Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/faculty
Faculty
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/faculty/kirsten-vanderplanken
Kirsten Vanderplanken, PhD
VERPLANKEN Kirsten Foto opt

Kirsten Vanderplanken, PhD

Function Senior onderzoeker 'Next Generation Work'

Expertise

  • Impact van klimaatverandering en -adaptatie op werk (inclusief werkgelegenheid, inzetbaarheid, kwaliteit van werk, welzijn en productiviteit)
  • Duurzaam en groen HRM
  • Competenties van de toekomst, inclusief groene competenties
  • Relaties en netwerken in/en tussen organisaties
  • Beheer van netwerken, organisaties en beleid
  • Organisatieleren, persoonlijke ontwikkeling en kennisuitwisseling

Referenties

  • VIONA project Actuele VIONA-projecten | Vlaanderen.be
  • ESF & Cobot (ESF Transtex, ESF Scope Your Textile Skills)
  • ESF & Taborgroep (ESF CSI, ESF 566 Adaptatievermogen)
  • Stad Antwerpen (Jobs in de grote verbinding)

Kirsten Vanderplanken behaalde haar Master Sociologie (UAntwerpen) in 2013 met haar thesis over kennisuitwisseling in sociale netwerken in de stadslandbouw. Ze won een doctoraatsbeurs van het Vlaams Instituut voor Landbouw, Visserij en Voeding Onderzoek en promoveerde in 2017 met succes aan de Universiteit van Antwerpen. Haar thesis beoogde een dieper inzicht te krijgen in hoe organisatienetwerken functioneren en integreren, zowel via netwerkstructuur (relationele patronen) als netwerkcultuur (gevoelens van saamhorigheid, betrokkenheid en identiteit). Daartoe ontwikkelde zij een kwalitatieve methode voor sociale netwerkanalyse.

Vanaf het begin van haar loopbaan vormen uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering een rode draad in haar onderzoek. Met haar werk wil zij het bewustzijn en het engagement versterken om duurzaamheidsdoelstellingen en de klimaatverandering aan te pakken, en de negatieve gevolgen ervan te beperken. In dit verband onderzoekt zij de gevolgen van klimaatverandering op de werkvloer met de bedoeling passende interventies te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, welke vaardigheden hebben werknemers nodig om zich aan te passen aan een veranderend klimaat of hoe kunnen bedrijven negatieve gevolgen van klimaatverandering voor hun werknemers voorkomen. Daarnaast bestudeert ze hoe netwerken binnen en tussen organisaties kunnen bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen, en hoe werknemers en bedrijven zich kunnen voorbereiden op de toekomst door middel van leren en persoonlijke ontwikkeling.

Momenteel is Kirsten betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. Ze is promotor van het VIONA-project "Een human capital roadmap voor het Vlaams Klimaatadaptatieplan" waarin ze de impact van het Vlaamse adaptatiebeleid op de werkgelegenheid, inzetbaarheid en kwaliteit van het werk bestudeert. In dit project wordt er specifiek op gelet dat deze transitie rechtvaardig en inclusief is en niemand achterblijft. Verder is Kirsten betrokken bij projecten over competenties van de toekomst in het licht van de digitale en groene transformaties, over intrapreneurship in de gezondheids- en sociale sector, en over de sociale netwerken van freelancers.