Banner Executive Master in Publiek Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/executive-master-publiek-management
Executive Master in Publiek Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/executive-master-publiek-management/overzicht
Overzicht

Master in Publiek Management

Overzicht

De belangstelling voor management in de publieke sector is enorm toegenomen. De snelle en steeds complexere maatschappelijke veranderingen hebben de rol van de overheid sterk gewijzigd. Politiek, beleid en bestuur kunnen niet langer zonder management. Een kwalitatief sterke dienstverlening vraagt kennis, inzicht en creativiteit van de moderne overheidsfunctionaris.

In deze master verwerf je een grondig inzicht in de diverse aspecten van overheidsmanagement, maak je kennis met de meest actuele onderzoeksbevindingen, kan je jouw eigen ervaringen toetsen aan de theorie en aan de ervaringen van anderen, en ontwikkel je je leiderschapsskills.

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma

  • heb je een brede én diepgaande kennis van de meest actuele managementmethoden en technieken;
  • kan je met de opgedane kennis zelfstandig en in team beleidsvraagstukken onderkennen, doorgronden, analyseren, erover mondeling en schriftelijk rapporteren en een significante bijdrage leveren aan de oplossing ervan;
  • kan je oplossingen voor publieke beleidsvraagstukken ontwikkelen, deze kritisch toetsen (ethische, maatschappelijke en juridische), beargumenteren en doen accepteren;
  • kan je performant functioneren en excelleren in leidinggevende of faciliterende (staf)functies op de diverse bestuursniveaus.

"We kijken nu anders en beter naar onszelf en de organisaties waarbinnen we werken. We hebben nu meer tools in handen om kritisch te bouwen aan een slagkrachtige en duurzame overheid en samenleving."

— Josti Gadeyne, Communication & fundraising coordinator, Dierenartsen Zonder Grenzen

Diploma

Master in Publiek Management is een door de overheid erkende master-na-master opleiding. Na het succesvol afleggen en/of uitvoeren van de opdrachten en de masterproeven behaal je het diploma ‘Master in Publiek Management’. De opleiding is geaccrediteerd door NVAO.

Deelnemers

Deze opleiding richt zich tot leidinggevend en beleidsondersteunend personeel uit de overheid, social profit sector en onafhankelijke overheidsbedrijven.

Boogkeers
Inge salden

Een vraag over dit programma?

Inge Salden

Tel: +32 3 265 46 31

Close

Een vraag over dit programma?