Icon info
NL
AMS Research business design thinking innovation 2
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/organisatie-transformaties-leiden/design-innovation/research/mobilotoop
Mobilotoop

Business Design & innovatie

Mobilotoop

Mobilotoop was het eerste crossoverproject van Design Platform Vlaanderen. Het was een grootschalig concreet project met diverse activiteiten in verschillende regio’s waarbij alle doelgroepen betrokken werden en dat tot tastbaar resultaat heeft geleid. Het moest zowel inspireren – potentieel tonen via toekomstscenario’s door tastbare concepten en prototypes – als kennisuitwisseling en contacten initiëren tussen industrie, designers, kenniscentra, scholen en het brede publiek.

Type project Met de steun van Vlaamse overheid en Agentschap Ondernemen, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Projectpartners Flanders Inshape, Design Hub Limburg, Vlaams Instituut voor Mobiliteit, IntraStructures en Pantopicon.
Contactpersoon Sara Bastiaensens, PhD

Hoe ziet de stedelijke mobiliteit er in de toekomst uit?

Stedelijke mobiliteit in de toekomst

Het project Mobilotoop trachtte een beeld te scheppen over hoe de stedelijke mobiliteit er in de toekomst (2020-2050) uit kan zien. Verschillende scenario’s werden afgetoetst met een ruime groep van experts uit verschillende disciplines. Het doel was om uiteindelijk een prototype uit te werken voor een voertuig, omkaderende diensten en infrastructuur.

Open design

De Open Design-filosofie vormde hierbij het uitgangspunt. Ontwerpers geven toelating om hun ontwerpen open te delen met anderen die deze dan vrij kunnen produceren en aanpassen om uiteindelijk weer verder te delen. Vanuit dit perspectief geeft Mobilotoop de consument – of beter gezegd de prosument – de tools om zelf oplossingen te ontwerpen en te produceren. Het opent een wereld aan mogelijkheden, zowel voor designers, de industrie als de publieke sector.

Resultaten

De resultaten van Mobilotoop werden tentoongesteld op C-mine in Genk (najaar 2013-voorjaar 2014) en zijn ook gebundeld in een mooie publicatie. Het resultaat van één jaar intensief werken met een diverse groep mensen. Deze diversiteit aan kennis heeft bijgebracht aan de sterkte van het project. Experten hebben hun kennis en ervaring gedeeld ter inspiratie voor de ontwerpers die deze vertaald hebben naar mogelijke toekomstige oplossingen.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Sara bastiaensens phd

Een vraag over dit project?

Function Senior researcher at the expertise center “Next Generation Work”
Sara bastiaensens phd
Sluiten

Een vraag over dit project?