Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/duurzame-strategie
Masterclass Duurzame Strategie
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/duurzame-strategie/curriculum-faculty
Programma & docenten

Masterclass Duurzame Strategie

Deze masterclass helpt je om binnen je organisatie een effectieve duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen en uit te rollen. Je leert hoe je systeemdenken kan toepassen op globale disrupties en doorbraken, je verkent de dynamiek van stakeholdermanagement, je oefent jezelf in het afbakenen van ‘zinvolle’ doelen en KPI’s voor je duurzaamheidsstrategie, en je krijgt inzicht in verandermanagement en veerkracht.

Taal

Engels

Eerste startdatum

03.05.2023

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€1.750

Locatie

Online

Taal

Engels

Eerste startdatum

03.05.2023

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€1.750

Locatie

Online
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/duurzame-strategie
Masterclass Duurzame Strategie
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/duurzame-strategie/curriculum-faculty
Programma & docenten

Programma & docenten

Sessie 1: Globale uitdagingen en systeemdenken

Er groeit stilaan consensus over het feit dat we een brede maatschappelijke en economische transformatie nodig hebben om een duurzame toekomst te realiseren. Dit gaat ook op voor bedrijven, waar organisatorische verandering nodig is om meer duurzame en verantwoorde strategieën, processen, producten en diensten te ontwikkelen. In sessie 1 gaan we dieper in op de globale uitdagingen waarvoor we staan en het ‘waarom’ van duurzame transformatie. Aan de hand van een oefening in systeemdenken en scenarioplanning zoeken we het antwoord op de vraag: Wat zijn de meest urgente globale uitdagingen en hoe kunnen we die aanpakken?

Thema’s omvatten:

 • de zes grote transities van disruptie naar doorbraak en ‘thriving’, in milieu, maatschappij en de economie;
 • systeemdenken als een manier om complexe, globale dynamieken te begrijpen en te beïnvloeden;
 • de kracht van het inzetten van tools voor toekomstverkenning, zoals backcasting en scenario-ontwikkeling.

Sessie 2: Inspelen op verwachtingen van stakeholders

In sessie 2 bespreken we hoe je als bedrijf of organisatie kan inspelen op de verwachtingen van je stakeholders. We beginnen met een overzicht van hoe het concept en de praktijk van waardecreatie door bedrijven in de loop van de tijd zijn geëvolueerd. Daarna laten we je kennismaken met het praktische managementkader van geïntegreerde waarde, inclusief strategische stappen om duurzaamheid in je organisatiestrategie te verankeren. Vervolgens gaan we dieper in op het betrekken van stakeholders. We maken een materialiteitsbeoordeling, waarbij deelnemers leren hoe ze hun stakeholders kunnen identificeren en prioriteren, en hun noden en verwachtingen kunnen ranken.

Thema’s omvatten:

 • de belangrijkste concepten van duurzaamheid, zoals de triple bottom-line en gedeelde waardecreatie;
 • de zes stappen van geïntegreerde waarde-management;
 • hoe je een materialiteitsbeoordeling van stakeholders moet uitvoeren.

Sessie 3: Waarden, strategische doelen en impactmeting

Om een duurzame transformatie te doen slagen, moeten organisaties op zoek naar creatieve, schaalbare oplossingen voor de meest urgente maatschappelijke en milieu-uitdagingen met behulp van innovatieve strategieën, businessmodellen, producten en diensten. In sessie 3 helpen we je bij het helder krijgen van je organisatiewaarden en het definiëren van zinvolle doelen voor je duurzaamheidsstrategie. We gaan ook in op het spanningsveld tussen ambities, doelen en impactmeting.

Thema’s omvatten:

 • bedrijfscultuur en -waarden;
 • duurzaamheidsambities en SMART-doelen;
 • kaders voor rapportering en impactmeting.

Sessie 4: Verandermanagement en veerkracht

In het kader van duurzame transformatie zetten organisaties in op proactief screenen van opportuniteiten in plaats van louter risicobeheersing en gaan ze voor een managementmodel gebaseerd op wendbaarheid en creativiteit. In sessie 4 komen dan ook verandermanagement, duurzame innovatie en purpose-gedreven leiderschap aan bod.

Thema’s omvatten:

 • verandermanagement, met onder meer veranderingsmodellen en -methodieken;
 • nieuwe duurzame businessmodellen die innovatie stimuleren;
 • types van purpose-gedreven leiders.

Leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding kan je:

 • strategische ambities en doelen voor duurzaamheid definiëren;
 • systeemdenken toepassen op maatschappelijke uitdagingen;
 • scenario’s voor de toekomst ontwikkelen;
 • de zes grote maatschappelijke transities en de daaraan verbonden; marktopportuniteiten begrijpen;
 • aan de slag gaan met de zes stappen van geïntegreerde waarde;
 • jouw belangrijkste stakeholders en hun prioriteiten in kaart brengen.

Start de registratieprocedure

Om de kwaliteit van deze masterclass te kunnen garanderen, laten wij slechts een beperkt aantal deelnemers toe. We raden je dan ook aan om zo snel mogelijk in te schrijven.

Eline maes

Een vraag over dit programma?

Eline Maes

Function: Learning & Development Advisor

Tel: +32 474 44 03 28

Function Learning & Development Advisor
Eline maes
Sluiten

Een vraag over dit programma?