Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/global-supply-chain-logistics
Masterclass Global Supply Chain & Logistics
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/global-supply-chain-logistics/programma-docenten
Programma & docenten

Global Supply Chain & Logistics

Tijdens deze masterclass kijk je kritisch naar de belangrijkste schakels binnen de supply chain. Ervaren docenten en experts uit zowel de academische- als bedrijfswereld reiken jou nieuwe inzichten aan waarmee je de supply chain binnen jouw organisatie efficiënter en rendabeler kan maken. Je kan kiezen tussen een campuseditie en een online editie.

Taal

Engels

Eerste startdatum

07.12.2022

Tweede startdatum

02.03.2023

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€2.250

Locatie

Online of op campus

Taal

Engels

Eerste startdatum

07.12.2022

Tweede startdatum

02.03.2023

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€2.250

Locatie

Online of op campus
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/global-supply-chain-logistics
Masterclass Global Supply Chain & Logistics
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/global-supply-chain-logistics/programma-docenten
Programma & docenten

Programma & docenten

Je kan kiezen om deel te nemen aan een online editie of aan een campus-editie.

Kies je voor de campuseditie, dan krijg je gedurende drie klassikale dagen vijf supply chain-topics voorgeschoteld. Het online programma bestaat uit acht online sessies, er komen acht topics aan bod.

Wat je ook kiest: je hebt de mogelijkheid om een bedrijfsproject toe te voegen onder toezicht van onze docenten.

Download de brochure voor meer informatie over de inhoud van de sessies en de leerresultaten.

Supply chain overzicht en klantwaarde

In deze interactieve sessie worden de belangrijkste supply chain principes herhaald en uitgediept. Zo vertalen we onder meer bedrijfsstrategieën in passende supply chain strategieën, maar definiëren we ook relevante bedrijfsmodellen. We bespreken omnichannelmanagement in termen van klantwaarde en het duidelijk definiëren van de klantpropositie. We gaan ook in op belangrijke aspecten van ‘people’ (changemanagement), ‘profit’ (top-line omzet versus bottom-line kosten) en ‘planet’ (duurzaamheid) en we passen ze toe op reallife situaties.

Na het volgen van deze sessie kan je:

 • de belangrijkste beslissingsdomeinen in supply chain management identificeren;
 • de link leggen tussen de bedrijfsstrategie en de supply chain-strategie;
 • de belangrijkste afwegingen in supply chain management identificeren.

Logistiek en netwerkontwerp*

Het ontwerp van het netwerk en de supply chain is een belangrijk strategisch logistiek issue. Samenwerking tussen bedrijven vindt meer en meer in een internationale context plaats. Daarbij speelt niet alleen de locatie van logistieke activiteiten, maar ook de controle over de hele internationale supply chain. Een van de belangrijkste issues bij het ontwerpen van (internationale) logistieke netwerken is de mogelijkheid om snel en betrouwbaar te reageren op veranderde omstandigheden. Multiple sourcing, hybride netwerkstructuren en synchronisatie van logistieke processen zijn voorbeelden van zo’n flexibele logistieke structuren.

Na het volgen van deze sessie kan/zal je:

 • de transportketen en al zijn componenten beter begrijpen;
 • de dominante drijfveren van netwerk- en kanaalstructuur herkennen;
 • de impact van de toegenomen omvang en schaal van logistieke netwerken nauwkeuriger inschatten.

Supply chaintrends, toekomstige implicaties

We bekijken diverse supply chain trends van de afgelopen jaren, die straks de toekomst zullen worden. We gaan in op de toenemende rol van duurzaamheid in de supply chain (bv. cradle-to-cradle, circulaire economie). We kaderen andere opkomende concepten zoals machine learning, artificiële intelligentie en analytics binnen een supply chain setting. We bespreken niet alleen de toepasbaarheid van deze tools, maar gaan ook expliciet in op de beperkingen ervan.

Na het volgen van deze sessie kan/zal je:

 • nieuwe en opkomende trends identificeren binnen de context van supply chain en logistiek;
 • de context, het gebruik en het potentieel van deze trends begrijpen, inclusief het "de-hyping the hypes";
 • kennis hebben van een aantal voorbeelden en use cases die gebruik maken van een aantal nieuwe trends, zoals big data, machine learning en Artificial Intelligence.

Transport en distributie

In deze module kijken we naar de verschillende vervoers- en distributiemodi, hun kenmerken en mogelijke combinaties. Zo gaan we dieper in op scheepvaart, luchtvaart, weg- en spoorvervoer, binnenvaart en pijpleidingen. We lichten de principes van vervoerskosten, logistieke kosten en besluitvorming conceptueel toe en leren ze implementeren. Met een game rond transportketens en een ketenkostenmodel illustreren we hoe en welke modi we kunnen combineren, en welke impact het beleid en de strategieën daarop hebben. De verschillende deelcomponenten van ketens en verschillende kostenposten worden geïllustreerd en berekend, en we geven trade-offs en kostenaandelen aan. We bekijken zowel out-of-pocket kosten als tijdskosten (dit zijn samen ‘algemene kosten’), naast externe kosten.

Na het volgen van deze sessie kan/zal je:

 • de verschillende spelers en uitdagingen in de verschillende secties van supply chain kennen en begrijpen;
 • afwegingen maken in de besluitvorming over de supply chain op basis van de transportkosten;
 • wetenschappelijk gefundeerd argumenteren over het potentieel van specifieke oplossingen in supply chains.

