Icon info
NL
AMS Sustainable Transformation Thriving 7346 copy
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/duurzame-transformatie/research-1
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/duurzame-transformatie/research-1/duurzaamheidsevaluatie-bedrijven-haven-van-antwerpen
Duurzaamheidsevaluatie van bedrijven…

Duurzame transformatie

Duurzaamheidsevaluatie van bedrijven (Havenbedrijf Antwerpen)

AMS heeft op basis van de Port Directory Database een evaluatie en analyse gemaakt van de publieke gegevens in verband met duurzaamheid van 796 bedrijven in de Haven van Antwerpen.

Type project Onderzoeksproject
Projectpartners Havenbedrijf Antwerpen
Duur augustus 01, 2017 - september 01, 2019
Contactpersoon Jan Beyne, PhD

Omschrijving probleem

Het merendeel van de bedrijven (62%) rapporteert op hun website of in hun jaarverslagen niet over duurzaamheidthema’s. 53 bedrijven (7%) hebben geen website of hun website is in opbouw. 12% rapporteert weinig, 9% heeft een gemiddelde rapportering, 4% rapporteert veel en 6% heeft een zeer hoge rapportering.
Bij internationale bedrijven werd de internationale website geanalyseerd. Bedrijven in de Haven van Antwerpen met een lage duurzaamheidsrapportage (d.w.z. met slechts enkele zinnen) hebben de neiging om algemene, kwalitatieve informatie bekend te maken, maar zonder materiële zaken te specificeren.

Haven LR

Opzet onderzoeksproject

Als onderdeel van de leerstoel Duurzame Transformatie, ondersteund door het Havenbedrijf Antwerpen, BASF en Randstad, heeft AMS zich geëngageerd om een onderzoeksprogramma op maat van de Haven van Antwerpen te maken. Hierbij werd vastgesteld dat er meer opportuniteiten zijn voor duurzame transformatie bij de havengemeenschap van bedrijven dan bij het Havenbedrijf zelf. Er werd dan ook beslist om hiervan de focus te maken van het bilaterale onderzoeksproject. AMS onderzocht de aard en omvang van de aandacht voor duurzaamheid bij de bedrijven uit de havengemeenschap door een analyse van hun publieke rapportering over duurzaamheid.

Projectverloop

Uit de SDG-barometer voor België van 2018 weten we dat bedrijven en organisaties (groot, middelgroot en klein) hun websites, jaarverslagen en specifieke duurzaamheidsverslagen doorgaans gebruiken om publiek te communiceren over duurzaamheid. Dit zijn dan ook de media die we gebruikten voor de analyse van de communicatie over duurzaamheid bij de havenbedrijven. Ons onderzoek omvatte communicatie over thema's op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) (we noemen dit impliciet) en communicatie waarin specifiek melding wordt gemaakt van de 17 ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) van de Verenigde Naties (we noemen dit expliciet).

De duurzaamheidsinformatie werd in vijf niveaus ingedeeld: geen, lage rapportage (enkele zinnen), gemiddelde rapportage (tot één webpagina), hoge rapportage (meer dan één webpagina), zeer hoge rapportage (meer dan één pagina en een duurzaamheidsverslag). De duurzaamheidsinhoud werd geclassificeerd als kwantitatieve of kwalitatieve informatie, en de materiële duurzaamheidskwesties werden genoteerd en gelinkt aan SDG's en het type van duurzame oplossingen. De data werden geanalyseerd aan de hand van beschrijvende statistieken met SPSS-software en van inhoudelijk onderzoek.

Doel van het project

De SDG's hebben betrekking op brede uitdagingen zoals economische integratie, schaarste van natuurlijke hulpbronnen, geopolitieke instabiliteit, aantasting van het milieu, gevolgen van klimaatverandering, enz. De groei van ondernemingen hangt in het algemeen samen met de realisatie van de SDG’s op macroniveau. Om op lokaal niveau actie te ondernemen, moeten ondernemingen nagaan hoe zij kunnen bijdragen tot de realisatie van de SDG’s op een manier die de financiële prestaties stimuleert in de markten waarin zij actief zijn.

Terwijl bij de top expliciet over SDG’s wordt gesproken, zoals de SDG’s 8, 9 en 12, die rechtstreeks verwijzen naar economische groei, werkgelegenheid, duurzame industrialisatie, innovatie en duurzame productie, bieden veel van de andere SDG's ook businessopportuniteiten door uit te breiden naar nieuwe markten, talent aan te trekken en de risico's van de activiteiten te verminderen (EY Global, 2017).

In die zin kan er meer worden gedaan om het bewustzijn over de SDG's te vergroten, om te laten zien hoe de SDG’s impact hebben op de systeemuitdagingen waarmee de havenbedrijven te maken hebben, en om hen te ondersteunen bij het starten met rapportage over de SDG's. Dit is extra belangrijk omdat uit onderzoek van GRI en UNGC is gebleken dat de SDG’s worden gezien als complex, uitgebreid en moeilijk te rapporteren. Dit resultaat wordt bevestigd door de interviews die werden gehouden voor de SDG-barometer voor België van 2018.

Hoewel sommige organisaties duurzaamheidsacties ondernemen, is het onduidelijk wat de precieze aard en kwaliteit van die acties zijn en wat de effecten ervan zijn. Bijkomend onderzoek moet inzicht geven in het soort acties dat organisaties ondernemen en de mate waarin deze acties succesvol bijdragen aan de realisatie van de 2030-Agenda.

Dergelijk onderzoek zal ook duidelijke wegen uitstippelen voor onder andere overheden en sectororganisaties bij het stimuleren tot het invoeren en doorvoeren van duurzaamheid en de SDG's. Het identificeren, analyseren en rapporteren van best practices in de havenindustrie kan leerprocessen over het aannemen en implementeren van duurzaamheid bevorderen.

Resultaat

De resultaten tonen aan dat er nog veel bedrijven in het havengebied zijn (69%) die niet rapporteren over duurzaamheidsthema’s in hun website of jaarverslagen.

Bovendien verwijst slechts 4,8% van de bedrijven expliciet naar de SDG’s. Wanneer bedrijven in hun communicatie wél verwijzen naar de SDG’s, is er een hoge correlatie tussen deze globale doelen. Wanneer bedrijven de SDG’s in hun communicatie niet opnemen, lijken ze eerder te rapporteren over geïsoleerde duurzaamheidsthema’s.

De industriële supercluster rapporteert meer over impliciete en expliciete SDG-thema’s.

Logo Port of Antwerp

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Jan beyne

Een vraag over dit project?

Function Assistant Professor Sustainability Management
Jan beyne
Sluiten

Een vraag over dit project?