Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/podcasts/een-stap-voor-in-de-war-on-talent
Een stap voor in de war on talent
Terug naar overzicht
Natasja de Haan resized
Leiderschap

Een stap voor in de war on talent

Dit is aflevering 2 van de reeks 'Leadership talks'.
In deze aflevering vertellen Natasja De Haan (Breinstein) en Yuri Bobbert (Antwerp Management School) over hun ontwikkelingstraject voor jonge IT professionals op het terrein van cyber security management.
Hierdoor heeft Breinstein weer een stapje voor in de war on talent.
door Natasja de Haan | 28 april 2023
Natasja de Haan resized

Transcriptie

Dorien Leyers 00:00:00

Welkom bij Leadership Talks een podcastreeks van Antwerp Management School. Elke aflevering hoor je een inspirerend verhaal over een bedrijf dat in co-creatie met AMS een op maat gemaakt ontwikkelingstraject creëerde en zo een uitdaging aanpakte. In deze aflevering hoor je Natascha De Haan van Breinstein en Yuri Bobbert Bobbert van AMS. Samen creëerden zij een opleiding voor jonge professionals binnen het veld van cybersecurity.

Dorien Leyers 00:00:29

Door het traject dat de trainees doorlopen, heeft Breinstein weer een stapje voor in ‘The war on talent’.

Dorien Leyers 00:00:51

Hoe neem jij je koffie?

Natasha De Haan 00:00:52

Zwart.

Dorien Leyers 00:00:55

Heel goed.

Yuri Bobbert 00:00:55

Ik begin altijd 's ochtends met café latte en dan wordt hier gedurende de dag steeds donkerder. Dus dan uiteindelijk eindig ik met zwarte koffie.

Dorien Leyers 00:01:01

Wie ben je en wat doe je?

Natasha De Haan 00:01:02

Ik ben Natasja De Haan. Ik ben field coach bij Breinstein en dat betekent dat ik verantwoordelijk ben en eerste aanspreekpunt ben voor al onze jonge professionals in het kader van persoonlijke ontwikkeling en opleidingen. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het inhoudelijke stuk van de opleidingen binnen onze organisatie.

Yuri Bobbert 00:01:22

Ik ben Yuri Bobbert Ik ben academisch directeur bij Antwerp Management School voor de cybersecurity master en 10 jaar lang al prof aan de Antwerp Management School. Ik ben hier ook gepromoveerd.

Dorien Leyers 00:01:33

Natasja, deze is Misschien voor jou. Wat is de grootste misvatting over IT-ers?

Natasha De Haan 00:01:38

Dat het saaie Mensen zijn die het liefst in een hokje alleen werken.

Dorien Leyers 00:01:44

Is dat niet zo dan?

Natasha De Haan 00:01:47

Nee, niet de mensen die wij in dienst hebben. En Ik denk over het algemeen dat het best meevalt. Dus je zal ze er zeker wel tussen hebben zitten, maar als je alleen in een hokje blijft zitten wordt er ook niets gedaan denk ik.

Dorien Leyers 00:01:58

Duidelijk, wat is Breinstein? Kan je me meer vertellen over wat jullie doen?

Natasha De Haan 00:02:03

Zeker, Breinstein is een detacheringbureau, gespecialiseerd in traineeships. We hebben inmiddels 4 traineeships die we aanbieden aan jonge professionals. Dus mensen die net klaar zijn met hun studie. Of een à twee jaar werkervaring hebben en zich willen specialiseren in één van onze vakgebieden, waaronder ook cybersecurity.

Natasha De Haan 00:02:25

En, daar leiden we ze op in ongeveer twee jaar. Hebben ze een opleidingsprogramma op inhoud, persoonlijke ontwikkeling en softskill trainingen die zij van ons krijgen en worden ze vanuit ons bij een opdrachtgever geplaatst waar zij uiteindelijk ook hun werk uitvoeren.

Dorien Leyers 00:02:41

Dus jullie hebben een netwerk van topwerkgevers waar misschien die IT-ers Zonder jullie niet per se zouden bij geraken. Moet ik het zo zien?

Natasha De Haan 00:02:51

Ja, dat is ook iets wat we heel vaak terugkrijgen van mensen.

