Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/luchtvaartmanagement-strategie
Masterclass Luchtvaartmanagement & Strategie
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/luchtvaartmanagement-strategie/programma-docenten
Programma & docenten

Masterclass Luchtvaartmanagement & Strategie

Leer hoe je een doeltreffende luchtvaartstrategie ontwikkelt en uitvoert. Deze masterclass versterkt je vaardigheden als strategische denker en stelt je in staat om strategieën van zowel jouw organisatie als concurrenten te formuleren, analyseren en structureren.

Taal

Engels

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€3.950

Locatie

Antwerpen, België

Taal

Engels

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€3.950

Locatie

Antwerpen, België
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/luchtvaartmanagement-strategie
Masterclass Luchtvaartmanagement & Strategie
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/luchtvaartmanagement-strategie/programma-docenten
Programma & docenten

Programma & docenten

Tijdens deze masterclass word je ondergedompeld in diverse businessmodellen en strategieën van luchtvaartmaatschappijen en leer je de belangrijkste kenmerken analyseren: producten, netwerken, planning, vloten, prijszetting, distributie en capaciteitsbeheer. Je verkent daarnaast opkomende concepten zoals multimerkstrategieën, lagekostenluchtvaartmaatschappijen, megahubconnectors, virtuele luchtvaartmaatschappijen en airline-within-airline businessmodellen.

Modules

Regelgevend kader en beleidstopics

Om een effectieve luchtvaartstrategie te formuleren en implementeren, heb je eerst en vooral inzicht nodig in de impact van het overheidsbeleid en het regelgevende kader die de luchtvaartsector vormgeven.

→ Het verdrag van Chicago en de rol van ICAO
→ US/EU deregulering
→ Open-sky overeenkomsten
→ Het CORSIA- en ETS-schema


Vraag & aanbod in luchtvervoer

Daarna bekijken we de belangrijkste huidige én toekomstige drivers van vraag en aanbod in luchtvervoer. We staan ook stil bij de korte-, medium- en langetermijnimpact van de COVID-19-pandemie.

→ Trends en drivers voor groei
→ Klantsegmentatie
→ Prijs-, inkomens- en tijdselasticiteit


Financiering, kosten- en inkomstenstructuur van luchtvaartmaatschappijen

In deze module krijg je een breed overzicht van de typische winst- en verliesstructuur van een luchtvaartmaatschappij. We bespreken de belangrijkste kosten en opbrengsten en gaan dieper in op de onderlinge afhankelijkheid en gevoeligheden tussen deze kosten- en opbrengstenfactoren. We staan ook stil bij de verschillen in kosten- en opbrengstenstructuren tussen de uiteenlopende businessmodellen van luchtvaartmaatschappijen. We gebruiken daarbij de balans van American Airlines, Ryanair en Lufthansa Group als voorbeeld.

→ Bedrijfsopbrengsten en kosten, niet-operationele opbrengsten en kosten
→ Operationele marges, benchmarking en KPI’s
→ Impact van wisselkoersen
→ Wet-lease, dry-lease, damp-lease overeenkomsten


Businessmodellen en concurrentiestrategieën van luchtvaartmaatschappijen

Businessmodellen van luchtvaartmaatschappijen zijn essentieel om de waardepropositie te bepalen, een concurrentieel strategisch voordeel te creëren en dus ook de strategie te formuleren en vorm te geven. We analyseren diverse bestaande, gefaalde en nieuwe businessmodellen en passen de theorie in de praktijk toe via een groepsbespreking van de merken en strategische positionering van Singapore Airlines en Lufthansa Group.

→ Business Model Canvas
→ Porter-model
→ Multimerkluchtvaartgroepen


Netwerkontwikkeling in de luchtvaart

Netwerken zijn een kernonderdeel van businessmodellen van luchtvaartmaatschappijen. We bekijken de kenmerken, voor- en nadelen van uiteenlopende luchtvaartmaatschappijnetwerken, en koppelen deze aan de potentiële impact van netwerkstructuur en luchtvaartplanning op de kosten- en opbrengstenstructuur.

