Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/coaching-skills-voor-leiders
Masterclass Coaching Skills voor Leiders
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/coaching-skills-voor-leiders/programma
Programma & docenten

Masterclass Coaching Skills voor Leiders

Coaching verbetert de efficiëntie van teams, verhoogt de motivatie van werknemers én bevordert het welzijn op de werkvloer. Het is dan ook een essentiële vaardigheid voor leidinggevenden, teamleiders en managers. Tijdens deze masterclass ontwikkel je niet alleen coachingvaardigheden, je krijgt ook een toolbox mee vol evidence-based methodologieën gebaseerd op neurowetenschappen.

Taal

Engels

Eerste startdatum

25.11.2024

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€3.250

Locatie

Antwerpen, België

Taal

Engels

Eerste startdatum

25.11.2024

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€3.250

Locatie

Antwerpen, België
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/coaching-skills-voor-leiders
Masterclass Coaching Skills voor Leiders
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/coaching-skills-voor-leiders/programma
Programma & docenten

Programma & docenten

Sessies

Algemene inleiding en de bouwstenen van coaching

Tijdens dag 1 focussen we eerst op de 2 modellen die de rode draad van dit programma vormen: het CO-CREATE-coachingmodel en de Paradox Theory of Leadership. Daarna gaan we oefenen, met focus op het bouwen van vertrouwen en het bepalen van ambitieuze, betekenisvolle doelstellingen die duurzame motivatie stimuleren. Via geobserveerd peer-coaching leer je hoe je een coachingproces moet opstarten met het eindresultaat voor ogen. Je motiveert daarbij je teamleden door in te haken op hun unieke zin voor purpose en visie.

Na deze sessie:

 • heb je een stevige theoretische basis;
 • ben je vertrouwd met neurowetenschappelijke concepten en principes die de praktijk van coaching sturen;
 • kan je coaching plaatsen binnen een bredere context van levenslange groei en proteïsche loopbaanontwikkeling;
 • begrijp je het CO-CREATE-model en kan je de eerste elementen ervan toepassen, m.n. het maken van verbinding en het stellen van doelen.

Informatiemanagement, creëren van gedeelde mindmaps via dialoog

We gaan dieper in op de eerste van de coachingcompetenties: het managen van informatie. We analyseren en integreren cognitieve neurowetenschappelijke inzichten over aandacht, geheugen en informatieverwerking waarop het creëren van overtuigingen is gebouwd. In het tweede deel oefenen we observatie, feedback, feedforward, en verbindende dialoog in. Deze heb je nodig om een totaalbeeld te krijgen van de huidige realiteit van de coachees, met inbegrip van hun percepties en waarden.

Na deze sessie:

 • heb je geleerd hoe mensen informatie verwerken zodat je je communicatievaardigheden kan verbeteren en duidelijk, begrijpbaar en overtuigend kan zijn;
 • ben je vertrouwd met de neurowetenschappelijke basis van cognitieve en sociale stijlen, het concept van hersendominantie en bijhorende paradoxen van zelfleiderschap als een uitgangspunt voor authentiek en situationeel coachen;
 • heb je fundamentele maar vaak vergeten coachingtechnieken ingeoefend zoals observatie, feedback en feedforward;
 • heb je verder gewerkt met het CO-CREATE-model, met deze keer focus op het begrijpen van de context en situatie en het extraheren van coachingcriteria;
 • (heb je jouw nieuw verworven kennis en vaardigheden ingeoefend via peer-coaching.

Het managen van emoties, zelfregulatie en positieve beïnvloeding

We analyseren het concept van emotionele intelligentie, en maken daarbij het onderscheid tussen het bewustzijn en het managen van emoties. We starten daarbij opnieuw van hoe onze hersenen werkdruk, controleverlies, stress en conflict verwerken en erop reageren. Daarna oefenen we het managen van emoties tijdens coachingprocessen. Daarbij moet je vlot kunnen schakelen tussen verschillende focussen, vaardigheden van actief luisteren inzetten en goed bekend zijn met cognitieve-affectieve herwaardering.