Natasha De Haan 00:02:54

Ik heb zelf hier ooit gesolliciteerd en toen kwam ik boven op de stapel en nu zit ik wel in een functie waar ik graag in terecht zou willen komen, dus het is een mooi opstapje voor ze.

Dorien Leyers 00:03:03

Dus jullie zijn een soort kwaliteitslabel.

Natasha De Haan 00:03:06

Zeker ja.

Dorien Leyers 00:03:08

En, hoe zijn jullie dan bij AMS terechtgekomen?

Dorien Leyers 00:03:12

Wat was jullie vraag?

Natasha De Haan 00:03:14

Wij zijn gestart met een traineeship dat heette privacy security. Omdat toen echt de AVG echt van start ging en dat echt een hot item was.

Natasha De Haan 00:03:24

Was een heel mooi traject ook, maar we merkten dat er een beetje een gap ontstond tussen de vraag van de opdrachtgevers en de vraag van de Jong professionals. En wij vinden het belangrijk dat we een opleider hebben die in Hogeschool Universiteit gerelateerd is.

Natasha De Haan 00:03:38

En in Nederland kwamen we niet heel veel verder op gebied van cybersecurity, waar de gap ook in ontstond.

Natasha De Haan 00:03:46

En zo zijn we uiteindelijk bij de Antwerp management school terecht gekomen die dat wel kan bieden.

Dorien Leyers 00:03:51

Yuri, ik voel in dat antwoord dat wij dat hier wel hebben, die expertise.

Yuri Bobbert 00:03:56

We hebben als Antwerp Management School echt een uniek programma. Wat dat betreft is het echt ook gericht op leiderschap staat om digital security.

Yuri Bobbert 00:04:04

Wij hadden die master net ontwikkeld waarbij we in contact kwamen via een van de docenten van ons Barry Derksen met Breinstein. Waar nu de specifieke vraag komt van: We willen meer tactische en ook wel een beetje strategische opleiding hebben die onze trainee echt opleidt voor het vak van security-officer of misschien wel chief security officer. Dus iets hoger In de organisatie

Yuri Bobbert 00:04:26

Maar een combinatie van processen en technologie. En daar hadden we toen net een mooi programma voor ontwikkeld, hebben we helemaal getailord voor Breinstein. Zodat het curriculum aangepast is, maar ook de opdrachten die ze doen, zodat ze die opdracht ook in de werkomgeving kunnen doen.

Yuri Bobbert 00:04:46

Want uiteindelijk is het ook voor ons belangrijk dat wij ze iets meegeven aan de trainees. Maar dat ze ook met de opdracht die ze doen daadwerkelijk impact kunnen maken bij de organisatie zelf.

Yuri Bobbert 00:04:55

Daar zijn we nu een aantal jaren mee bezig en natuurlijk is het een continu evoluerend programma. Want je krijgt ook veel feedback van trainers. Dat is het leuke ook aan deze generatie trainers en jong professionals, dat ze ook wel heel open zijn in hun feedback van wat verwachten ze. Dat is wel heel erg goed ook voor ons als docent en als staf.

Dorien Leyers 00:05:18

Het is zeker geen eenrichtingsverkeer meer lesgeven.

Yuri Bobbert 00:05:21

Nee, het leuke is zeker ook in dit geval dat ze opdrachten maken en daar ook heel actief over terugkoppelen. Maar ook wel hun zorgen delen over van waar gaat het met het vakgebied heen?

Yuri Bobbert 00:05:32

Het is natuurlijk een redelijk jong vakgebied. Het bestaat nog niet zo gek lang dat het een organisatorische functie is bij bedrijven.

Yuri Bobbert 00:05:39

Dus je ziet af en toe ook wel als trainees bij ons terecht komen die dan aangeven van: Er wordt best wel veel van mij verwacht. Ik moet in één keer beleid gaan schrijven. Ik moet een strategie gaan maken. Dus ze worden heel snel in een soort pressurecook door een MBA-achtig traject getrokken.

Yuri Bobbert 00:05:51

Dat is natuurlijk heel uitdagend. Maar we merken wel dat we daar heel snel volwassen door worden, maar wij ook als staf en als AMS ook heel snel volwassen worden om het curriculum steeds te verbeteren.

