Icon info
NL
LAMMP webimage ok
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/sociale-waarden-in-vastgoed
LAMMP-Leerstoel Sociale Waarden in Vastgoed

LAMMP-Leerstoel Sociale Waarden in Vastgoed

We brengen maar liefst meer dan 90% van onze tijd in gebouwen door. De impact van gebouwen op ons welzijn is dan ook niet te onderschatten. Daarom worden sociale waarden, wat goed is voor individuen én de samenleving, belangrijker dan ooit voor de vastgoedsector.

De LAMMP-leerstoel ‘Sociale waarden in Vastgoed’ wil nieuwe kennis opbouwen over hoe vastgoed de sociale impact van gebouwen kan verbeteren. Daarbij gaat in de eerste plaats aandacht naar werkruimtes. Het gebruik van onze kantoor -en werkruimtes kwam immers in de COVID-19-pandemie extra onder druk te staan. Om werknemers weer naar kantoor te krijgen, onderzoekt de leerstoel hoe je gebouwen zo kan ontwerpen dat ze het welzijn van de gebruikers en hun omgeving verhogen. De leerstoel zoomt daarbij in op de impact van technologie op gebruikersgedrag en -welzijn in hybride werkomgevingen. Technologie heeft tenslotte een belangrijke rol te spelen in het verbinden van kantoor- en thuiswerkers, het transformeren van fysieke ruimtes en het mee mogelijk maken van sociale impact.

De leerstoel laat ook de haalbaarheid van investeringen in sociale impact zien, want er wordt nog al te vaak ten onrechte vanuit gegaan dat sociale en financiële waarden niet samengaan. In de toekomst wordt sociale impact sowieso een belangrijke onderscheidende factor voor projectontwikkelaars en vastgoedprofessionals. Ook de regelgeving legt steeds vaker eisen op wat betreft duurzaamheid en sociale impact. Dit geldt in het bijzonder voor de ESG-rapportages (Environment, Social & Governance).

De leerstoel wil visionair zijn en verandering in de vastgoedsector aanjagen. De missie van de leerstoel is het promoten van duurzaamheidsbewustzijn in de vastgoedsector, met focus op sociale impact en de transitie naar smart en hybride vastgoed. Om dit te realiseren, ontwikkelt de leerstoel evidence-based, datagestuurde tools die vastgoedprofessionals in zowel fysieke als virtuele gebouwen kunnen inzetten. De leerstoel zet ook in op het ontwikkelen van academische curricula om de vastgoedleiders van de toekomst op te leiden.

LAMMP website2 ok

Wat?

Onderzoek

Deze leerstoel doet toegepast en academisch onderzoek naar gebruikersgedrag in vastgoed. Dit omvat experimenten met datagestuurde nudges om de gebruikersvoorkeuren qua infrastructuur te identificeren en te analyseren, en survey-onderzoek om de ESG-attitudes in kaart te brengen en te ontsluiten voor vastgoedprofessionals.

Cocreatie

  • De leerstoel integreert de onderzoeksresultaten in het curriculum van AMS en ontwikkelt essentiële opleidingsprogramma’s. Hij staat ook in nauw contact met de opleiding Executive Master in Real Estate Management (MRE), die op zijn beurt een belangrijke voedingsbodem vormt voor verder onderzoek met betrekking tot de vastgoedsector.
  • De leerstoel bundelt de krachten met professionals en gebruikers om praktische en evidence-based tools te ontwikkelen die het sociale en ecologische welzijn in vastgoed verbeteren.
  • De leerstoel werkt samen met onderzoekspartners om innovatieve onderzoeksresultaten te genereren.

Ontwikkeling

  • De leerstoel geeft een aanzet tot de ontwikkeling van innovatieve educatieve programma’s met focus op gebruikersgedrag en -welzijn in woon- en werkruimtes.
  • De leerstoel ontwikkelt whitepapers en evidence-based tools voor praktijkmensen om gebruikers te betrekken bij het realiseren van duurzaamheid.
  • De leerstoel ontwikkelt beleidsadvies voor het reguleren en subsidiëren van ESG-inspanningen.

Over onderzoekspartner & medestichter LAMMP

LAMMP is een acroniem dat staat voor ‘Life & Asset ManageMent using Proptech’. LAMMP beheert elk aspect van de gebouwde omgeving, voor alle betrokken partijen. Data zijn cruciaal voor het onderbouwen van beslissingen die een invloed hebben op het leven (gebruikers) en de activa (eigenaar/investeerders).

De kern van LAMMP is het duurzamer maken van gebouwen; dit is ook de echte betekenis van smart gebouwen. Om gebouwen duurzamer te maken, zet LAMMP producten om in datagestuurde (circulaire) As A Service-contracten en zorgt LAMMP voor geïntegreerde oplossingen. Zo worden excellente producten, diensten en marktoplossingen aangeboden, waarbij LAMMP als een onafhankelijke intermediair optreedt die het contract faciliteert en alle partijen ontzorgt.

LAMMP functioneert waar mogelijk als een CESCo (Circular Economy Service Company) en is zowel facilitair, vastgoed- als vermogensbeheerder.

Copy of LAMMP RGB kleur

Over Dr. Shirley Kempeneer

Dr. Shirley Kempeneer is expert in gedragswetenschappen. Ze is opgeleid in de sociologie en in publiek management. Naast voorzitter van de LAMMP-Leerstoel 'Sociale Waarden in Vastgoed' is ze docent Openbaar Bestuur aan de Universiteit van Tilburg. Dr. Kempeneer heeft internationale erkenning gekregen voor haar werk op het gebied van financiële regelgeving en datagestuurde nudges in banken; ze won ook de G.A. van Poelje-prijs. Naast deze topics heeft ze als onderzoeker ook nog interesse in datavisualisatie en -communicatie, verantwoorde artificiële intelligentie, wetenschap- en technologiestudies en indicatorontwikkeling. Ze presenteert haar onderzoek op internationale topconferenties en geeft workshops voor academici en praktijkmensen. Ze geeft les aan universiteiten en hogescholen in België en Nederland. Ze is ook een pleitbezorger van sociaal en ecologisch welzijn.

Shirley

Ontdek de Executive Master in Real Estate Management (MRE)

Vastgoed is niet alleen één van de belangrijkste, maar tevens één van de snelst evoluerende sectoren in onze economie. Vastgoed is ook een bij uitstek multidisciplinaire en competitieve business, waarin actoren met uiteenlopende belangen worden samengebracht. Deze master in vastgoedmanagement (MRE) reikt je zowel academische kennis als praktische vaardigheden aan om de complexe materie van vastgoed beter te begrijpen en te beheersen. Je verwerft grondig inzicht in de verschillende aspecten van vastgoed (financiële, juridische, economische) en in de nieuwe vastgoedtendensen en -ontwikkelingen. Alle elementen die bepalend zijn bij het nemen van strategische beslissingen komen aan bod.

MRE
Boogkeers
Shirley Kempeneers web

Contact Shirley

Function Houder van de LAMMP leerstoel Sociale Waarden in Vastgoed
Shirley Kempeneers web
Sluiten

Contact Shirley