Lees alles over de huidige AMS COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor studenten & voor bezoekers

Close
NL
Picture for banner website GSL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/global-supply-chain-logistics
Masterclass Global Supply Chain & Logistics
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/global-supply-chain-logistics/programma-docenten
Programma & docenten

Global Supply Chain & Logistics - Programma & docenten

Programma & docenten

Het programma bestaat uit acht afgebakende online sessies. Je kan voor iedere sessie apart registreren en/of optioneel een bedrijfsproject uitwerken, begeleid door professoren.

Download de brochure voor meer informatie over de inhoud van de sessies en de leerresultaten.

Supply chain overzicht en klantwaarde

In deze interactieve sessie worden de belangrijkste supply chain principes herhaald en uitgediept. Zo vertalen we onder meer bedrijfsstrategieën in passende supply chain strategieën, maar definiëren we ook relevante bedrijfsmodellen. We bespreken omnichannelmanagement in termen van klantwaarde en het duidelijk definiëren van de klantpropositie. We gaan ook in op belangrijke aspecten van ‘people’ (changemanagement), ‘profit’ (top-line omzet versus bottom-line kosten) en ‘planet’ (duurzaamheid) en we passen ze toe op reallife situaties.

Logistiek en netwerkontwerp

Het ontwerp van het netwerk en de supply chain is een belangrijk strategisch logistiek issue. Samenwerking tussen bedrijven vindt meer en meer in een internationale context plaats. Daarbij speelt niet alleen de locatie van logistieke activiteiten, maar ook de controle over de hele internationale supply chain. Een van de belangrijkste issues bij het ontwerpen van (internationale) logistieke netwerken is de mogelijkheid om snel en betrouwbaar te reageren op veranderde omstandigheden. Multiple sourcing, hybride netwerkstructuren en synchronisatie van logistieke processen zijn voorbeelden van zo’n flexibele logistieke structuren.

Supply chaintrends, toekomstige implicaties

We bekijken diverse supply chain trends van de afgelopen jaren, die straks de toekomst zullen worden. We gaan in op de toenemende rol van duurzaamheid in de supply chain (bv. cradle-to-cradle, circulaire economie). We kaderen andere opkomende concepten zoals machine learning, artificiële intelligentie en analytics binnen een supply chain setting. We bespreken niet alleen de toepasbaarheid van deze tools, maar gaan ook expliciet in op de beperkingen ervan.

Transport en distributie

In deze module kijken we naar de verschillende vervoers- en distributiemodi, hun kenmerken en mogelijke combinaties. Zo gaan we dieper in op scheepvaart, luchtvaart, weg- en spoorvervoer, binnenvaart en pijpleidingen. We lichten de principes van vervoerskosten, logistieke kosten en besluitvorming conceptueel toe en leren ze implementeren. Met een game rond transportketens en een ketenkostenmodel illustreren we hoe en welke modi we kunnen combineren, en welke impact het beleid en de strategieën daarop hebben. De verschillende deelcomponenten van ketens en verschillende kostenposten worden geïllustreerd en berekend, en we geven trade-offs en kostenaandelen aan. We bekijken zowel out-of-pocket kosten als tijdskosten (dit zijn samen ‘algemene kosten’), naast externe kosten.

Sales & Operations Planning

Sales & Operations Planning (S&OP) bestaat al sinds het begin van de jaren 1990, maar is pas rond 2005 echt doorgebroken. Het leverde zowel succesverhalen als mislukkingen op. In deze sessie is S&OP vervangen door Integrated Business Planning (IBP). Omdat de doelstellingen van S&OP, zoals geformuleerd door de Oliver Wight Companies in 1990, dezelfde zijn als die van IBP, kunnen we de ruime ervaring op het gebied van S&OP-processen gebruiken als leidraad bij het implementeren van IBP. We gaan in op de afstemming van de financiën, het gebruik van middelen, het voorspellen van bestellingen en voorraadbeheer doorheen het hele bedrijf. We bespreken hoe je beslissingsondersteuning voor IBP kan organiseren, zowel binnen HR als ICT. En we bespreken de belangrijkste principes voor een succesvolle implementatie van S&OP/IBP.

Inkoop en sourcing

De toegevoegde waarde van je leveranciersbasis groeit jaar na jaar. Het benutten van het volledige potentieel van zowel je upstream-markten als je belangrijkste leveranciers is een cruciale hefboom voor concurrentievoordeel in de volledige supply chain. De verwachte output? Financieel (kosten & cash), op het vlak van waarde (prestaties, innovatie & MVO), en van risicomanagement (aanbod, markt). Business partnering, sourcing en SRM (Supplier Relationship Management) zijn de drie pijlers van elke performante inkoopfunctie.

Prognose

Prognoses en planning vormen de kern van alle bedrijfsprocessen. Ondanks de inspanningen van de voorbije decennia om de flexibiliteit van de waardeketen te vergroten, blijft het voorspellen van de vraag in veel bedrijven nog steeds cruciaal. Entiteiten in de waardeketen werken op basis van de verwachte vraag van de (eind)klant. De kwaliteit van de prognose heeft een directe invloed op het niveau van de klantenservice, voorraad en kosten.

Multi-echelon voorraadbeheer

In de competitieve wereld van vandaag, levert het optimaliseren van de voorraad in elke aparte faciliteit geen duurzaam concurrentievoordeel op. Maar het aanpassen van de totale voorraad over het hele netwerk van faciliteiten, rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheden tussen de diverse voorraadlocaties, versterkt wel aanzienlijk de potentiële voordelen van een voorraadoptimalisatie op elke afzonderlijk locatie. In deze sessie gaan we in op de basis multi-echelon voorraadsystemen en introduceren we actuele state-of-the-art modellen voor het optimaliseren van het voorraadbeleid. We vergelijken de installatie/het lokale en echelonvoorraadbeleid en kwantificeren de voordelen van het toepassen van een echelonbeleid. We bespreken ook de methoden die in de praktijk worden gebruikt om de prestaties van multi-echelon systemen verder te verbeteren.

Bedrijfsproject, begeleid door professoren

Deelnemers kunnen optioneel een bedrijfsproject uitwerken, begeleid door professoren. In deze face-to-face discussies over jouw case helpen de professoren jou om relevante vragen te ontwikkelen en te benoemen op basis van het door jou aangereikte bedrijfsprobleem. Dit houdt ook een goed afgebakende omschrijving van de scope in. Samen maken jullie een verantwoorde keuze voor methoden en technieken voor dataverzameling en -analyse. Je past deze methoden en technieken toe om mogelijke oorzaken en verklaringen voor je bedrijfsprobleem te ontdekken op basis van data-analyse. Dit geeft je meteen een goede indicatie van mogelijke verbeteringen.

Download brochure
Registreer
Boogkeers
Bruno baert

Een vraag over dit programma?

Bruno Baert

Tel: +32 477 95 30 85

Close

Een vraag over dit programma?