De Leerstoel ‘Next generation work: Creating sustainable careers’ is een samenwerkingsverband tussen Antwerp Management School en SD Worx. Via onderzoek bij organisaties en medewerkers, bekijken we de dimensies van duurzaam loopbaanbeleid: een beleid dat echt bijdraagt tot organisatieresultaten én dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers faciliteert.

logo_sdworx

Een succesvol loopbaanbeleid zorgt ervoor dat medewerker en organisatie elkaar wederzijds versterken. De traditionele aanpak, die uitgaat van voorspelbaarheid, werkzekerheid en loyauteit, werkt daarbij niet meer. Het gaat niet langer om het statisch matchen van medewerkers met jobs, maar om het dynamisch omgaan met veranderingen, met aandacht voor verbinding, groei, werkbaarheid en inzetbaarheid op de korte en de lange termijn. Nieuwe, onderbouwde en prakijkgerichte oplossingen formuleren voor deze uitdaging vormt sinds 2011 de kern van de SD Worx leerstoel “Next Generation Work: Creating Sustainable Careers”, een samenwerkingsverband tussen Antwerp Management School en SD Worx.

Via onderzoek bij organisaties en medewerkers, bekijken we de dimensies van duurzaam loopbaanbeleid: een beleid dat echt bijdraagt tot organisatieresultaten én dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers faciliteert. We streven naar academisch onderbouwde oplossingen voor reële uitdagingen waarmee organisaties, medewerkers en beleidsmakers worden geconfronteerd. Het onderzoek dat in het kader van de Leerstoel wordt gevoerd, vertalen we in concrete handvaten om met een duurzaam loopbaanbeleid aan de slag te gaan.

Langs organisatiekant belichten we innovatieve praktijken, detecteren we tendensen en brengen we inspirerende cases en innovatieve oplossingen naar voor. Bij werknemers en leidinggevenden bestuderen we wat nodig is opdat beiden op een effectieve manier bij het loopbaanbeleid kunnen en willen worden betrokken. De samenwerking tussen SD Worx en Antwerp Management School garandeert dat het onderzoek oplossingen aanreikt voor concrete uitdagingen in de praktijk, dat het onderzoek voldoet aan academische normen en dat de bevindingen in een internationaal perspectief kunnen worden geplaatst.

Leidraad in deze samenwerking is de overtuiging dat, om te komen tot duurzame oplossingen op het vlak van langer werken, toenemend langdurig ziekteverzuim, talentschaarste en inzetbaarheid, er een andere kijk nodig is op loopbanen. Bij de opstart van de leerstoel in 2011 was er nog de vraag wie er nu echt wakker lag van duurzame loopbanen. Vandaag is het begrip “duurzame loopbanen” ingeburgerd bij beleidsmakers, sociale partners, werkgevers en werknemers. De vraag is niet meer zozeer ‘of’ het nodig is om een duurzaam loopbaanbeleid uit te bouwen, maar wel ‘hoe je dit het best kan doen.

Ans De Vos

Ans De Vos werd benoemd als professor van de leerstoel. Haar onderzoeksfocus ligt op het gebied van loopbaanbeleid en loopbaanontwikkeling, inzetbaarheid, psychologische contracten, de socialisatie van nieuwkomers en samenwerking tussen generaties. Zij geniet internationale erkenning voor haar expertise en is een veelgevraagd spreker over deze thema’s.

Vanaf de start van haar academische loopbaan is Ans De Vos gefascineerd door loopbanen. Meer bepaald is haar missie om mensen competenter te maken in het sturen van hun eigen loopbaan, zodat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun professionele leven. Zij onderzoekt hoe een win-win tot stand kan komen tussen organisaties en hun medewerkers, en dit binnen de bredere maatschappelijke vraagstukken die spelen rond loopbanen en werk in het algemeen.

Onderzoek

In het kader van de leerstoel werden de voorbije jaren meerdere onderzoekprojecten uitgevoerd, die gebundeld zijn binnen het “Loopbaanbrekend Onderzoek”:

  • Onderzoek naar flexibel inzetten van talent: “agile talent” (2017)
  • Mobiliteit (2015): casestudies en 10 aanbevelingen om talent te mobiliseren
    naar de kritische succesfactoren van talentdeling of “co-sourcing”
    (2017), in samenwerking met het onderzoeksproject “Experience@Work”
  • Bevraging van HR-managers en bedrijfsleiders naar de visie op loopbanen en het gevoerde beleid, analyse van trends en impact op bedrijfsresultaten (2012-2016)
  • De leidinggevende als hefboom voor loopbaanbeleid (2014): bevraging van leidinggevenden en de medewerkers binnen hun team naar verwachtingen en ervaringen omtrent het loopbaanbeleid, de rol van de leidinggevende als loopbaanfacilitator.

Loopbanen in beweging

De inzichten van vijf jaar onderzoek in samenwerking met SD Worx bundelde Ans De Vos in haar boek ‘Loopbanen in beweging’.