Ontdek dit programma Kom naar de infoavond op 4 mei

 

Executive Master in Publiek Management

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.

Connect Download

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

De belangstelling voor management in de publieke sector is enorm toegenomen. De snelle en steeds complexere maatschappelijke veranderingen hebben de rol van de overheid sterk gewijzigd. Politiek, beleid en bestuur kunnen niet langer zonder management. Een kwalitatief sterke dienstverlening vraagt kennis, inzicht en creativiteit van de moderne overheidsfunctionaris.

In deze master verwerf je een grondig inzicht in de diverse aspecten van overheidsmanagement, maak je kennis met de meest actuele onderzoeksbevindingen, kan je jouw eigen ervaringen toetsen aan de theorie en aan de ervaringen van anderen, en ontwikkel je je leiderschapsskills.

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma

 • heb je een brede én diepgaande kennis van de meest actuele managementmethoden en technieken;
 • kan je met de opgedane kennis zelfstandig en in team beleidsvraagstukken onderkennen, doorgronden, analyseren, erover mondeling en schriftelijk rapporteren en een significante bijdrage leveren aan de oplossing ervan;
 • kan je oplossingen voor publieke beleidsvraagstukken ontwikkelen, deze kritisch toetsen (ethische, maatschappelijke en juridische), beargumenteren en doen accepteren;
 • kan je performant functioneren en excelleren in leidinggevende of faciliterende (staf)functies op de diverse bestuursniveaus.

Curriculum

De Master in Publiek Management is modulair opgebouwd en omvat in totaal 60 studiepunten (30 credits per academiejaar). De modules bestaan uit thematisch gegroepeerde hoor- en werkcolleges, waarin geavanceerde wetenschappelijke kennis wordt geconfronteerd met actuele opdrachten en uitdagingen voor de overheid. De actualiteitswaarde van elke module wordt zorgvuldig bewaakt. Daarnaast wordt er in het skillslab rond praktische leiderschapsvaardigheden gewerkt. Als sluitstuk van de opleiding schrijf je een masterproef over een zelf gekozen thema.

Academiejaar 1: 2017-2018

 • Algemeen en strategisch management
 • Prestatiemeetsystemen
 • Politiek, beleid en organisatie
 • Bestuursrecht
 • Multi-level governance
 • Begeleidingstraject masterproef

Academiejaar 2: 2018-2019

 • Human resources
 • Financieel management
 • Proces en project management
 • Innovatie en change management
 • Skill lab: leadership
 • Begeleidingstraject: masterproef
 • Keuzevakken:
  • Communicatiemanagement
  • IT-Beleid
  • Netwerkorganisaties
  • Internationale summer school publiek management

Masterproef:

De masterproef is het sluitstuk van de opleiding en kan gezocht worden in een project uit de eigen werksfeer, het thema is volledig zelf te bepalen. Je werkt hier gedurende de 2 academiejaren aan, onder begeleiding van een promotor.

Diploma

Master in Publiek Management is een door de overheid erkende master-na-master opleiding. Na het succesvol afleggen van de examens en de masterproeven behaal je het diploma ‘Master in Publiek Management’. De opleiding is geaccrediteerd door NVAO.

Deelnemers

Deze opleiding richt zich tot leidinggevend en beleidsondersteunend personeel uit de overheid, social profit sector en onafhankelijke overheidsbedrijven.

Nationaliteit

 • Belgisch: 94%
 • Nederlands: 6%

Hoe kan ik je helpen?

Ellen Verschooren, Director Business Development Public & Social Sector