→ Point-to-point netwerken
→ Hub-and-spoke netwerken
→ Short-haul, medium-haul, long-haul and feeder netwerken
→ Vliegtuigplanning
→ Seizoensgebondenheid


Marketing en strategische positionering van luchtvaartmaatschappijen

Een vrij gestandaardiseerd luchtvaartproduct kan je differentiëren op basis van het gekozen businessmodel en de afgebakende klantsegmentatie om een comparatief strategisch voordeel aan te tonen en te verwerven. In deze module krijg je inzicht in de strategische positionering van een luchtvaartmaatschappij in het concurrentielandschap en krijg je tools aangereikt om strategisch gedifferentieerde hefboomeffecten te creëren.

→ Vrijetijdsreizigers
→ Zakenreizigers
→ VFR-segmentatie
→ Strategische positionering


Luchtvrachteconomie

Luchtvracht is goed voor gemiddeld 15% van de opbrengsten van passagiersluchtvaartmaatschappijen. Dankzij de toegenomen vrachtcapaciteit van de nieuwe vliegtuigmodellen wordt vrachtvervoer steeds belangrijker om een luchtvaartmaatschappij rendabel te houden. In deze module staan we stil bij de verschillende businessmodellen en strategieën voor luchtvracht.

→ Het belang van luchtvracht
→ Businessmodellen en strategieën voor luchtvracht
→ Economische aspecten van luchtvrachtdivisie


Strategische allianties

Strategische allianties spelen een belangrijke rol in luchtvaartmaatschappijstrategieën. Deze allianties lijken evenwel aan belang te verliezen en worden geleidelijk vervangen door joint ventures en aandelenallianties. In deze module analyseren we de opkomst en ondergang van de Swissair Qualifliyer alliantie. In een interactieve casestudy trekken we parallellen tussen dit falen en de recent afgesprongen Etihad aandelenalliantie en capteren we de leerlessen. We bespreken ook andere, succesvolle modellen voor allianties en samenwerking.

→ Roadmap naar strategische allianties
→ Samenwerkingsmodellen
→ De toekomst van allianties

Casestudy’s

We bespreken diverse reallife casestudy’s tijdens de lessen, in het bijzonder de Harvard Business School casestudy van ‘Ryanair – Flying too close to the sun?’ and ‘Emirates – Connecting the unconnected’. Met de opgedane kennis zou je in staat moeten zijn om deze casestudy’s moeiteloos te analyseren, te bespreken en op te lossen.

Excursies

We organiseren een bedrijfsbezoek aan het hoofdkwartier van Brussels Airlines of TUIfly Benelux, met een rondleiding en presentatie door het senior management. We plannen ook een bezoek aan de nachtoperaties in de DHL Brussels hub.

Leerdoelen

Na deze opleiding:

  • ben je vertrouwd met de diverse aspecten van luchtvaartmaatschappijstrategie;
  • ben je op de hoogte van de verschillende actoren die een rol spelen in de waardeketen van luchtvervoer en hun onderliggende relaties;
  • kan je specifieke strategische knopen van luchtvaartmaatschappijmanagement analyseren en oplossen;
  • kan je strategieën m.b.t. het bredere domein van luchtvaartmaatschappijmanagement en strategische positionering voorbereiden, uitvoeren en opvolgen;
  • kan je de impact van het overheidsbeleid en het regelgevende kader die de luchtvaartsector vormgeven begrijpen en beïnvloeden;
  • kan je het strategische en operationele management van een luchtvaartmaatschappij kritisch evalueren;
  • kan je je eigen onderzoeksresultaten of voorstellen van oplossing voor complexe cases in luchtvaartstrategieën kritisch evalueren;
  • kan je zelfstandig onderzoek doen naar problemen of topics die een effect hebben op de huidige luchtvaartindustrie.

Start de registratieprocedure

Om de kwaliteit van deze masterclass te kunnen garanderen, laten wij slechts een beperkt aantal deelnemers toe. We raden je dan ook aan om zo snel mogelijk in te schrijven.

Eline maes

Een vraag over dit programma?

Function Learning & Development Advisor
Meeting Learn More
Eline maes
Sluiten

Een vraag over dit programma?