Banner website Lin C2
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/leiderschap-in-cultuur
Masterclass Leiderschap in Cultuur
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/leiderschap-in-cultuur/applicatie-en-toelating
Deelnemersprofiel & registratie

Masterclass Leiderschap in cultuur

Deelnemersprofiel & registratie

Deelnemers

Het leerprogramma richt zich op leidinggevenden, makers, managers en ondernemers in de cultuursector, met name het lokaal cultuurbeleid, de kunstensector (inclusief toegepaste kunsten), het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de cultureel-erfgoedsector en de creatieve industrie.

Voorwaarden

Criteria voor toelating worden bepaald door de programmacommissie en de opdrachtgevers. Volgende (zachte) criteria worden alvast in rekening gebracht:

• de ambitie, passie en potentie om verandering en vernieuwing in de cultuursector te
realiseren;
• voldoende tijd om het programma te volgen en aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten;
• de bereidheid om te leren, om standpunten, meningen en mentale modellen ter discussie te stellen en om je handelingsrepertoire uit te breiden;
• de bereidheid om het eigen netwerk, tijd en vakmanschap ten dienste van de sector in
Vlaanderen en Nederland te stellen;
• de wil om zakelijke of artistieke innovaties te realiseren;
• op een kruispunt staan in je loopbaan.

Procedure

Deelnemers uit Vlaanderen kunnen zich kandidaat stellen door hun cv en motivatie te mailen naar joke.schrauwen@uantwerpen.be.

Voor de editie 2019-2020 kan je jouw kandidatuur indienen tot 1 juni 2019. De selectiegesprekken voor de kandidaten uit Vlaanderen vinden plaats op 5, 6 en 7 juni 2019.

In deze Lage Landen-editie is plaats voor twintig deelnemers: tien uit Vlaanderen, tien uit Nederland. Bij de selectie houden we rekening met eerdergenoemde harde en zachte criteria, en met een diverse samenstelling van de groep. Nederlandse kandidaten kunnen hun aanvraag indienen via https://leiderschapincultuur.nl/linc-lage-landen/#aanmelding.

Stel je kandidaat
Boogkeers

Een vraag over dit programma?

Annick Schramme, PhD

Close

Een vraag over dit programma?