject kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Uitdagingen

Voor ontwerpers is de arbeidsmarkt een uitdaging. Starten als ontwerper, ervoor zorgen dat je onderneming rendabel blijft en eventueel groei bewerkstelligen is niet evident binnen deze sector. Met dit project willen we exploreren wat de verschillende uitdagingen voor ontwerpers zijn om daarna uit te zoeken via welke wegen ze toch succesvol kunnen zijn. Hierbij staat ook het gegeven ‘succes’ ter discussie.

Voor veel creatieve ondernemers is succes immers niet hetzelfde als economische groei of economische duurzaamheid, maar kan het ook gaan om het behouden van een gezonde work-life balans, het uitoefenen van een job vanuit een sterke intrinsieke motivatie of andere lifestyle-gerelateerde overwegingen (Jacobs, 2017[1]). Niet voor niets is de uitdrukking “art for art’s sake” (Caves, 2000[2]) fel vertegenwoordigd in de creatieve sector: het voortdurende dilemma van creatieve mensen of ze producten moeten creëren die hen persoonlijk nauw aan het hart liggen of waar vraag naar is.

I Stock 519400890 designer

Creatieve industrie helpen groeien

Samengevat heeft dit project als doel om in fase 1 een antwoord te bieden op onderstaande vragen, om vervolgens in fase 2 een concrete dienstverlening uit te werken die de creatieve industrie kan helpen om te groeien en relevant te blijven.

  • Wat zijn de verschillende uitdagingen voor ontwerpers om succesvol te zijn en blijven?
  • Wat betekent succes voor ontwerpers? Wat zijn verschillende vormen van succes?
  • Via welke wegen kunnen ontwerpers succesvol zijn en blijven?
  • Hoe ziet de dienstverlening voor ontwerpers er idealiter uit ter ondersteuning in hun weg naar succes?

Via een Design Thinking-proces naar concrete dienstverlening

We werken met een Design Thinking-proces, waarin we eerst samen met creatieve ondernemers zicht willen krijgen op de momenten waarop ondersteuning relevant (geweest) zou zijn. Dat doen we door gezamenlijke workshops en een-op-een interviews. Zo bouwen we een concrete probleemstelling op.
Daarna gaan we samen met creatieve ondernemers een ideale dienstverlening bouwen en testen. Het vormgeven van de dienstverlening doen we met LEGO® Serious Play® en het testen doen we met ‘quick and dirty’ prototypes.

Voor een innovatief en creatief Vlaanderen

Goed ontwikkelde en bloeiende creatieve sectoren helpen Vlaanderen vooruit. Uit onderzoek blijkt namelijk dat creatieve bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en de samenleving (Rutten et al., 2014[3]) en een bron van werkgelegenheid zijn. Zo vertegenwoordigen de creatieve sectoren in Vlaanderen 2,7% van het bruto binnenlands product, 12,9% van het totaal aantal zelfstandigen en 2,4% van het totaal aantal werknemers (van Andel en Schramme, 2015[4]). Creatieve bedrijven kennen tevens een hoog groeitempo: de tewerkstelling in de Europese creatieve industrieën groeide tussen 2000 en 2007 jaarlijks gemiddeld met 3,5% (Europese Commissie, 2010).

Uit onderzoek in Nederland (Rutten et al, 2011)[5] blijkt tevens dat spillover-effecten een voorwaarde zijn voor innovatie: “De economie van steden met de grootste voorraad van dat ‘creatieve kapitaal’, onder andere aanwezig in de bedrijven in de creatieve industrie, groeit door die kennis-spillovers het hardst. In die steden is de productiviteit hoger en worden over het algemeen hogere lonen betaald (Rauch, 1993). Het hoogproductieve arbeidspotentieel trekt bovendien nieuwe bedrijven aan, waardoor de werkgelegenheid er meer toeneemt dan op locaties met minder skills (Glaeser & Saiz, 2003).”

Het is dan ook van groot belang voor iedere regio die innovatie hoog in het vaandel draagt om in te zetten op deze creatieve talenten en deze te ondersteunen opdat spillover effecten kunnen plaatsvinden.

Ook in Vlaanderen wordt innovatie naar voor geschoven: in de “Visie 2050”-tekst van de Vlaamse Regering (versie 10 maart 2016[6]) wordt ‘innovatie’ 163 keer aangehaald. Deze elementen tonen aan dat de creatieve industrie een grote impact kan hebben op innovatie binnen de Vlaamse industrie en dat innovatie een belangrijk speerpunt is voor de Vlaamse administratie. Meer bepaald werd door Antwerp Management School en Flanders DC Kenniscentrum in 2013[7] onderzocht op welke manier de creatieve industrie spillover-effecten heeft en kan genereren.

Projectresultaat

Finaal zal dit project uitmonden in een dienstverlening van verschillende partners richting creatieve ondernemers.

[1] Jacobs, S. (2017). Een configurationeel perspectief op succes bij kleinschalige creatieve organisaties. Doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen.

[2] Caves, R. (2000). Creative industries: Contracts between art and commerce. Harvard University Press.

[3] Rutten, P. (2014). Kracht van de verbeelding. Hogeschool Rotterdam.

[4] van Andel, W., & Schramme, A. (2015). Creatieve industrieën in Vlaanderen: Mapping en bedrijfseconomische analyse. Antwerpen: AMS-FDC Kenniscentrum.

[5] Rutten, P., Marlet, G., van Oort, F. (2011). Creatieve Industrie als vliegwiel. Creative Cities Amsterdam Area.

[6] https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050

[7] Jacobs, S., Demol, M., van Andel, W., & Schramme, A. (2013). Bijdrage van de creatieve industrieën tot een innovatief Vlaanderen. AMS-FDC Kenniscentrum.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Jacobs Sofie

Een vraag over dit project?

Function Associate professor HRM & Talent Development, Academic Director Global Leadership Program, Academic Mentor Executive PhD Program
Jacobs Sofie
Sluiten

Een vraag over dit project?