Icon info
NL
CSP banner image
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/oplossingen-op-maat
Trajecten voor bedrijven
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/oplossingen-op-maat/masterclasses
Co-creatie trajecten

Leertrajecten door co-creatie

Ondersteun je organisatie met leertrajecten

Onze leertrajecten zijn op maat gemaakte Learning & Development Programma's (L&D). Door hun co-designed karakter en sterk op maat gemaakte inhoud, zijn ze uniek en effectief.

Je kiest en stelt een programma samen dat bij jou past. Om zo goed mogelijk in te spelen op je doelen, helpen wij je de juiste leervormen en onderwerpen samenstellen. Deze zijn beschikbaar als:

  • Expertisegedreven programma's
  • Programma's voor transformatie op lange termijn
  • Of een flexibele combinatie van formats

Wij stellen je organisatorische uitdaging centraal in een co-creatie proces. Deze aanpak heeft ons al geholpen om organisaties in uiteenlopende sectoren succesvol te begeleiden, veelal in tijden van transformatie.

AMS streeft naar duurzame resultaten door je bedrijf sterker te maken door te leren op lange termijn.

Contacteer ons voor meer informatie

Co creatie

Onze co-creatieve aanpak

Als bedrijf profiteer je van een leertraject op maat, want elk programma is 100 procent toepasbaar op je situatie en je medewerkers. Maar hoe komen we daar?

Stap 1: ontdek Onze L&D Advisor brengt de ontwikkelingsdoelen, zakelijke uitdagingen, organisatiebehoeften, cultuur en strategische doelstellingen duidelijk in kaart. Samen doorloop je volgende belangrijke stappen:

- Ontwikkelen van een gedeelde visie op het gewenste resultaat
- Definiëren hoe de impact te meten
- Het vinden en uitwerken van je doelen en noden
- Het in kaart brengen van ideeën en een richting door samenwerking

De ontdekkingsfase resulteert in een eerste voorstel dat de onderwerpen, het leertraject en de gedeelde visie op resultaten en impact omkadert.
Stap 2: ontwerp Samen met onze L&D Advisor en onze docenten ontwerp je een leertraject dat voortbouwt op de sterke punten van jouw organisatie en op onze expertise, daarbij schets je de impact en de succesmaatstaven. In deze fase passen we de volgende methoden toe:

- Interviews met de belangrijkste stakeholders
- Co-creatie en ontwerpworkshops met CEO's en leiderschapsteams
- Focusgroepen
- Rondetafelgesprekken

De ontwerpfase resulteert in een gevalideerd programmaconcept en methode.
Stap 3: leveren Een toegewijd Project Management Team houdt toezicht op de totale waarde van je leerervaring. We selecteren de beste docenten, facilitators en leercoaches in ons netwerk en kiezen de geschikte leermethoden. Mogelijke leermethodes zijn:

- Impactvolle face-to-face ervaringen
- Efficiënte en flexibele online modules
- Action-learning en projectontwikkeling
- Op onderzoek gebaseerde simulaties (zoals een NeuroTrainingLab)
- Business-coaching en follow-up sessies
- Cases en simulaties op maat

De opleveringsfase resulteert in de implementatie van het leertraject, gevolgd door continue bijsturing waar nodig op basis van feedback rondes.
Stap 4: impact Samen met ons team evalueren we voortdurend de impact van het leertraject aan de hand van de maatregelen die we samen hebben afgesproken. Mogelijke impactmetingen zijn:

Leiderschapsbeoordelingen
Overeengekomen business KPI's, zoals klanttevredenheid
Andere KPI's, zoals de leiderschapsindex
Waarde gecreëerd door jouw bedrijfsprojecten
Individuele loopbaanontwikkeling
Onderzoek naar de impact op lange termijn van de deelnemers
Kwalitatieve interviews, zoals gebruikersonderzoek

De impactfase resulteert in een individuele en organisatorische impactevaluatie.

Voorbeelden van leertrajecten in co-creatie

Ontwikkeling van zakelijk inzicht

Dit leertraject draaide om het transformeren van managers met een hoog potentieel, middenmanagers en technische experten tot bekwame managers die met vertrouwen leiding kunnen geven binnen hun organisatie. Het bood een uitgebreid perspectief op fundamentele bedrijfscomponenten en leiderschapsgebieden.

Innovatiebeheer

Dit leertraject was erop gericht om organisaties inzichten mee te geven om hun eigen innovatieblauwdruk te creëren voor duurzame resultaten, door de strategie, ideeën en uitvoering van innovatieprocessen op elkaar af te stemmen.

Toonaangevende digitale transformatie

Dit leertraject stelde zakelijke leiders in staat om hun denkwijze over digitale transformatie te verbreden en een mentaliteit van digitale paraatheid te ontwikkelen.

Leidinggeven aan virtuele teams

Dit leertraject had als doel om leiders te voorzien van kennis om de kloven te overbruggen tussen teams die over de hele wereld verspreid werken.

Leidinggeven aan zelfsturende teams

Dit leertraject stelde senior executives in staat een strategische roadmap te creëren door hun organisatieontwerp en operationele structuur te heroverwegen.

Bedrijfsstrategie en leiderschap

Dit leertraject voor bedrijfsleiders richtte zich op het vormgeven van een organisatiecultuur ter ondersteuning van een nieuwe strategie.

Gedeeld en authentiek leiderschap

Dit leertraject was erop gericht managementteams in staat te stellen hun eigen pad te bepalen, met meer passie en vertrouwen om leiding te geven en anderen te inspireren, om te groeien en duurzame waarde voor de organisatie te creëren.