Dorien Leyers 00:06:06

Ik las op de website van Breinstein de toekomst van innovatie ligt in de handen van mensen, niet systemen. Dus mag ik dan stellen dat jullie echt wel willen inzetten op dat menselijk kapitaal?

Natasha De Haan 00:06:16

Zeker. Ja.

Natasha De Haan 00:06:20

Dat is zeker ook de toekomst en staat bij ons ook wel aangegeven. De Digital Natives, dat zijn de mensen die alleen maar zijn opgegroeid met de techniek van vandaag en heel snel kunnen schakelen. En de mens is ook het gevaarlijkste, denk ik zeker. Zeker als je kijkt naar cybersecurity, het vakgebied, want de mens moet het uiteindelijk wel gaan doen en het gedrag gaan vertonen en het gaan aanpassen. Maar dat is ook wel degene die de kar moeten trekken.

Dorien Leyers 00:06:46

Oké, jullie wat denk je dat er tailormade aan is dat echt de sleutel is? Waarom heeft Breinstein bijvoorbeeld niet gekozen voor een bestaand programma? Je haalde het zelf al aan.

Yuri Bobbert 00:06:56

Ja dus het merendeel van de bestaande programma 's zijn of heel technisch, of ze zijn heel erg proces georiënteerd en wat wij noemen governance. Dus heel erg gericht op de besturing en beheersing van de organisatie. Heel high level.

Yuri Bobbert 00:07:09

Dit is een groep die vaak begint als jong professional in een organisatie waarbij ze meteen al wel een taak verantwoordelijkheid krijgen om een proces bijvoorbeeld in te richten.

Yuri Bobbert 00:07:19

Daar komt niet zo heel veel techniek bij kijken, maar ze zitten nog niet op het niveau van directie of management om daadwerkelijk een strategie uit te bouwen. Maar er worden natuurlijk wel verwachtingen geschapen. We hebben een securityofficer van Breinstein aangesteld.

Yuri Bobbert 00:07:32

Dus ze moeten eigenaarsschap gaan nemen over dat vak. Nou wat ik net al aangaf is dus of de school is heel erg technisch georiënteerd of heel erg governance georiënteerd. Er zit niet echt iets tussen en daar heeft AMS een heel mooi programma voor gemaakt. Wat zich dus richt op het opleiden van de toekomstige digitale leider. Dus ze worden heel erg voorbereid op de wereld van leiderschap nemen, eigenaarschap nemen over dat vak, maar nog niet meteen in het diepe worden gegooid.

Yuri Bobbert 00:08:02

En we ze ook echt handreikingen kunnen geven. Dat is een beetje wat we noemen met het tailormade maken. Bijvoorbeeld, wij krijgen heel specifieke vragen van: We willen aan de slag met bijvoorbeeld een bepaalde tool. Kunnen jullie daarmee helpen als Antwerp Management School om daar wat meer inzicht in te geven?

Yuri Bobbert 00:08:13

Dan hebben we ook 1 grote pool met docenten die vaak wel hele specialistische kennis hebben die dan in de training ook heel gericht kunnen helpen met dat weer toepasbaar te maken in hun eigen praktijk.

Dorien Leyers 00:08:28

Mag ik stellen dat IT en die hele wereld nog steeds relatief nieuw is? Als je het op een heel lange periode van opleidingen bekijkt, is dat toch maar iets van de laatste 20,25 jaar?

Dorien Leyers 00:08:42

Daarvoor was dat zelfs niet aan de orde, denk ik? Zeker in grote bedrijven had je misschien wel één of twee IT Mensen, maar vandaag is dat gewoon een heel departement?

Yuri Bobbert 00:08:53

Ja en het was voorheen ook wel heel erg IT georiënteerd. Dus dat zat heel erg in de IT silo.

Yuri Bobbert 00:08:58

En nu is ook bijna elk bedrijf bijna helemaal gedigitaliseerd of sterk afhankelijk van digitalisering. En je ziet ook steeds meer dat nieuwe generaties ook zelf ondernemer worden met apps. Dus het ondernemerschap in combinatie met de eenvoud van software maken, maakt dat we veel meer kleine bedrijven hebben en steeds meer afhankelijk zijn qua economie ook van dat soort bedrijven. Maar die moeten wel bij design meer security hebben.

