Icon info
NL
AMS duurzame loopbanen
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/duurzame-loopbanen
Duurzame loopbanen

Duurzame loopbanen


Duurzaam loopbaanbeleid

Een succesvol loopbaanbeleid zorgt ervoor dat medewerker en organisatie elkaar wederzijds versterken. De traditionele aanpak, die uitgaat van voorspelbaarheid, werkzekerheid en loyauteit, werkt daarbij niet meer. Het gaat niet langer om het statisch matchen van medewerkers met jobs, maar om het dynamisch omgaan met veranderingen, met aandacht voor verbinding, groei, werkbaarheid en inzetbaarheid op de korte en de lange termijn. Nieuwe, onderbouwde en prakijkgerichte oplossingen formuleren voor deze uitdaging vormt sinds 2011 de kern van de SD Worx leerstoel “Next Generation Work: Creating Sustainable Careers”, een samenwerkingsverband tussen Antwerp Management School en SD Worx.

Via onderzoek bij organisaties en medewerkers, bekijken we de dimensies van duurzaam loopbaanbeleid: een beleid dat echt bijdraagt tot organisatieresultaten én dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers faciliteert. We streven naar academisch onderbouwde oplossingen voor reële uitdagingen waarmee organisaties, medewerkers en beleidsmakers worden geconfronteerd. Het onderzoek dat in het kader van de Leerstoel wordt gevoerd, vertalen we in concrete handvaten om met een duurzaam loopbaanbeleid aan de slag te gaan.

Langs organisatiekant belichten we innovatieve praktijken, detecteren we tendensen en brengen we inspirerende cases en innovatieve oplossingen naar voor. Bij werknemers en leidinggevenden bestuderen we wat nodig is opdat beiden op een effectieve manier bij het loopbaanbeleid kunnen en willen worden betrokken. De samenwerking tussen SD Worx en Antwerp Management School garandeert dat het onderzoek oplossingen aanreikt voor concrete uitdagingen in de praktijk, dat het onderzoek voldoet aan academische normen en dat de bevindingen in een internationaal perspectief kunnen worden geplaatst.

Leidraad in deze samenwerking is de overtuiging dat, om te komen tot duurzame oplossingen op het vlak van langer werken, toenemend langdurig ziekteverzuim, talentschaarste en inzetbaarheid, er een andere kijk nodig is op loopbanen. Bij de opstart van de leerstoel in 2011 was er nog de vraag wie er nu echt wakker lag van duurzame loopbanen. Vandaag is het begrip “duurzame loopbanen” ingeburgerd bij beleidsmakers, sociale partners, werkgevers en werknemers. De vraag is niet meer zozeer ‘of’ het nodig is om een duurzaam loopbaanbeleid uit te bouwen, maar wel ‘hoe je dit het best kan doen.

Over de leerstoel

Onderzoek

Met deze leerstoel stellen we organisaties in staat om aan de slag te gaan met een duurzaam loopbaanbeleid. Het onderzoek dat we in het kader van de leerstoel doen, vertalen we in publicaties waarin we innovatieve praktijken belichten, trends detecteren en inspirerende cases presenteren.

Cocreatie

Dit onderzoek is ingebed in het onderzoeksteam Next Generation Work. Samen met onze partners ontwikkelen we een duurzame visie op de toekomst van werk, waarbij we focussen op het belang van cocreatie en rekening houden met de visie van alle stakeholders.

We werken samen met de Universiteit Antwerpen rond het bredere thema van human resources-onderzoek en -onderwijs.

We slaan bruggen tussen Next Generation Work-projecten rond duurzame human resources en het onderzoek dat binnen de leerstoel wordt uitgevoerd.

Ontwikkeling

Via onze onderwijsprogramma's creëren we duurzame denkwijzen in de voltijdse en executive programma's van AMS. We bieden onder andere een HR-masterclass aan, waarin we state-of-the-art onderzoek toepassen en deelnemers kennis laten maken met de nieuwste denkwijzen en instrumenten op het gebied van duurzame human resources en loopbanen.

Onze faculty zijn experten binnen hun vakgebied, maar ze weten ook hoe ze deze kennis moeten delen met een groot publiek uit het bedrijfsleven. Ze treden op als auteurs, consultants, beïnvloeders en inspirerende keynote sprekers.

Daarnaast verzorgen we ook leerprogramma's op maat van organisaties.

Over Ans De Vos

Ans De Vos werd benoemd als professor van de leerstoel. Haar onderzoeksfocus ligt op het gebied van loopbaanbeleid en loopbaanontwikkeling, inzetbaarheid, psychologische contracten, de socialisatie van nieuwkomers en samenwerking tussen generaties. Zij geniet internationale erkenning voor haar expertise en is een veelgevraagd spreker over deze thema’s.

Vanaf de start van haar academische loopbaan is Ans De Vos gefascineerd door loopbanen. Meer bepaald is haar missie om mensen competenter te maken in het sturen van hun eigen loopbaan, zodat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun professionele leven. Zij onderzoekt hoe een win-win tot stand kan komen tussen organisaties en hun medewerkers, en dit binnen de bredere maatschappelijke vraagstukken die spelen rond loopbanen en werk in het algemeen.

Ans De Vos2