Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/future-leadership
De leiders van morgen
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/future-leadership/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/future-leadership/research/leerstoel-hoogperformante-organisaties-gedreven-door-neurowetenschappen-en-technologie
Hoogperformante Organisaties ontwikkelen via…

De leiders van morgen

Hoogperformante Organisaties ontwikkelen via Neurowetenschappen en Technologie

De leerstoel heeft tot doel strategieën te ontwikkelen voor leiders en organisaties om biometrische gegevens te verzamelen, gebruiken en bestuderen voor leiderschapsontwikkeling en duurzame organisatieprestaties, inclusief welzijn.

Type project Leerstoel
Projectpartners Melexis
Duur januari 01, 2019 - december 31, 2021
Contactpersoon Karen Wouters, PhD

Probleem

We zitten midden in een socio-economische revolutie, met “gegevens & het menselijke brein” als centraal punt. Nieuwe technologie biedt toegang tot een ongekende hoeveelheid en nieuwe soorten gegevens (bv. biometrische gegevens). Deze revolutie creëert een groot aantal opportuniteiten, maar veroorzaakt ook meer onzekerheid, een voortdurende nood aan aanpassing, en zet veel druk op mensen en organisaties. Extern staan organisaties onder druk om te concurreren gebaseerd op hun vermogen om slimmer en behendiger te zijn in het creëren en veroveren van marktwaarde door onderzoek en ontwikkeling, kennisbeheer, en voortdurende innovatie.

Intern vervangt denkkracht steeds vaker spierkracht als de basisfactor van productiviteit. Het adagio “mens sana en corpore sano” wordt centraal gezet in organisaties omdat fysieke gezondheid essentieel is voor mentale gezondheid, flexibiliteit en veerkracht, wat op zijn beurt weer bepalend is voor kenniscreatie en servicekwaliteit. Daarbij komt nog dat welzijn onder vuur ligt door nieuwe stressveroorzakende factoren zoals het voortdurend geconnecteerd zijn, een teveel aan informatie, digitale ongeletterdheid, cyberdiefstal en cyberbullying. Leiders zitten midden in deze grote storm. Ze zijn verantwoordelijk voor transformatie, resultaten en welzijn terwijl ze persoonlijk ook de onzekere gevolgen van de datarevolutie ervaren.

Oplossing

Antwerp Management School wil deze uitdaging voor leiderschap grondig onderzoeken door het organiseren van een leerstoel rond hoogperformante organisaties die gedreven zijn door neurowetenschappen en technologie. De leerstoel heeft tot doel strategieën te ontwikkelen voor leiders en organisaties om biometrische gegevens te verzamelen, te gebruiken en te bestuderen voor leiderschapsontwikkeling en duurzame organisatieprestaties, inclusief welzijn.

Deze leerstoel zet alle relevante belanghebbenden samen om de tafel: organisaties die actief zijn in het verzamelen, genereren, analyseren, doorgeven en gebruiken van biometrische gegevens, evenals organisaties die pionier zijn in op neurowetenschappen en technologie gebaseerde productiviteit en welzijnsstrategieën, en toezichthoudende organen. Dit voorstel is uniek omdat het een combinatie biedt van neurowetenschappen, onderzoek naar organisatorisch gedrag, praktijken voor leiderschapsontwikkeling, (draagbare) technologie en een interculturele context.

Projectverloop

De kernonderzoeksactiviteiten concentreren zich rond het NeurotraininglabTM en Entrepreneurial Team Challenge. Het onderzoek spitst zich toe op het gebied waar neurowetenschappen, organisatorisch gedrag, leiderschap, prestatie en welzijn in organisaties samenkomen. Specifieke gebieden voor doorlopend onderzoek, i.e. gebieden waarin de leerstoel onderzoeksprojecten wil ontwikkelen, zijn onder andere:

  • op neurowetenschappen gebaseerde theorie: wetenschappelijk gebaseerde processen van cognitieve en emotionele regulering voor het optimaliseren van gebruikte middelen en prestaties van het brein.
  • (draagbare) “trans”-technologie: het verzamelen van biometrische gegevens (hartslag, ademhaling, temperatuur, oogbewegingen, biofeedback), neurofysiologische gegevens (EEG, neurofeedback), neurobeeldvorming (PET, MRI, fMRI) of neurobiologische gegevens (analyse van speeksel, bloed en urinestalen) voor het controleren en verbeteren van de gezondheid.
  • datagedreven en aangepaste oplossingen: door big data en AI gevoede, op regels gebaseerde algoritmes voor gepersonaliseerde ontwikkelingspaden en strategieën.
  • dynamisch leiderschap aan de top: onderzoekt de link tussen leiderschapsgedrag aan de top en resultaten voor de organisatie.
  • holistische oplossingen: fysieke, neurofysiologische, psychologische, sociale, culturele en virtuele oplossingen om hoogperformante organisaties te creëren.

We streven niet enkel naar het bestuderen van hoe inzichten uit de neurowetenschappen vraagtekens zetten bij de paradigma’s, theorieën en methodes die vandaag gebruikt worden om organisatorisch gedrag en welzijn in organisaties nu te bestuderen. Het uiteindelijke doel is om zowel onderzoekers als praktijkmensen te leren hoe principes en inzichten uit de neurowetenschappen informatie kunnen opleveren voor de wetenschap en praktijk van het zelfleiderschap en management van mensen in organisaties.

Resultaat

Samenvattend is het doel van deze leerstoel kennisleiderschap aan te tonen op het pad naar duurzame hoogperformante organisaties en welzijn. Onze missie is het voorbereiden, ontwikkelen en mogelijk maken van evenwichtige professionals, hoogperformante teams en organisaties, en bijdragen tot een duurzame samenleving – rendabel, gezond, innovatief en verantwoordelijk.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Karen Wouters

Een vraag over dit project?

Function Programmadirecteur Masterclass Start to Lead, professor leiderschap
Karen Wouters
Sluiten

Een vraag over dit project?