Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/6-cruciale-factoren-voor-succesvolle-innovatie
6 cruciale factoren voor succesvolle innovatie
Terug naar overzicht
Andries Reymer 1
Strategie & Innovatie

6 cruciale factoren voor succesvolle innovatie

In een snel evoluerende wereld moeten bedrijven innoveren om te overleven. Gewoon producten of diensten afleveren volstaat niet meer en succesvol innoveren gaat niet vanzelf. Meer nog: 80% van de innovaties faalt. Andries Reymer en zijn collega-experts geven cruciale inzichten in hoe je van het bepalen van de innovatiestrategie tot verkoop van je product of dienst(en) gaat. Door de volgende 6 factoren aan te pakken, zal jouw bedrijf wél slagen.
door Andries Reymer, collega-experts | 13 april 2018
Share on
Andries Reymer 1

1. Zorg ervoor dat innovatie ingebed is in de visie en strategie van jouw onderneming

Strategie is een verzameling van doordachte beslissingen die ervoor moet zorgen dat jouw bedrijf bepaalde doelen bereikt. Het beschrijft hoe de verschillende afdelingen (marketing, IT, finance, operations, R&D, enz.) samen naar deze doelstellingen moeten toewerken. Meestal worden de inspanningen rond innovatie onvoldoende gealigneerd met deze businessstrategie. Als er al een innovatiestrategie is, dan is deze vaak gebaseerd op wat er al is. Maar je gaat toch ook geen boodschappenlijstje maken nádat je van de winkel komt?

Zonder een duidelijke, geïntegreerde innovatiestrategie wordt innovatie in jouw bedrijf een allegaartje van verschillende initiatieven en best practices (crowdsourcing, autonome teams, externe partnerships, corporate venturing, enz.) waarvan het niet duidelijk is hoe ze bijdragen aan waardecreatie en het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Zonder een innovatiestrategie loop je het risico dat verschillende afdelingen conflicterende prioriteiten hebben waardoor de verschillende perspectieven niet worden geïntegreerd en de sterkte van deze diversiteit niet wordt benut.

- Robin De Cock

2. Creëer een bedrijfscultuur waarin innovatie wordt aangemoedigd

Een cultuur die innovatie stimuleert, geeft zuurstof aan jouw werknemers, dus metsel hun arbeidstijd niet dicht. Creëer ruimte voor cocreatie en stimuleer het uitwisselen van innovatie-ideeën. Want innovatie komt niet van buitenaf, maar wordt door de medewerkers zelf geïnitieerd.

Selecteer jouw medewerkers dus op deze kwaliteit én beloon ze ervoor. Talentmanagement staat voorop. Mensen moeten vanuit hun sterktes worden ingezet. Ze moeten uitgedaagd worden. De balans mag hierbij evenwel niet doorslaan. Het organisatiekader bepaalt steeds het innovatiekader mee en de vrijheidsmarges die de werknemers hierin kunnen krijgen. Innovatie zet mensen in hun kracht zodat ook organisaties kunnen groeien.

- Peggy De Prins

3. Onderzoek of de bestaande processen jouw doelen ondersteunen

Wil je succesvol innoveren, dan heb je een integraal innovatieproces nodig dat zowel sterk collaboratief als sturend is. Enerzijds moet je alle stakeholders bij het innovatieproces betrekken om buy-in te creëren en om een gemeenschappelijk doel na te streven. Anderzijds moet een beperkte groep de cruciale beslissingen nemen zodat het niet eeuwig blijft duren als er meningsverschillen zijn.

Met een gestructureerd, gedocumenteerd en gefaciliteerd innovatieproces kan je ervoor zorgen dat zowel het wegnemen van fricties als het creëren van toegevoegde waarde bij interne en externe stakeholders structureel wordt ingebed in jouw organisatie. Hoeveel mensen gaan er niet vanuit dat innovatie begint bij het zoeken naar nieuwe ideeën? Dit terwijl ideegeneratie pas in het midden van het proces aan bod komt.

- Philippe Martens

4. Laat verschillende afdelingen samen aan innovatieprojecten werken

Zonder efficiëntie geen innovatie, zonder exploitatie geen exploratie. De verwevenheid tussen exploitatie en exploratie wordt meer en meer gezien als de succesfactor voor organisaties. Maar hoe organiseer je je dan? Het oprichten van een ‘innovatiecel’ leidt niet noodzakelijk tot innovatie. Verder kan een te strikte scheiding van exploitatie en exploratie leiden tot een tweestrijd binnen organisaties, eentje die kan uitmonden in een ‘innovatieprocessie van Echternach’.

Een betere aanpak is: ‘Together We Achieve More’: creëer een ondersteunende context waarin de verschillende exploitatie- en exploratie-inzichten in één team worden gecombineerd. Succesvolle innovatie vraagt om verschillende perspectieven en is gebaseerd op input uit verschillende afdelingen. Salesverantwoordelijken horen de dagelijkse noden van klanten, marketing ziet opportuniteiten om nieuwe distributiekanalen te gebruiken, R&D ziet nieuwe technologische mogelijkheden, enz. Creëer een juiste context voor exploitatie én exploratie.

- Nele Cannaerts

5. Onderzoek wat je klant nodig heeft en wat hij daarvoor wil betalen

Veel innovatietrajecten vertrekken vanuit de verschillende eigenschappen waarover een product kan beschikken. Hierin schuilt het gevaar dat er een hoogstaand product wordt gelanceerd dat te uitgebreid en te duur wordt voor wie het nodig heeft of niet de juiste eigenschappen heeft voor wie het wel kan betalen. Om jouw product zo goed mogelijk af te stemmen op de échte noden van je klant, moet je onderzoeken wat die bereid is te betalen voor bepaalde eigenschappen.

Dit doe je door jouw klant nauw bij je innovatieproces te betrekken, via een gebruikersonderzoek bijvoorbeeld. Vaak komen hier elementen aan het licht die jouw bedrijf tot nu toe als ‘onbelangrijk’ klasseerde. Tijdens dit gebruikersonderzoek kan je ook polsen naar het bedrag dat de klant bereid is om te betalen wanneer je bepaalde eigenschappen zou weglaten of toevoegen. Dit geeft jou meteen een eerste richtlijn waarmee je aan de slag kan.

- Andries Reymer

6. Creëer inspirerende "ruimte” voor je werknemers

Er zijn verschillende manieren om ruimte voor je werknemers te creëren: mentaal, fysiek en financieel. Mentale ruimte creëer je door de werkroosters van werknemers niet 100% te vullen met taken die op exploitatie gericht zijn. Jouw werknemers moeten de tijd krijgen om zich in te werken in nieuwe technologieën en in nieuwe markten, om in gesprek te gaan met interessante stakeholders, interessante acties te observeren, etc. Idealiter is er ook een fysieke ruimte beschikbaar om dit te ondersteunen.

Voorzie daarnaast een budget dat werknemers kunnen gebruiken om bijvoorbeeld beurzen te bezoeken of aankopen te doen om dingen uit te proberen. Deze middelen kunnen vanuit de vooropgestelde visie als een investeringskost aangemerkt worden. Alles wat hierin geïnvesteerd wordt, zal leiden tot slimmere werknemers. En het zijn deze, slimmere werknemers, die uiteindelijk innovatie realiseren.

- Andries Reymer

Dus, ga aan de slag met deze 6 elementen...

1. Visie & strategie
2. Cultuur
3. Proces
4. Team
5. User Centered Design
6. Inspiratie

...en zorg ervoor dat je innovatieprojecten een succes worden.

Deel artikel

Over de auteurs

Related content

Boogkeers campus AMS management school