Sales & Operations Planning

Sales & Operations Planning (S&OP) bestaat al sinds het begin van de jaren 1990, maar is pas rond 2005 echt doorgebroken. Het leverde zowel succesverhalen als mislukkingen op. In deze sessie is S&OP vervangen door Integrated Business Planning (IBP). Omdat de doelstellingen van S&OP, zoals geformuleerd door de Oliver Wight Companies in 1990, dezelfde zijn als die van IBP, kunnen we de ruime ervaring op het gebied van S&OP-processen gebruiken als leidraad bij het implementeren van IBP. We gaan in op de afstemming van de financiën, het gebruik van middelen, het voorspellen van bestellingen en voorraadbeheer doorheen het hele bedrijf. We bespreken hoe je beslissingsondersteuning voor IBP kan organiseren, zowel binnen HR als ICT. En we bespreken de belangrijkste principes voor een succesvolle implementatie van S&OP/IBP.

Na het volgen van deze sessie kan/zal je:

 • de bulk aan kennis van S&OP implementaties van meer dan 30 jaar gebruiken;
 • S&OP inzetten als belangrijkste drijfveer voor effectieve en efficiënte operaties, zoals doorlooptijd, lotgroottes en veiligheidsvoorraden in de hele supply chain.

Inkoop en sourcing*

De toegevoegde waarde van je leveranciersbasis groeit jaar na jaar. Het benutten van het volledige potentieel van zowel je upstream-markten als je belangrijkste leveranciers is een cruciale hefboom voor concurrentievoordeel in de volledige supply chain. De verwachte output? Financieel (kosten & cash), op het vlak van waarde (prestaties, innovatie & MVO), en van risicomanagement (aanbod, markt). Business partnering, sourcing en SRM (Supplier Relationship Management) zijn de drie pijlers van elke performante inkoopfunctie.

Na het volgen van deze sessie kan/zal je:

 • een volledig overzicht hebben van het framework van een hedendaagse inkoopfunctie;
 • een duidelijke strategie kunnen genereren om opties te activeren (inzicht verwerven in procurement & sourcing strategieën alsook in de 6 verschillende procurement maturiteitsniveaus);
 • toegevoegde waarde van inkoop kunnen toepassen in de praktijk.

Prognose

Prognoses en planning vormen de kern van alle bedrijfsprocessen. Ondanks de inspanningen van de voorbije decennia om de flexibiliteit van de waardeketen te vergroten, blijft het voorspellen van de vraag in veel bedrijven nog steeds cruciaal. Entiteiten in de waardeketen werken op basis van de verwachte vraag van de (eind)klant. De kwaliteit van de prognose heeft een directe invloed op het niveau van de klantenservice, voorraad en kosten.

Na het volgen van deze sessie kan/zal je:

 • prognose- en vraagplanningsprocessen analyseren en verbeteringen doorvoeren;
 • vraagplanningsorganisatie voorbereiden op het digitale tijdperk;
 • beoordelen wanneer geavanceerde analyse waarde toevoegt aan het bedrijf.

Multi-echelon voorraadbeheer*

In de competitieve wereld van vandaag, levert het optimaliseren van de voorraad in elke aparte faciliteit geen duurzaam concurrentievoordeel op. Maar het aanpassen van de totale voorraad over het hele netwerk van faciliteiten, rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheden tussen de diverse voorraadlocaties, versterkt wel aanzienlijk de potentiële voordelen van een voorraadoptimalisatie op elke afzonderlijk locatie. In deze sessie gaan we in op de basis multi-echelon voorraadsystemen en introduceren we actuele state-of-the-art modellen voor het optimaliseren van het voorraadbeleid. We vergelijken de installatie/het lokale en echelonvoorraadbeleid en kwantificeren de voordelen van het toepassen van een echelonbeleid. We bespreken ook de methoden die in de praktijk worden gebruikt om de prestaties van multi-echelon systemen verder te verbeteren.

Na het volgen van deze sessie kan/zal je:

 • de belangrijke definities en concepten in de multi-echelon voorraadtheorie begrijpen;
 • de meest gebruikte evaluatie- en optimalisatiemethodes voor multi-echelon inventarissystemen toepassen;
 • de voor- en nadelen van multi-echelon versus single-location evalueren;
 • de multi-echelon aanpak in de praktijk implementeren.

Bedrijfsproject, begeleid door professoren

Deelnemers kunnen optioneel een bedrijfsproject uitwerken, begeleid door professoren. In deze face-to-face discussies over jouw case helpen de professoren jou om relevante vragen te ontwikkelen en te benoemen op basis van het door jou aangereikte bedrijfsprobleem. Dit houdt ook een goed afgebakende omschrijving van de scope in. Samen maken jullie een verantwoorde keuze voor methoden en technieken voor dataverzameling en -analyse. Je past deze methoden en technieken toe om mogelijke oorzaken en verklaringen voor je bedrijfsprobleem te ontdekken op basis van data-analyse. Dit geeft je meteen een goede indicatie van mogelijke verbeteringen.

* enkel voor de online editie

Faculty

Start de registratieprocedure

Om de kwaliteit van deze masterclass te kunnen garanderen, laten wij slechts een beperkt aantal deelnemers toe. We raden je dan ook aan om zo snel mogelijk in te schrijven.

Eline maes

Een vraag over dit programma?

Eline Maes

Function: Learning & Development Advisor

Tel: +32 3 265 88 85

Function Learning & Development Advisor
Eline maes
Sluiten

Een vraag over dit programma?