Yuri Bobbert 00:09:23

En dat vraagt dus ook niet voor een IT-security afdeling. Denk dat net zoals bij een auto, dat we bij design heb je de airbag dat het dan bij design erin zit en zover zijn we nog niet.

Yuri Bobbert 00:09:36

En daar heeft ook de industrie nog in een hele leercurve. En dan zie je ook wel dat, zoals wat we met Breinstein doen, is dat we ook veel terug willen geven aan wat wij noemen ‘The Body Of Knowledge’.

Yuri Bobbert 00:09:45

Dus de opdracht die ze beschrijven moet natuurlijk goed gefundeerd zijn in theoretisch kader, maar daar geven ze ook best wel weer wat terug aan de nou, in dit geval de ‘body of knowledge’. Hoe kan dat nou beter?

Yuri Bobbert 00:10:00

Zo hebben we bijvoorbeeld heel specifieke Secure Software Development Track die zit ook in die opleiding en dan gaan ze een organisatie doorlichten. Hoe gaan ze om met security by design in software development? En dan geven ze dus de organisatie een advies. Nou, dan zie je dat de organisaties zoals bijvoorbeeld Het Rode Kruis dat we hebben gehad ook wel echt heel veel baat bij hebben bij de rol van zo en trainee die in zo een organisatie binnen komt. Want die adviezen worden bijna altijd overgenomen.

Dorien Leyers 00:10:25

Natasha naar welke profielen zijn jullie zoal op zoek?

Natasha De Haan 00:10:32

In principe is het voor ons belangrijk dat ze een aantal competenties bezitten, waaronder het sociale aspect. Ze moeten goed kunnen communiceren. En ja, dan kom je een beetje in het vooroordeel van de IT en dat ze wat terughoudend en wat op zichzelf zijn. Daar zijn we juist niet naar op zoek. Maar meer de sociale mensen met goede intrinsieke motivatie. Als je gaat kijken naar wat voor opleiding ze hebben gevolgd, dan kom je uit op een veiligheidskunde.

Natasha De Haan 00:11:01

Maar r zijn ook een aantal mensen die rechten studeerden. Dus echt het stukje privacy, maar dan een minor richting cybersecurity. Of bedrijfskunde met een minor cybersecurity waardoor ze echt dat uitstapje hebben gemaakt en daar hun passie ook ligt.

Natasha De Haan 00:11:17

En dat is voor ons wel iets belangrijk. Het is lastig om daarop te screenen. Want hoe screen je op intrinsieke motivatie? Maar dat zie je gedurende de twee jaar dat zij het traineeship volgen en de opleiding met de AMS ook volgen dat ze echt die stappen maken.

Natasha De Haan 00:11:30

En zeker de mensen die er heel veel passie over hebben en intrinsieke motivatie hebben komen heel goed op hun plek terecht.

Yuri Bobbert 00:11:37

Ja, dus wat je merkt, is dat door dat daarop gescreend wordt, dus over verantwoordelijkheid nemen sociale vaardigheden, dat impliceert al een beetje dat mensen ook in staat zijn om eigenaarschap over iets te nemen. En ze krijgen de verantwoordelijkheid bij een bedrijf. Dat is één. Ze hebben de competenties om dat ook te kunnen pakken en te kunnen accepteren en ook echt iets mee te willen doen. En wat wij als AMS doen, is dat activeren ook In de klas en dat ook aan te geven

Yuri Bobbert 00:12:01

Het is een veilige omgeving om daarmee te experimenteren. Maar ga het vooral doen. En doordat ze het doen, maken ze dermate veel impact bij een opdrachtgever dat op gegeven moment de opdrachtgever ook niet meer om ze heen kan.

Yuri Bobbert 00:12:13

Dat is natuurlijk wel de ideale situatie waarbij zij dus een contract krijgen of meteen al promotie maken. Dat hebben we ook al een paar keer meegemaakt.

Yuri Bobbert 00:12:20

Die werden al meteen gepromoveerd van securityofficer naar chief securityofficer. En Dat is toch wel heel knap als je dat kan realiseren.

Dorien Leyers 00:12:26

Dan hebben ze duidelijk een duurzame impact gemaakt.

Yuri Bobbert 00:12:28

Absoluut, ja!

