Icon info
NL
AMS Research business design thinking innovation 2
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research/opencarelab
OpenCareLab

Business Design & innovatie

OpenCareLab

Wat als zorgen voor familie en vrienden straks credits oplevert i.p.v. enkel geld kost? Wat als straks onze arts ons opbelt omdat onze smartphone een mogelijk gezondheidsprobleem registreert? Wat als nieuwe woon-, werk- en samenlevingsvormen tot minder zorgbehoeften leiden? Wat als nieuwe, niet-medische zorgberoepen zoals familiale zorgconsulenten op het terrein verschijnen? Wat als ieder zelf zorg kan bieden en genieten binnen een lokale zorgkring dankzij samen gecreëerde zorgoplossingen op maat?
Het crossoverproject OpenCareLab ging hier dieper op in en bedacht oplossingen voor de toekomst.

Type project Met de steun van de Vlaamse overheid en Agentschap Ondernemen, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid.
Projectpartners Flanders Inshape, IDE, Designregio Kortrijk, Flanders Care, Voka Health Community, POM West-Vlaanderen en Pantopicon.
Duur januari 01, 2013 - december 31, 2015

Inspirerende prototypes voor een andere zorg

Het zorgsysteem in Vlaanderen komt door tal van impactvolle maatschappelijke ontwikkelingen steeds sterker onder druk te staan. Welke uitdagingen staan ons te wachten? Hoe buigen we deze om tot een kans? Hoe zou zorg er dan straks anders uit kunnen zien? Waaraan zouden we dit straks kunnen merken?

OpenCareLab

Het project OpenCareLab trachtte een beeld te scheppen van hoe de brede zorgsector er in de toekomst (2020-2040) anders uit zou kunnen zien. Verschillende scenario’s werden afgetoetst met een ruime groep van experts en ontwerpers uit verschillende disciplines. Uiteindelijk werkten we prototypes uit van producten, diensten, omgevingen, etc. voor oplossingen voor een betaalbare, bereikbare en toegankelijke zorg in 2040.

Crossover open design: OpenCareLab

OpenCareLab was een zogenaamd crossoverproject van Design Platform Vlaanderen, geïnitieerd door Flanders Inshape i.s.m. Pantopicon. Er waren OpenCareLab-activiteiten in diverse Vlaamse regio’s waarbij verschillende doelgroepen betrokken werden. OpenCareLab moest zowel inspireren, door het tonen van het potentieel van en voor de zorg in de toekomst via het ontwerp van tastbare concepten/prototypes van producten, diensten, omgevingen, etc. als ook kennisuitwisseling en netwerkvorming initiëren tussen industrie, ontwerpers, kenniscentra, scholen en het brede publiek. OpenCareLab hanteerde de principes van open design doorheen het proces.

OpenCareLab kende als project een aantal fases. Zo hebben een reeks interviews en een verkennende workshop met experten een mooie inhoudelijke basis gelegd waarin enkele stevige uitdagingen werden geformuleerd voor de zorg in Vlaanderen in de toekomst.
Deze werden tijdens het designercamp verder verfijnd en vertaald naar enkele uitdagende designbriefs. Hiermee gingen we vervolgens in drie designteams verder intensief aan de slag. Er werd gewerkt rond 3 thema’s die werden vastgesteld tijdens het designercamp om te komen tot een reeks prototypes die de zorg anno 2040 tot leven kunnen wekken. Deze kunnen betrekking hebben op producten, diensten, omgeving/infrastructuur, enz. De resultaten zijn te zien in een compilatievideo en in het OpenCareLab magazine.

LEES HET MAGAZINE