Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/podcasts/trends-impact-is-het-klassiek-cv-passé-over-inclusief-rekruteren-en-talentgericht-werven-met-accent-en-de-stuyverij
Trends Impact: Is het klassiek cv passé? Over…
Terug naar overzicht
Trends Impact Podcast Resume
Human Resources

Trends Impact: Is het klassiek cv passé? Over inclusief rekruteren en talentgericht werven met Accent en De Stuyverij

Een organisatie met diversiteit bevordert creativiteit en innovatie, maar bedrijven hebben vaak moeite met inclusief aanwerven van werknemers, waardoor vooroordelen en barrières in stand worden gehouden.
Ans devos
door Ans De Vos, PhD | 23 mei 2024
Trends Impact Podcast Resume

Hoe groter de diversiteit binnen een organisatie, hoe hoger het niveau van creativiteit en innovatie. Maar ondanks goede intenties, slagen bedrijven er veelal niet in om inclusief te rekruteren en een diverse werkvloer te creëren. Meer zelfs, klassieke wervingsmethodes houden veroordelen en drempels naar werk in stand. Een nieuwe blik op rekruteren dringt zich dan ook op.

In deze aflevering vertellen Eefje Cottenier (De Stuyverij) en Pieter Ugille (Accent) hoe zij aan de slag gaan met inclusief werven en werken. Hun inzichten worden aangevuld door Ans De Vos (AMS) en Serafine Vandebuerie (PwC).

Deel artikel

Over deze auteur

Related content

Boogkeers campus AMS management school