Dorien Leyers 00:12:31

Was het ook echt een co-creatie jullie samenwerking? De opleiding bijvoorbeeld? Hebben jullie het gevoel dat jullie dat samen vorm hebben gegeven?

Natasha De Haan 00:12:38

Ja, ik denk het wel. We zijn in 2019 met elkaar om tafel gegaan vanuit Breinstein met een aantal collega's vanuit accountmanagement die de vraag altijd ophaalt bij een opdrachtgever vanuit recruitment op wat voor soort persoon moet ik dan gaan searchen en vanuit field management van wat hoor ik van de young professionals op dit moment?

Natasha De Haan 00:12:56

En vanuit Antwerpen, wat kunnen we daarmee doen en hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat het een mooi programma gaat worden? Verschillende elementen, de masterclass die standaard is en het laatste half jaar wordt gegeven en wat AMS ook aanbiedt. En het eerste halfjaar is echt iets helemaal op maat gemaakt van welke basiselementen wat Yuri net ook al aangaf hebben zij nodig om dat ook in de praktijk te kunnen doen?

Natasha De Haan 00:13:26

Dus ja. Het is echt een hele mooie samenwerking geweest en nog steeds, want we evalueren na ieder traject wat er goed ging?

Natasha De Haan 00:13:32

Wat kunnen wij vanuit Breinstein beter doen? Wat kan AMS hierin doen? En ja, zo blijven we het Samen finetunen.

Dorien Leyers 00:13:42

Geven jullie de young professionals soms concrete casi om aan te pakken? Zoals bijvoorbeeld dat wij in Antwerpen onlangs hebben meegemaakt. De aanval op ons eigen Antwerpse netwerk dat je dan zegt oké: We gaan er met zijn allen eens over nadenken?

Yuri Bobbert 00:13:55

Ja veel van die casi vertonen wel heel veel gelijkenissen. Maar dat is bijna een podcast on it’s own zeg maar.

Yuri Bobbert 00:14:00

Maar je ziet heel veel gelijkenissen. Wat we bijvoorbeeld wel doen is een casus, over bijvoorbeeld wat je vandaag de dag ziet namelijk 3D-printing.

Yuri Bobbert 00:14:06

Dan maken we een bijvoorbeeld in dit geval een drone met 3D en dan wordt de trainee gevraagd van doe een risk assessment op die drone en op de risicos die je ziet voor zo'n drone fabricage. Dus van het ontwerp, fabricage en de productie.

Yuri Bobbert 00:14:22

En daadwerkelijk het naar de markt brengen. Dus proberen we heel erg met de nieuwe innovaties hun te laten nadenken over wat zijn mogelijke cyberrisico's.

Yuri Bobbert 00:14:31

Stel dat zo'n drone gehackt wordt, of uit de lucht wordt gehaald of whatever. Dat we ze Laten nadenken over actualiteit en vaak brengen ze ook zelf wel zaken aann waarvan wij zeggen: Ja, dat is wel interessant.

Yuri Bobbert 00:14:43

Dat is zo vandaag de dag, daar moeten we iets mee.

Yuri Bobbert 00:14:46

Denk bijvoorbeeld aan een cloudprovider. Veel bedrijven gaan tegenwoordig naar de cloud.

Yuri Bobbert 00:14:50

Dat is allemaal geweldig, we gaan allemaal massaal naar de cloud. Maar wat zijn nou de echte consequenties?

Yuri Bobbert 00:14:55

Stel, je bent een publieke overheidsorganisatie en je gaat naar de cloud. Dat betekent best wel iets voor een organisatie en er zijn maar weinig in staat om dat echt af te pellen en te kijken van wat zijn de risico’s?

Yuri Bobbert 00:15:06

En wat zou een advies scenario kunnen zijn aan mijn organisatie? Hoe we die reis naar de cloud het beste kunnen doen? Of helemaal niet doen.

Yuri Bobbert 00:15:15

Want voor sommige overheden is het ook gewoon niet verstandig om het te doen. En dan zie je dus dat dat komt echt weer uit de trainees die tegen zo'n probleem aanlopen In de praktijk. En dan proberen we dus In de managementschool naar een oplossing toe te werken.

