Icon info
NL
AMS Research business design thinking innovation 2
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research/intelligent-mobiliteitsbudget
Intelligent mobiliteitsbudget

Business Design & innovatie

Intelligent mobiliteitsbudget

Met het project Intelligent Mobiliteitsbudget onderzocht Smart Mobility hoe een mobiliteitsbudget kan leiden tot een duurzamer verplaatsingsgedrag. Ook de nodige aanpassingen omtrent de regelgeving werden geanalyseerd.

Type project personenmobiliteit
Projectpartners Agentschap voor Natuur en Bos – Limburg, Arcadis Belgium, Attentia Corporate, Capgemini Belgium, Deloitte, nv De Scheepvaart, Delhaize Group, DHL Express, Ernst & Young, Elia, IN-Z, KBC Autolease, Kolmont Woonprojecten, KPMG Belastingconsulenten, Securex, TVB, VAB, Van Havermaet Groenweghe Accountants, VLOBE, Waterwegen & Zeekanaal nv, Work@Home Wellen.
Duur november 29, 2013 - juni 30, 2016
Contactpersoon Sara Bastiaensens, PhD

Probleem

Hoewel veel bedrijven al gehoord hebben van een Intelligent Mobiliteitsbudget, passen weinigen het toe. Een van de redenen is dat werkgevers en werknemers worden geconfronteerd met onduidelijkheid, administratieve rompslomp bij het beheer en de afwikkeling van een multimodaal mobiliteitsbudget. Nochtans zijn en worden er reeds applicaties ontwikkeld die sommige struikelblokken kunnen wegnemen.

Oplossing

Met dit project wilden we alle aspecten met betrekking tot een volledige integratie van het Intelligent Mobiliteitsbudget in Vlaanderen onderzoeken, testen en analyseren. Op basis van onze bevindingen konden we correcte aanbevelingen formuleren aan alle betrokken actoren.

I Mobiliteitsbudget 1 768x768

Projectverloop

In een eerste fase toonden meer dan 50 bedrijven duidelijk interesse om deel te nemen aan het project. Met 30 van hen vonden uitgebreide gesprekken plaats, waarna 23 bedrijven effectief in het project stapten. 123 werknemers uit 12 verschillende ondernemingen maakten hiervoor gedurende 6 à 12 maanden gebruik van een theoretisch mobiliteitsbudget dat ze aan verschillende vervoersmodi konden besteden: (bedrijfs)wagen, openbaar vervoer, fiets, deelfietsen, deelauto’s, taxi, enz.
Om het gebruik van deze budgetten intern op te kunnen volgen, werden er 3 tools beschikbaar gesteld:

 • MOMAS van Athlon Mobility Consultancy, dit is software die een volledig overzicht biedt van de mobiliteitskost per werknemer.
 • XXimo, een prepaid VISA-kaart waarmee allerhande mobiliteitsdiensten kunnen betaald worden en waarmee gebruikers hun uitgaven kunnen opvolgen.
 • Mobility Concept, een online platform dat werknemers inzicht biedt in hun mobiliteitsuitgaven, CO2-uitstoot, verbruik, enz.

Voordeel

Uit een bevraging die zowel voor als na de testperiode werd afgenomen bij de deelnemers, kwamen onder andere deze voordelen naar boven:

 • 45% is zich door deelname aan het project anders gaan verplaatsen. De wagen blijft het belangrijkste vervoermiddel maar de alternatieven worden vaker gebruikt.
 • Een mobiliteitsbudget heeft niet alleen invloed op woon-werkverkeer: ook winkel- en vrijetijdsverplaatsingen verlopen vaak duurzamer.
 • 2/3de van de deelnemers raadde het mobiliteitsbudget aan bij andere werknemers.
 • Het gebruik van tools zette aan tot duurzamer gedrag. Dit was het geval bij 36 à 50% van de gebruikers.
 • 39% van de bevraagden gaf aan dat het uitbetalen van het ongebruikte deel van het mobiliteitsbudget als brutoloon hun vervoerswijze zou veranderen. Dit werd 56% wanneer het als nettoloon zou uitbetaald worden.

Resultaat

Smart Mobility speelde een belangrijke rol bij de promotie en implementatie van het mobiliteitsbudget in het Vlaamse bedrijfsleven. Het project toonde aan dat de markt klaar is voor het invoeren van een mobiliteitsbudget mits de nodige wetgevende aanpassingen worden gedaan om het systeem gebruiksvriendelijk en administratief eenvoudig te houden.
Op basis van dat onderzoek formuleerden Smart Mobility en KPMG alvast de volgende aanbevelingen:

 • Stel het mobiliteitsbudget open voor iedereen, ook voor werknemers zonder bedrijfswagen.
 • Laat de mogelijkheid tot gebruik van andere vervoersmodi door gezinsleden toe.
 • Neem de zuivere professionele verplaatsingen mee op in het budget (met mogelijkheid ze toch uit te sluiten, mits verantwoording).
 • Beperk het in eerste instantie tot zuiver mobiliteitsgerelateerde diensten.
 • Kom tot een globale (para)fiscale regeling van het mobiliteitsbudget.

Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en Ondernemen

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Sara bastiaensens phd

Een vraag over dit project?

Function Senior researcher at the expertise center “Next Generation Work”
Sara bastiaensens phd
Sluiten

Een vraag over dit project?