Icon info
NL
AMS Research business design thinking innovation 2
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research/bikeform
BikeForm

Business Design & innovatie

BikeForm

BikeForm is een online platform dat organisaties die bedrijfsfietsen wensen aan te bieden aan hun werknemers, in contact brengt met de juiste handelaars. Daarnaast beschikt deze website over een simulatietool waarmee werkgevers kunnen berekenen hoeveel ze besparen door in te zetten op een fietsbeleid.

Projectpartners AS adventure, B2Bike, Bike Assist, Bike&Co, Blue Mobility, C-TEC, Traxio, Fietsersbond, Flanders BikeValley, Formula cycling, Het verzet, Imsir, Minerva, Powergrid, Team Cyclis, Touring, VAB, Velo vzw, VITO
Duur juni 01, 2014 - februari 01, 2017
Contactpersoon Sara Bastiaensens, PhD

Probleem

De bedrijfsfiets, een fiets voor woon-werk en dienstverplaatsingen, wordt de jongste jaren steeds vaker als alternatief voor de bedrijfswagen naar voren geschoven.

Verschillende organisaties binnen de fietssector nemen dan ook initiatieven om het gebruik van de bedrijfsfiets te promoten. Ondanks hun inspanningen stellen ze vast dat geïnteresseerde bedrijven vaak niet weten hoe het aanbod in elkaar zit, hoe ze bedrijfsfietsen kunnen implementeren binnen hun onderneming, waar ze terecht kunnen voor service, enz.

Ondertussen blijft het opvallend stil aan de aanbodzijde: de fietssector. Immers, veel sectorleden zijn onvoldoende georganiseerd om een goed productaanbod te kunnen combineren met een goede service en dito omkadering op grote schaal.

Bike Form doorlinken naar bikeform be 768x493

Oplossing

Door de ontwikkeling van een digitaal platform kunnen beide partijen met elkaar in contact gebracht worden. Samen met de sector bouwde Smart Mobility BikeForm.be uit. Een digitale omgeving waar de fietssector nieuwe inzichten kan verwerven om beter te kunnen inspelen op de (verhoogde) vraag naar bedrijfsfietsen. Tegelijkertijd kunnen geïnteresseerde bedrijven er alle nodige informatie terugvinden om een doordacht fietsbeleid uit te werken.

Projectverloop

Centraal in dit project stond de ontwikkeling van het digitale platform BikeForm.be. Via dit platform kwam er een business community tussen handelaars en andere dienstverleners tot stand. Verder konden bedrijven die op zoek waren naar informatie over bedrijfsfietsen er de gepaste kennis verwerven en acties ondernemen.

Voordeel

  • Dit project toonde aan dat de fietssector een verbeterd aanbod kan realiseren waarin vernieuwende marktproducten en diensten (bv. combinatie van verschillende diensten) worden aangeboden en nieuwe services en producten worden ontwikkeld.
  • De toename van het aantal fietsende werknemers die hieruit voortvloeit, heeft een rechtstreekse impact op de bedrijfsprestaties. Experts zijn het erover eens dat regelmatige fietsers gemiddeld significant gezonder zijn dan mensen die minder bewegen. Hierdoor zijn zij gemiddeld minder afwezig op het werk.
  • Door de fiets in plaats van de auto te nemen, zorgen we voor minder uitstoot van broeikasgassen, minder luchtvervuiling en minder lawaaivervuiling. Want elke fietser betekent een auto minder in de file.

Resultaat

Het belangrijkste resultaat van het project is de totstandkoming van een online gebruikersplatform dat, in combinatie met op maat aangeboden sensibiliseringsacties, ervoor moet zorgen dat de bedrijfsfietsensector een even volwaardig aanbod kan aanbieden naar kwaliteit, garantie, services, enz. zoals momenteel aanwezig binnen de autosector. Dit zal het gebruik van fietsen voor woon-werkverplaatsingen doen toenemen.

Na afloop van het project werd het platform verdergezet door Traxio.

Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en OndernemenRegistreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Sara bastiaensens phd

Een vraag over dit project?

Function Senior researcher at the expertise center “Next Generation Work”
Sara bastiaensens phd
Sluiten

Een vraag over dit project?