Dorien Leyers 00:15:29

Dan kom je bijna In het vakgebied van de ethiek?

Yuri Bobbert 00:15:32

Ethiek, juridisch gebied, technologie, wat kan wel of niet? Hoe kan ik dat afschermen? Maar heel veel ook een soort van juridisch speelveld van: Wat mag juridisch wel met technologie? En wat niet?

Yuri Bobbert 00:15:47

Dus het raakt ook heel veel aan privacy. Ik wil heel graag gegevens verzamelen voor bepaalde nieuwe diensten die ik wil ontwikkelen. Maar mag dat wel?

Yuri Bobbert 00:15:52

Wat is de juridische grond voor die gegevensverzameling en verzamel ik ook de juiste hoeveelheid aan gegevens? Daar moeten ze allemaal over nadenken.

Dorien Leyers 00:16:04

Maar die wetgeving verandert elke dag of evolueert toch? Want ook dat is vrij nieuw. Dus Ik ga ervan uit dat die opleiding ook evolueert? Hoe pakken jullie dat aan?

Natasha De Haan 00:16:16

Het is de vraag waar zij tegen aanlopen wat wij ophalen, maar wij zijn niet de expert op dat gebied. Dus daar hebben we AMS voor nodig. Dat is altijd een beetje met elkaar kijken en sparren.

Yuri Bobbert 00:16:26

We hebben een heel leuk voorbeeld toevallig vorige week gehad.

Yuri Bobbert 00:16:31

Dan hebben we dus een klas en, dat noemen wij de praktijkdag, dan gaan we naar een bedrijf toe en dan gaan ze in de praktijk kijken hoe het werkt bij een bedrijf.

Yuri Bobbert 00:16:36

Ze zitten natuurlijk zelf ook in organisaties. Maar dan hadden we een casus. Dan kwam er een CISO van een grote financiële instellingen, dus een chief information security officer.

Yuri Bobbert 00:16:45

En die komt dan met een dilemma, en dat is dan Schrem twee.

Yuri Bobbert 00:16:51

Maximillian Schrems, misschien wel eens van gehoord?

Yuri Bobbert 00:16:53

Dat is die man die een zaak had aangespannen tegen Facebook over zijn gebruik van zijn rechten en daar gelijk in heeft gekregen.

Yuri Bobbert 00:17:00

Dat heeft grote gevolgen gehad voor alle cloudproviders, bijvoorbeeld in Amerika. En hij vertelt dan, waar loop ik tegenaan? Want ja, wij zijn een financiële instelling, we hebben het in de cloud zitten en dat vertelt hij. En hij vraagt dan ook aan de studenten, wat zouden jullie oplossingsrichting zijn Als je zo'n zelfde casus voor handen zou krijgen?

Yuri Bobbert 00:17:16

Nou, dan zie je dus hele verrassende antwoorden waar ze mee terugkomen. Echt out of the box denken en dat helpt ook zo iemand weer om met zo een hele groep kritisch tegen zo een probleem aan te kijken.

Dorien Leyers 00:17:32

Ja, dat schept wel precedenten natuurlijk, hè, veronderstel ik?

Yuri Bobbert 00:17:35

Ja, precedent als in we moeten elke keer met interessante uitdagingen komen.

Yuri Bobbert 00:17:41

En precedent ook voor de studenten? Ja.

Dorien Leyers 00:17:44

Hoe belangrijk is levenslang leren voor Breinstein?

Natasha De Haan 00:17:49

Ja heel belangrijk. Ik denk dat dat sowieso iets is van de generatie waar we mee te maken hebben.

Natasha De Haan 00:17:54

Die zijn nooit uitgeleerd en het vakgebied waar ze mee te maken krijgen dat verandert ook met de dag wat je net ook al aangaf. Dus daar moeten ze ook wel in blijven bij leren en dat is ook wel waar wij voor staan.

Dorien Leyers 00:18:09

Hoe doen jullie die matchmaking tussen jonge professionals en opdrachtgevers?

Natasha De Haan 00:18:15

In principe vanuit recruitment gaan zij natuurlijk al kijken van wat voor TYPE persoon of wat past bij het traineeship, wat past bij Breinstein en wat past bij de type opdrachtgevers die we hebben?