Na deze sessie:

 • heb je geleerd hoe mensen emoties verwerken zodat je je observatievaardigheden kan verbeteren en de code van niet-verbale taal en lichaamstaal kan begrijpen;
 • ben je vertrouwd met de neurowetenschappelijke basis van emotionele zelfregulatie, empathie en coping, om je werknemer/cliënt te helpen bij het managen van emoties;
 • weet je wat stress veroorzaakt, hoe stress zich ontwikkelt en ons lichaam en brein beïnvloedt en heb je dus inzicht in de logica achter stress- en timemanagementtechnieken;
 • heb je verder gewerkt met het CO-CREATE-model, deze keer met focus op het begrijpen van de vaak onbewuste waarden en noden en het extraheren van coachingcriteria;
 • heb je fundamentele coachingtechnieken ingeoefend, zoals het schakelen tussen diverse focussen bij het coachen van een werknemer/cliënt.

Leiderschap en het managen van mensen en verandering

We gaan dieper in op de derde metacompetentie, het managen van mensen, en analyseren we de uitgangspunten en gevolgen van de Paradox Theory of Leadership, een neurowetenschappelijk kader dat is gebaseerd op honderden observaties van managers in het NeuroTrainingLab™.

Na deze sessie:

 • ben je vertrouwd met verschillende leiderschapsstijlen en hun gedragsindicatoren en met de noodzakelijke voorwaarden om verschillende leiderschapsstijlen te activeren;
 • ken je de voorwaarden, uitdagingen en kostprijs van het schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen;
 • heb je fundamentele coachingtechnieken geoefend zoals het bepalen van streefdoelen, verandermanagement en het ontwikkelen van vaardigheden;
 • heb je verder gewerkt met het CO-CREATE-model, deze keer met focus op het verkennen van alternatieve benaderingen en het kiezen van het meest aangewezen traject.

Zelfleiderschap, time- en energiemanagement

In onze kennismaatschappij moet een manager alle middelen optimaal kunnen inzetten om de beste resultaten te halen op een efficiënte en toch duurzame manier, inclusief het energieniveau van de medewerkers. We nemen daarom een deepdive in de vierde metacompetentie, het managen van tijd, acties en energie. We gebruiken daarbij de BrainBalance als referentiemodel.

Na deze sessie:

 • heb je vanuit de arbeidspsychologie en neurowetenschappen geleerd welke activiteiten gezonde hersenen en flexibiliteit stimuleren;
 • heb je fundamentele coachingvaardigheden geoefend zoals het herkennen van vooroordelen, uitstel van oordeel en het ontwikkelen van ethisch verantwoorde en duurzame verandering bij medewerkers/cliënten;
 • heb je verder gewerkt met het CO-CREATE-model, met focus nu op het versterken en gericht inzetten van energie om nieuwe gewoontes te consolideren;
 • heb je geoefend met de BrainBalance door het ontwikkelen van een actieplan voor duurzame verandering.

Supervisie en intervisie

Enkele maanden na de driedaagse komen we terug samen om successen en moeilijkheden in het coachen van anderen te delen en te bespreken. Deze sessie is zowel een uitwisseling van best practices als een kans om dieper inzicht te krijgen in de theorieën, concepten, methodes, tools en instrumenten die we in de lessen hebben besproken.

In deze sessie van een halve dag krijg je ook de gelegenheid om je actieplan te actualiseren en te herwerken zodat je jouw coaching op de werkvloer naar een hoger niveau kan tillen.

Optie: sessies in het NeuroTrainingLab™ en individuele coaching

In het NeuroTrainingLab™ helpen we professionals bij het ontwikkelen van hun coachingcompetenties via het observeren van gedrag, verbalisaties en de bijhorende neurocognitieve activiteit. Deze input wordt gebruikt voor contingente, taakgebaseerde neurofeedback, die je helpen bij het maken van betere, empathische beslissingen, ook en vooral in stresssituaties. Op die manier kan je op termijn je EQ, performantie en wellbeing verhogen.

Faculty

Start de registratieprocedure

Om de kwaliteit van deze masterclass te kunnen garanderen, laten wij slechts een beperkt aantal deelnemers toe. We raden je dan ook aan om zo snel mogelijk in te schrijven.

Eline maes

Een vraag over dit programma?

Function Learning & Development Advisor
Eline maes
Sluiten

Een vraag over dit programma?