Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/masterclass-haveneconomie-bedrijfsvoering
Masterclass Maritieme Economie & -Bedrijfsvoering
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/masterclass-haveneconomie-bedrijfsvoering/programma
Programma & docenten

Masterclass Maritieme Economie & -Bedrijfsvoering

De maritieme industrie wordt geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen: verschuivingen in milieuregelgeving, technologische ontwikkelingen, bedreigingen van de veiligheid, enz. Deze Masterclass biedt professionals binnen de sector de nodige kennis en vaardigheden om strategieën te ontwikkelen waarmee ze deze obstakels kunnen overwinnen.

Taal

Engels

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€3.950

Locatie

Antwerpen, België

Taal

Engels

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€3.950

Locatie

Antwerpen, België
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/masterclass-haveneconomie-bedrijfsvoering
Masterclass Maritieme Economie & -Bedrijfsvoering
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/masterclass-haveneconomie-bedrijfsvoering/programma
Programma & docenten

Programma & docenten

Je krijgt grondig inzicht in de rol, functie en werking van zeehavens en zeehavengerelateerde beleidsvorming. De topfaculty en wetenschappelijke partners van C-MAT, prominente mensen uit de praktijk, havenautoriteiten en beleidsmakers delen hun kennis en nemen je mee in interactieve lezingen, bedrijfsbezoeken en paneldebatten.

Modules

Inleiding in de scheepvaarteconomie

We vullen je rugzak eerst met de kernelementen van de wereldhandel over zee en de scheepvaarteconomie.

→ Koopvaardij
→ Handel & transport over zee
→ Evolutie van de wereldvloot (aantal, eigendom, leeftijd,…)


Scheepvaarteconomie

Daarna schetsen we het economische kader van de scheepvaartindustrie, gebaseerd op Stopford (2009). We bespreken eerst elk van de vier scheepvaartmarkten en hun specifieke trends, en duiken daarna in de rol van marktcycli in de scheepvaart.

→ Vrachtmarkt
→ Tweedehandsmarkt
→ Nieuwbouwmarkt
→ Sloopmarkt
→ Marktcycli in de scheepvaart
→ Te monitoren indicatoren


Scheepvaartregelgeving en -wetgeving

Gezien het sterk internationale karakter van de scheepvaart, staan we kort stil bij scheepvaartregelgeving en -wetgeving. Gastsprekers uit de sector gaan in op topics zoals:

→ Publiek recht
→ Milieuregelgeving en andere
→ Mariene verzekeringen
→ Veiligheid


Scheepvaartmarkten

Dé zeevaartindustrie bestaat niet. Vanuit zowel een academisch als een industrieel perspectief, gaan we dieper in op elk van de (sub)markten.

→ Natte bulk
→ Droge bulk
→ Containerlijnvaart
→ Stukgoedscheepvaart
→ Offshore-scheepvaart
→ Andere segmenten van scheepvaart (bv. cruise, roro)


Economie van scheepvaartbedrijven: cashflow

Na het bespreken van de dynamiek van scheepvaartcycli en het verkennen van de praktische aspecten van elke (sub)markt, focussen we op cashflow. Aangezien cashflow bepalend is voor het gedrag van reders, zullen we elk kostenelement tot in detail analyseren.

→ Het cashflowmodel van een rederij
→ Inkomsten uit schepen
→ Exploitatiekosten van een vloot (werking, reis- en afhandelingskosten)
→ Kapitaalkosten
→ Verhouding kapitaalkosten-cashflow


Economie van scheepvaartbedrijven: prijszetting

Na de toelichting van het mechanisme van vraag & aanbod en vrachttarieven in de maritieme sector, zoomen we in op de belangrijkste elementen die vraag & aanbod beïnvloeden.

→ Aanbod
→ Vraag
→ Prijszetting
→ Marktdynamiek
→ Markttrends


Investeringen en financiering van rederijen

Dit topic wordt behandeld door sprekers vanuit diverse scheepvaartmarkten. In een interactieve lezing bespreken we zowel de dynamiek van de sector als strategieën met betrekking tot bedrijfsvoering, duurzaamheid (alternatieve brandstoffen, ESG),…

→ Het scheepvaart investeringsmodel
→ Nieuwe of tweedehands schepen kopen/huren
→ Verschillende soorten (groene) financiële financiering
→ De prestaties van scheepvaartinvesteringen


Markteconomie: forecasting

We staan kort stil bij belangrijke aspecten van forecasting, methodologieën en scenarioanalyse. We combineren daarbij de theorie met voorbeelden uit de praktijk.

→ prognosemethoden
→ Marktrapport
→ Benadering van prognoses
→ Scenarioanalyse


Technologische innovatie

Nieuwe technologieën en/of materialen kunnen potentieel een positieve impact hebben op efficiëntie, bedrijfsvoering en timemanagement, en zo de sector van de maritieme scheepvaart hervormen. Sprekers vanuit de industrie geven hun eigen inzichten mee over de opzet van alternatieve brandstoffen, de introductie van sensoren en het achterliggende datamanagement.

→ (Semi-)autonome/slimme scheepvaart
→ Technologieplatform
→ Cybersecurity
→ Data (architectuur/kwaliteit/standaardisatie)
→ Alternatieve brandstoffen (bezoek waterstofstation)

Excursies

We organiseren een bezoek aan EDR Antwerp Shipyard en DEME (incl. bezoek van hun simulatoren).

Leerdoelen

Na deze opleiding:

  • heb je inzicht in hoe havens en de diverse stakeholders werken;
  • begrijp je de typologieën met betrekking tot havenorganisatie en -bestuur;
  • ben je vertrouwd met de laatste ontwikkelingen in zeehavens en de impact die deze hebben op kosten- en opbrengstenstructuur.

Start de registratieprocedure

Om de kwaliteit van deze masterclass te kunnen garanderen, laten wij slechts een beperkt aantal deelnemers toe. We raden je dan ook aan om zo snel mogelijk in te schrijven.

Eline maes

Een vraag over dit programma?

Function Learning & Development Advisor
Eline maes
Sluiten

Een vraag over dit programma?