Natasha De Haan 00:18:21

En vanuit daar wordt gekeken wat voor opdracht, wat voor functie ga je daar vervullen en wie matcht daarop?

Natasha De Haan 00:18:35

Maar het is bij ons vaak het geval dat we vanuit de young professional op zoek gaan naar een opdracht. Om daarin de juiste match te kunnen maken.

Dorien Leyers 00:18:43

Die soft skills, daar hadden we het al heel even over. Daarover moeten ze ook beschikken. ZEker om een duurzame impact te kunnen maken op opdrachtgevers. Hoe denk je dat jullie actief daarop werken In de opleidingen?

Yuri Bobbert 00:18:57

Wij hebben een paar dingen die we doen. Ze hebben een soft skills zoals In de kleuren. Dus wat voor kleur ben ik en hoe reageer ik op veranderingen en op stresssituaties?

Yuri Bobbert 00:19:07

Security is ook af en toe gewoon stress. Als er een hack plaatsvindt dan word je in 1 keer een heel ander persoon. Ga je anders acteren.

Yuri Bobbert 00:19:15

Breinstein heeft ook zoiets als story telling en visualisering. Dus tekeningen maken over situaties. En wij vragen dan ook de student: Je mag jouw opdracht gewoon formeel presenteren, maar je mag het ook out of the box brengen.

Yuri Bobbert 00:19:28

Visualiseren met een tekening, gebruik je creativiteit. Het gaat erom dat jij de kennis die je hebt opgedaan expliciet maakt en expressief uitdrukt. En dat mag dus ook in andere vormen zijn.

Yuri Bobbert 00:19:45

Sterker nog, Ik weet ook uit ervaring dat het voor bestuurders heel erg ontwapend kan zijn, heel fijn kan zijn om geen powerpoints te zien. Maar dat er gewoon een tekening gemaakt wordt, werkt vaak veel meer activerend voor het brein ook. En daar experimenteren we ook mee met de studenten.

Yuri Bobbert 00:19:58

We hebben vorig jaar een hele mooie gehad van Het Rode Kruis. Die had een hele mooie visualisatie gemaakt over de securitystrategie.

Yuri Bobbert 00:20:06

En dat werd ook uiteindelijk geadopteerd door het Rode Kruis en door de directie. Dat wordt onze routekaart voor de verdere beveiliging van de organisatie.

Yuri Bobbert 00:20:13

Ja, dat vind ik wel heel mooi om te zien. De combinatie van soft skills die je vandaag nog helemaal niet ziet in Corporate Europa. Het is allemaal heel formeel met powerpoints en dan in één keer komt er iemand met een visualisatie en een verhaal. En dat maakt wel dat het veel beter resoneert.

Dorien Leyers 00:20:29

Mg ik jullie naar de toekomst vragen? De toekomst, bijvoorbeeld van het profiel van zo'n jong professional? Moet die nog Allrounder gaan worden, denk je?

Natasha De Haan 00:20:40

Nou, Ik denk het niet, nee. En zeker Als je nu gaat kijken naar de generatie die er nu aan zit te komen.

Natasha De Haan 00:20:47

Voor de generatie Z is het veel meer dat zij die soft skills steeds belangrijker vinden en steeds meer hun eigen ontwikkeling voorop willen zetten en juist ook wel wat specialistischer willen worden. Niet heel generalistisch, maar meer van oké, welk onderdeel vind ik nou heel interessant en waar wil ik me op focussen? Dus Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor de toekomst.

Dorien Leyers 00:21:12

Mag ik jou dezelfde vraag stellen Yuri?

Yuri Bobbert 00:21:14

Toevallig hebben we daar een heel uitvoerig onderzoek naar gedaan over de toekomstige rol. Dat ga ik nu niet helemaal uitleggen. Maar ik denk dat wat ik wel zie is wat Natasja ook zegt. Dat het aanmoedigen van toch wel een beetje ondernemerschap bij een medewerker die dat echt gaat oefenen, hè? Dus een vak kiest of een onderdeel van een vak kiest en het echt tot In de haarvaten gaat begrijpen. Dan kan het bedrijf beter worden. Maar het is ook heel erg bevredigend voor een student.

Yuri Bobbert 00:21:40

Want uiteindelijk, Als je ergens goed in wordt. Word je ook vaker gevraagd en word je gezien als een expert.

