Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/flexibel-werken-iets-voor-jouw-organisatie-doe-de-test
Flexibel werken, iets voor jouw organisatie? Doe…
Terug naar overzicht
Flexibel werken resized 1
Welzijn
Talent & arbeidsorganisatie

Flexibel werken, iets voor jouw organisatie? Doe de test!

Flexibel werken is een ruim begrip. Je bent niet gebonden aan vaste uren of aan dezelfde locatie, idealiter steunt de werkomgeving je daarin. In deze blog beschrijven we wat bedoeld wordt met flexibel werken: wat zijn mogelijke voordelen? Hoe kunnen we het beleid omtrent flexibel werken in onze organisatie invoeren of uitbreiden? Onderaan deze blog kan je zelf de test doen met de flexwerkscan: hoe scoort jouw organisatie qua flexibel werken? Krijg advies op maat toegestuurd op basis van jouw antwoorden!
3 D2 A7290 LR
door Sarah Desmet | 17 februari 2020
Share on
Flexibel werken resized 1

Wat is flexibel werken?

Locatie

Werken vanuit een andere locatie dan het vaste kantoor. Dat kan van thuis uit of in een ander filiaal van de eigen organisatie. Sommige bedrijven bieden satellietwerkplekken aan: werkplekken die beschikbaar zijn voor andere medewerkers dan de medewerkers die normaal gezien op die locatie werken. Zo kan je als werknemer dichter bij huis of na een vergadering op een andere locatie werken.

Tijd

Veel organisaties maken het mogelijk voor hun werknemers om de eigen werktijden te kiezen, rekening houdend met bepaalde stamtijden (bijvoorbeeld “glijdende werkuren” waarbij je kan starten tussen 8 en 10u). Een volledig vrije keuze wat betreft werkuren wordt tot nog toe niet ondersteund door een sluitend wettelijk kader (zie Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 2017).

Werkomgeving

Een derde onderdeel van flexibel werken is de fysieke werkomgeving. Flex desking maakt het mogelijk om als werknemer flexibel om te gaan met de eigen werkplek. Bureaus worden op het einde van de werkdag opgeruimd en de ochtend erna kan je een andere werkplek uitkiezen. Mogelijk liggen deze werkplekken in een landschapskantoor en eventueel worden de principes van activity-based working toegepast.

Een landschapskantoor is een open ruimte waar geen aparte of afgesloten bureaus meer te vinden zijn. “Dé ideale kantooromgeving” bestaat echter niet, veel hangt af van de specifieke noden van de medewerkers. Een kantoor geschikt voor 3 à 4 werknemers kan bijvoorbeeld ook deel uitmaken van een flexibele werkomgeving.

Een activity-based workplace biedt ruimte voor verschillende soorten activiteiten: meeting rooms voor overleg, een (al dan niet afgesloten) stilteruimte voor geconcentreerd individueel werk, telefoon booths voor skype calls of telefoongesprekken, een ontmoetingsruimte, enz.

Voordelen van flexibel werken

Flexibel werken introduceren of verder uitbouwen kan tal van mogelijke voordelen opleveren, zowel voor de organisatie als voor de medewerkers. Op voorwaarde dat er goede en duidelijke afspraken gemaakt worden, kan de extra flexibiliteit de motivatie en de tevredenheid van werknemers verhogen. Het invoeren van een flexibele werkregeling zorgt echter niet gegarandeerd voor meer gemotiveerde werknemers en een hoger welzijn. De kwaliteit en inhoud van de job blijven belangrijke indicatoren voor motivatie, welzijn en tevredenheid van werknemers.

Daarnaast kan een keuze voor flexibel werken ook een duurzame keuze zijn: er zijn minder auto’s op de weg door meer thuiswerk en het kantoor kan voor een beperkter aantal werknemers worden ingericht. Indien de organisatie met een bereikbaarheidsprobleem kampt, kan het voor werknemers heel wat stress wegnemen om af en toe van thuis uit te kunnen werken.

Tot slot kan er ook een praktische keuze aan de basis van een flexibel werken beleid liggen: bijvoorbeeld een verhuis naar een andere locatie.

Doe de scan: vier onderdelen van flexibel werken

Wil je verkennen wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie om flexibel te werken? Wordt er al flexibel gewerkt, maar wil je kijken hoe ver de organisatie hierin staat en waar nog potentieel zit om uit te breiden of te verbeteren? Deze flexwerkscan helpt je om inzicht te krijgen in het potentieel van flexibel werken voor jouw organisatie. De scan geeft je ook gerichte adviezen om met flexibel werken aan de slag te gaan of dit verder te ontwikkelen aan de hand van vier onderdelen:

  1. Potentieel & aanpak: Hoe is het werk georganiseerd en welk potentieel kan dat bieden voor flexibel werken? Werken medewerkers vanuit een andere locatie dan het kantoor, bijvoorbeeld thuis, en kiezen ze zelf hun werktijden?
  2. Betrokkenheid & ondersteuning: Worden medewerkers en leidinggevenden betrokken bij het invoeren van flexibel werken? Wie ondersteunt hen bij eventuele vragen?
  3. Beleidskader: Worden afspraken vastgelegd in een officieel beleidskader? Hoe maak je de verwachtingen naar werknemers toe duidelijk voor iedereen?
  4. Infrastructuur: Geschikte infrastructuur is een belangrijke voorwaarde om flexibel te kunnen werken. Niet enkel digitaal, maar ook een werkomgeving met voldoende mogelijkheden om elkaar te vinden in een ‘flexibel’ kantoor.

De scan invullen duurt een tiental minuten. Na afloop krijg je een digitaal rapport toegestuurd en kan je je flexwerkscan dashboard online bekijken. Per onderdeel krijg je concrete adviezen, afgestemd op jouw antwoorden.

Flexscan

Dankzij het partnerschap tussen Antwerp Management School, Slim naar Antwerpen en Zuid-Limburg Bereikbaar kreeg de Flexwerkscan een volledige update, aangepast aan recente ontwikkelingen.

Deel artikel

Over deze auteur

Related content

Boogkeers campus AMS management school