Boogkeers web
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/?token=PdT6oSTesqmCtrZ8Gv9kqchnpruvi5uf
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws?token=PdT6oSTesqmCtrZ8Gv9kqchnpruvi5uf
Nieuws
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/nieuws/maatregelen-coronavirus?token=PdT6oSTesqmCtrZ8Gv9kqchnpruvi5uf
Maatregelen coronavirus

maart 12, 2020

Maatregelen coronavirus

AMS is een dynamische community met heel wat internationale studenten en partners. We kiezen dan ook bewust voor maatregelen die verder gaan dan de nationale veiligheidsvoorschriften. We willen de gezondheid en het welzijn van onze AMS-community en van de maatschappij in het algemeen zo goed mogelijk beschermen. De enige effectieve manier om dat te doen is het risico op overdracht zoveel mogelijk beperken.

Maar geen persoonlijk contact betekent niet hetzelfde als geen contact. Inspelend op globale trends en technologieën hebben we de afgelopen jaren heel wat ervaring met digitaal leren opgebouwd. We zetten deze ervaring samen met onze sterke online-infrastructuur de komende weken maximaal in om een kwalitatief digitaal alternatief uit te rollen. Alle deelnemers krijgen nog de nodige informatie over de specifieke oplossingen voor hun programma en groep.

We zijn ons goed bewust van de bijzondere en moeilijk voorspelbare omstandigheden en van de verregaande impact van onze maatregelen, maar we willen ons éven bewust engageren voor het dynamisch en enthousiast houden van onze community. Laten we dus samen ons leertraject verderzetten, zorg dragen voor elkaar onderweg en waar mogelijk ons steentje bijdragen.


Boodschap van de decaan

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, docenten, studenten en partners blijft onze topprioriteit. Uiteraard stellen we ook alles in het werk om al onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, onze kerntaak, maximaal te handhaven.

Onze campus De Boogkeers sluit de deuren van 12 maart tem einde april.

Alle fysieke lessen zijn tem het einde van het academiejaar geannuleerd. Huidige deelnemers van onze opleidingen krijgen online lessen en voor alle projecten wordt een digitaal alternatief voorzien waar mogelijk. Zo garanderen wij de kwaliteit van het onderwijs.


Indien nodig zullen we deze periode verlengen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende weken.

Wij danken al onze studenten, deelnemers, medewerkers en stakeholders voor hun begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden.


Steven De Haes
Decaan Antwerp Management School


MAATREGELEN
Ook de eerder genomen maatregelen blijven geldig:

Mogelijke besmettingen met het coronavirus worden onmiddellijk gemeld via corona@ams.ac.be

De algemene hygiënische adviezen blijven onverminderd geldig.

  • Vaak en grondig de handen wassen
  • Geen fysieke begroetingen (handen schudden, kussen,…)
  • Afstand respecteren
  • Geen contact met zieken of mensen uit de risicogroepen (ouderen)
  • Wie ziek is of verkouden, blijft thuis!

Thuiswerk voor AMS medewerkers en onderzoekers

Alle medewerkers van Antwerp Management School werken van thuis uit van 12 maart tem einde april.

Niet-essentiële vergaderingen en bijeenkomsten worden zoveel mogelijk uitgesteld, geannuleerd of virtueel georganiseerd.

Uiteraard verzekeren we onze dagdagelijkse dienstverlening aan onze klanten.

Als je omwille van jouw gezondheidstoestand echt in de onmogelijkheid bent om van thuis uit te werken, is het aangeraden om telefonisch overleg te plegen met jouw arts alvorens op consultatie te gaan. Er is tijdelijk toestemming van de overheid dat de arts een doktersattest kan opmaken na een telefonische consultatie.

Je stuurt in deze situatie het digitale attest door naar victoria.hermans@ams.ac.be om jouw werkonbekwaamheid te bevestigen.

Evenementen

Aangezien onze campus De Boogkeers gesloten is van 12 maart tot einde april, zullen er geen evenementen tijdens die periode kunnen doorgaan.

Dit is het advies van Antwerp Management School aan:

Studenten die zich voor hun studies in het buitenland bevinden


Studenten die zich voor hun studies momenteel in het buitenland bevinden, worden niet teruggeroepen, terwijl studenten die de persoonlijke beslissing nemen om terug te keren naar hun thuisland zoveel mogelijk hierin worden begeleid. In nauwe samenwerking met de buitenlandse partnerscholen wordt online leren gefaciliteerd om de voortzetting van het leertraject te waarborgen. Antwerp Management School staat in contact met alle studenten en vraagt om de maatregelen en het advies van de lokale autoriteiten op te volgen.

Studenten/personeel/bezoekers die terugkeren uit het buitenland (eender welk land)


Medewerkers werken van thuis uit en nemen contact op met hun leidinggevende of HR. Studenten nemen contact op met hun program manager om te bespreken hoe het leertraject kan verzekerd worden.
Word je de komende weken ziek, dan bel je zo snel mogelijk een huisarts en vermeld je je reisgeschiedenis en symptomen. Ga niet zonder voorafgaand te verwittigen naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts kan de situatie goed beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Studenten/personeelsleden die studie/werkgerelateerde reizen plannen naar het buitenland (in eerste instantie tot 19 april)

Voor studenten en medewerkers geldt dat alle studie- of werkgerelateerde reizen niet worden toegestaan en we bevelen online meetings met externen ten stelligste aan. Personeelsleden die menen dat een buitenlandse reis om zeer uitzonderlijke redenen toch essentieel is, moeten hiervoor toestemming vragen aan decaan Steven De Haes.

Studenten/personeel/bezoekers die in contact geweest zijn met een door het virus getroffen persoon


Door patiënten met COVID-19 én de personen uit hun omgeving snel te isoleren, wordt de verspreiding van de ziekte beperkt. Wees waakzaam voor symptomen zoals koorts, hoesten en ademhalingsproblemen. Word je ziek, bel je zo snel mogelijk een huisarts en vermeld je je symptomen. Ga niet zonder voorafgaand te verwittigen naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts kan de situatie goed beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Studenten contacteren hun programmamanager, personeelsleden contacteren het HR departement.

Meer info

FAQ: De specialisten van UAntwerpen zetten de belangrijkste feiten op een rijtje. Afhankelijk van hoe de epidemie evolueert, zal deze pagina geregeld worden bijgewerkt.

AMS volgt de adviezen van:

  • De Universiteit Antwerpen
  • De Wereldgezondheidsorganisatie
  • Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
  • Het Belgisch Ministerie van Volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Specifieke vraag?
Deze webpagina bevat algemene informatie maar heb je als student of medewerker nog specifieke vragen, neem dan contact op met corona@ams.ac.be. Het AMS-team dat alle vragen en maatregelen over het coronavirus coördineert, kan je dan zo snel mogelijk te woord staan.

Disclaimer:
De voortdurende beperkingen en maatregelen in acht genomen, stelt AMS de voortzetting van alle lopende opleidingen voorop. AMS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor verdoken kosten of extra kosten die worden veroorzaakt door deze uitzonderlijke en betreurenswaardige situatie (overmacht).

We danken u voor uw begrip en we kunnen u verzekeren dat we alle mogelijke acties ondernemen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken.

Boogkeers

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.