Yuri Bobbert 00:21:45

Wij noemen dat in de klas wel een label plakken. Probeer als een jonge professional om een label te krijgen op je hoofd. Waarbij je gezien wordt als dé autoriteit, als de specialist, Maar dat label moet je niet te lang gaan dragen, want anders blijft natuurlijk dat labeltje aan je hoofd zitten.

Yuri Bobbert 00:22:02

Dus daarna wil je uiteindelijk wat generieker gaan worden. Maar dat had te maken met ondernemerschap en eigenaarschap die dat steeds belangrijker gaan worden.

Dorien Leyers 00:22:09

Natasja om af te ronden. Wat geeft jou de meeste voldoening als je denkt aan die co-creatie die jullie hebben met de AMS?

Natasha De Haan 00:22:19

Ik vind het juist heel mooi om te zien hoe mensen binnenkomen, wat Yuri ook al aangaf. Ze gaan daarheen, naar een opdrachtgever van ons. Worden daar als expert gezien, maar dat zijn ze echt nog lang niet, want ze komen vanuit verschillende opleidingen die ze hebben afgerond.

Natasha De Haan 00:22:33

Om ze in die twee jaar zo te zien groeien dat ze er echt vol passie over praten. Onlangs sprak ik een jongen die werkt bij een gemeente en die had zichzelf niet bij een gemeente gezien. Hij is daar nu als ISO aan de slag.

Natasha De Haan 00:22:48

En hij was helemaal trots aan het vertellen wat hij allemaal had bereikt en die is bijna klaar met zijn opleiding en met het traineeship en gaat daar ook in dienst. Dus dat zijn echt voor ons wel de mooie succesverhalen? Ja.

Yuri Bobbert 00:22:59

Geweldig toch, hè?

Dorien Leyers 00:23:01

Ja absoluut.

Yuri Bobbert 00:23:02

Je ziet ze ook enorm groeien gedurende zo'n traject, hè? Want aan het einde is natuurlijk de eindpresentatie en dan zie je echt professionals staan die het vak ook eigenaar hebben. Dat is echt heel mooi om te zien.

Yuri Bobbert 00:23:16

Wat ik ook wel grappig vond. Vorig jaar hadden we dat. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben, dat je dus de kritische houding van trainees ziet. Dus de jonge professionals is ook kritisch naar sprekers toe.

Yuri Bobbert 00:23:27

Een spreker van een groot onderzoeksbureau waarvan de publicaties altijd achter een pay wall zitten en vervolgens deed die man dat het verhaal.

Yuri Bobbert 00:23:35

En vervolgens kwam dus een van de studenten die zei: Maar waarom hebben jullie dan nog steeds die materialen achter een paywall staan? Als je dat eigenlijk publiek zou moeten maken? Als je het hebt over the body of knowledge, zou het publiek moeten zijn.

Yuri Bobbert 00:23:46

En, Dat was best wel een lastige discussie voor de meneer. Want het is ook niet meer helemaal van deze tijd denken wij dan, hè? Dus dat is wel goed dat je dan toch die discussie met elkaar kan hebben en ze daarin ook wel de status quo een beetje proberen te challengen. Dat vind ik ook wel leuk om te zien.

Yuri Bobbert 00:24:01

Soms ook wel een beetje pijnlijk hè? Ook voor mezelf dan, Maar dat wil je ook wel weten en daar leer je ook van.

Dorien Leyers 00:24:06

Zeker ja. Dankjewel. Dankjewel allebei voor jullie tijd.

Natasha De Haan 00:24:10

Jij bedankt.

Yuri Bobbert 00:24:12

Ja jullie ook bedankt.

Yuri Bobbert 00:24:13

Zijn we nu al klaar? Het is zo gezellig.

Dorien Leyers 00:24:17

Fijn dat je naar deze aflevering van Leadership Talks luisterde. Wil je meer informatie over een op maat gemaakt ontwikkelingstraject van AMS? Surf dan zeker naar antwerpmanagementschool.be/connect. Tot snel!

Deel artikel

Over deze auteur

Natasja de Haan

Fieldcoach | HR professional | Learning & Development | Vitaliteit at Breinstein

Related content

Boogkeers campus AMS management school