Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/let-op-4-valkuilen-voor-innovatie-bij-kmos
Let op! 4 valkuilen voor innovatie bij KMO’s
Terug naar overzicht
Rsz innovatie kmos
Strategie & Innovatie

Let op! 4 valkuilen voor innovatie bij KMO’s

Zit uw KMO in het slop? Je verlangt naar innovatie, maar al je inspanningen lijken nergens toe te leiden. Innoveren in een KMO is niet eenvoudig, maar misschien maak je het jezelf onbedoeld moeilijk. Misschien ben je in één van deze valkuilen getrapt. Antwerp Management School kan je helpen om deze struikelblokken te omzeilen.
Remco lenstra
door Remco Lenstra | 23 mei 2016
Share on
Rsz innovatie kmos

1. Conservatieve bedrijfscultuur

De meest verraderlijke valkuil is een conservatieve bedrijfscultuur. Een bedrijfscultuur waarin er gesteund wordt op verticale rapportering kan nefast zijn voor vernieuwing. Bekijk het zo: als medewerkers die lager op de ladder staan constant verantwoording moeten afleggen naar boven, zullen minder snel initiatief nemen en alternatieven voorstellen. Dit kan kennis op plekken houden waar ze niets opbrengt.

Daarom is het belangrijk voor KMO’s om een omgeving te creëren waar conversatie mogelijk is en waar werknemers zich flexibel in en uit hun rol kunnen bewegen. Het talent in de organisatie moet optimaal benut worden, en dit kan alleen maar als er een open bedrijfscultuur gecreëerd wordt.

2. Gebrek aan samenwerking

Aansluitend bij het vorige kan gezegd worden dat innovatie bij veel KMO's verhinderd wordt door een gebrek aan interne samenwerking. In veel KMO’s moet het individu te veel weten om zijn of haar taak naar behoren uit te voeren. Ook zijn KMO’s vaak terughoudend wanneer het aankomt op een uitbreiding van het personeel. Dit zorgt ervoor dat van veel medewerkers in de organisatie verwacht wordt dat ze een gigantische workload opnemen.

Doordat de medewerkers het gewoon zijn om veel verantwoordelijkheid te dragen, is het voor hen vaak moeilijk om delen van deze verantwoordelijkheid los te laten. Door een klimaat te creëren waarin conversatie mogelijk is, wordt het gemakkelijker voor medewerkers om een deel van hun verantwoordelijkheid los te laten en medewerkers die eventueel lager op de ladder staan toe te laten een deel over te nemen.

Er moeten niet alleen voldoende goed opgeleide mensen zijn, maar er moet ook gestreefd worden naar nieuwe samenwerkingsvormen om de kennis binnen een organisatie zo goed mogelijk te benutten.

3. Tijdsgebrek

Het derde probleem dat vaak wordt aangehaald als reden voor een gebrek aan innovatie is het gebrek aan tijd. Door het bovenstaande probleem van takenspreiding wordt één persoon vaak te veel belast, waardoor men het gevoel heeft zich enkel met hun taken te kunnen bezighouden en niet out of the box te denken.

Daarenboven is het moeilijk voor medewerkers in kleine bedrijven om controle af te geven omdat ze vaak bang zijn voor de complicaties die dat met zich meebrengt. Tijdsgebrek, gecombineerd met een gebrek aan relevant opgeleide medewerkers, maakt innovatie enorm moeilijk en misschien wel onmogelijk.

4. Gebrek aan langetermijnvisie

Het gebeurt wel eens dat KMO’s in the moment werken en dus problemen aanpakken wanneer deze zich voordoen. Door de grote onzekerheden zijn veel KMO’s vaak terughoudend als het op langetermijnplanning aankomt, maar dit betekent ook dat er bij veel KMOs een gebrek is aan doelgerichte planning. Men heeft weinig om naartoe te werken. In plaats daarvan lijkt het plan vaak niet veel meer in te houden dan te blijven functioneren zoals men het altijd al heeft gedaan.

Deze manier van denken is nefast voor innovatie omdat men blijft steken in een conservatieve mindset. Dat brengt ons weer terug bij het eerste punt. Het grootste probleem, de valkuil die een konijnenpijp vormt naar alle andere valkuilen, lijkt dus een conservatieve bedrijfscultuur te zijn. De bedrijfscultuur zet kennis vast waar ze niet rendeert, maakt het moeilijk voor medewerkers om samen te werken en maakt een bestaand tijdstekort nog drukkender. Het is echter niet gemakkelijk om de bedrijfscultuur op korte tijd te veranderen.

Deel artikel

Over deze auteur

Related content

Boogkeers campus AMS management school